2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri

Geçen yıl bakanlık genel hedefleri Bağımlılık ile  Mücadele  ve İhmal ve İstismardan Korunma genel hedef olarak belirlemişti. Her yıl Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı konusunda Genel Hedefler ortaya koymaktadır. 2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri ile ilgili bakanlık yazısı; Bakanlığımız tarafından resmi/özel  okul ve…

2019-2020 Okul Rehberlik Hizmetleri Programı Nasıl Hazırlanacak?

MEB 2019-2020 tarihinden itibaren çalışmaları e-rehberlik modülü üzerinden takip edileceği için yıllık programlar da E-rehberlik modülü üzerinden hazırlanacaktır. Bu nedenle hazır 2019-2020 Okul Rehberlik Hizmetleri Programı eklemedik. Bizce de en doğrusu bu şekilde bir uygulama olmuştur. 2019-2020 Okul Rehberlik Hizmetleri Programını hazırlanması konusunda size yardımcı…

Okul Rehberlik Planı Hazırlama EXCEL Uygulaması

Meslektaşlarım formatında ve içeriğinde yapılan değişiklikler nedeniye rehberlik programı hazırlamakta zorlanıyor. Bu noktada yardımcı olacak ve işleri kolaylaştıracak olan bir ecxel uygulamasını meslektaşımız Murat Aktaş geliştirmiştir. Yıllardır AktuelPDR’ye emeği ve paylaşımlarıyla katkısı olan meslektaşımız bu enerjisini kaybetmiyor. Kendisinden bu çalışmasını AktuelPDR de yayınlamak üzere izin…

2018-2019 Lise Rehberlik Hizmetleri Programı (Yeni Format)

Geçen sene uygulamaya konulan yeni rehberlik programı formatı bu sene de güncellenmiş haliyle genel müdürlük tarafından yayınlandı. İlk incelememde göze çarpan farklılıklardan biri bakanlığın hedefleri bu sene bir liste olarak yayımlamasıdır. Diğer bir değişiklik ise zorunlu olmamakla birlikte hatalık program formatıdır. Bir diğer değişiklik ise…

Yeni formata göre 2017-2018 lise okul rehberlik planı

Yeni eğitim öğretim döneminde uygulanmak üzere genel müdürlük birçok formda format değişikliğine gitti. Bunlardan biri de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yapılacak olan rehberlik planda oldu. Plan hazırlanırken kitapçıkta yazılan kurallara uyulmaya çalışıldı. Okul rehberlik planında sınıf öğretmenlerinin uygulayacağı çalışmalara yer verilmesine gerek olmadığı için…

2015-2016 Lise Rehberlik Çerçeve Programı

Bu yıl bayram tatili nedeniyle çalışma takviminde değişiklikler oldu. Bu çerçeve programı da bu değişiklikler dikkate alınarak hazırlandı. Ancak bu çalışmayı bir nevi örnek program olarak değerlendirerek kendi okulunuza göre içeriğini geliştirmenizi öneririm. Nihayetinde her okulun kendine göre öncelikleri ve problemleri vardır. Bu nedenle başka…

2015-2016 PDR (Rehberlik) Yıllık Çerçeve Planı Uygulama Esasları

…………………. İLİ …………………….. REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANI UYGULAMA ESASLARI  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarihli ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”nın ÇerçevePlanlara entegrasyonunu sağlamak amacı ile çerçeve planlar…