2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri

Geçen yıl bakanlık genel hedefleri Bağımlılık ile  Mücadele  ve İhmal ve İstismardan Korunma genel hedef olarak belirlemişti. Her yıl Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı konusunda Genel Hedefler ortaya koymaktadır. 2019-2020 MEB’in Rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı Genel Hedefleri ile ilgili bakanlık yazısı; Bakanlığımız tarafından resmi/özel  okul ve…

Adım adım okul rehberlik planı hazırlama süreci

MEB Genel hedeflerini belirledi, daha sonra 15/09/2017 tarihine kadar PDR İl Danışma komisyonu yerel hedeflerini belirler. Okullar tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin RPD hizmetleri ihtiyaçlarını 6/10/2017 tarinine kadar analiz eder (Beki bu analiz nasıl olacak? sorusunun cevabını aşağıdaki başlıkta vermeye çalıştım) Okul Rehberlik ve Psikolojik…

Yeni formata göre 2017-2018 lise okul rehberlik planı

Yeni eğitim öğretim döneminde uygulanmak üzere genel müdürlük birçok formda format değişikliğine gitti. Bunlardan biri de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yapılacak olan rehberlik planda oldu. Plan hazırlanırken kitapçıkta yazılan kurallara uyulmaya çalışıldı. Okul rehberlik planında sınıf öğretmenlerinin uygulayacağı çalışmalara yer verilmesine gerek olmadığı için…

Yeni OKUL RPD plan formatında sınıf etkinlikleri olacak mı? (2017)

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin olarak “Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planı”nda yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeye göre rehberlik hizmetleri planının formatı tamamen değişti. Bu formatı incelediğimde aklıma ilk gelen sorulardan biri bu planda sınıf rehberlik çalışmalarının etkinliklerinin…

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama Kitapçığı

Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin olarak “Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planı”nda yeni düzenlemelere gidilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kullanılmak üzere söz konusu yeni düzenleme ve uygulamaları içeren “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama…

2015-2016 PDR (Rehberlik) Yıllık Çerçeve Planı Uygulama Esasları

…………………. İLİ …………………….. REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANI UYGULAMA ESASLARI  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarihli ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”nın ÇerçevePlanlara entegrasyonunu sağlamak amacı ile çerçeve planlar…