Zamanın değerini anlatan güzel sözler

Zaman değerlidir. Bazen onun değerini anlamak için zamanın geçmesi gerekebilir. Ama iş işten geçmiş olur. Bu nedenle zamanı güzel anlatan sözlere kulak vermek gerekir. İşte zamanın değerini anlatan birkaç güzel özlü sözler.

İbnul Cevzi tedris,telif ve fetva ile geçirdiği ömrünün tek anını bile boşa geçirmediğini, eser vermedikçe hiçbir ilim dalını bırakmadığı ,bazısı yirmi cildi bulan 340’dan fazla eser verdiğini, günde dört defter doldurduğunu, bir yılda yazdıklarının 50 – 60 cilt tuttuğunu görürüz.

“Dört şey geri dönmez; atılan ok, harcanan para, ele geçen fırsat ve geçen zaman.” Hz. Ömer

Hz. Ali’nin “Vakitlerle yakutlar elde edilebilir, fakat yakutlarla vakitler elde edilemez.” Sözü zamanın değerini ne güzel anlatmaktadır.

Yine Hz. Ali şöyle söylemekte: “Dünya her an bizden uzaklaşmakta, ahiret de yaklaşmaktadır. Bunlardan her ikisini de tercih edenler vardır. Siz ahireti tercih edenlerden olun, dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zira bugün çalışma var, hesap yok, yarın ise hesap var, çalışma yok.”

Hz. Muaviye zamanı şöyle değerlendiriyor: “Ey insan ! Zaman sensin. Sen iyi olursan zaman da iyi olur. Eğer sen kötü olursan zaman de kötüdür.”

İmamı Azam hazretleri “Fenalıkların en büyüğü vakti boşa geçirmektir.” buyuruyorlar.

İmam Şafii “Zaman kılıç gibidir sen onu kesmezsen o seni keser.”  Sözü son derece uyarıcıdır. Yine “Biz zamanı ayıplarız. Halbuki ayıp bizdedir. Eğer zaman konuşacak olsa kaçacak gizlenecek yer ararız.” Sözleri zamanı ayıplama hususunda bizlere birer ikazdır.

İmam Hanbeli ” Mazi artık geçti. O ancak ibret almak için düşünülebilir. Geleceğe bel bağlanmaz. Çünkü bundan sonra yaşayacağınız belli değildir. O halde kendisine itibar edilecek zaman içinde bulunan ” an” dır. Biz ancak ona sahibiz. Ne yapabilirsek şimdi yapabiliriz.” İkazını yapmaktadır.

Eş Şeyh Fahreddin: “Allah’a kasem olsun,yemek saatinde ilimle iştigali kaçırdığım için çok üzülürüm,zira vakit ve zaman çok kıymetlidir.” demiştir.

İmam Şerani hazretleri de “Alelade bir insan zamanı nasıl bitireceğini, akıllı bir insan ise zamanı nasıl kullanacağını düşünür.” buyurdular.

“Dünya üç gündür. Dün, bugün,yarın.” Abdulkadir Geylani.

” İnsanların sahip oldukları ama geçtikten sonra bir daha ebediyen bulamayacakları en kıymetli sermaye zamandır.” Cüneyd-i Bağdadi

Yahya bin Hubeyr: “Korunması için gayret göstermen gereken en kıymetli şey vakittir, fakat görüyorum ki, en kolay kaybettiğin şey de odur”.

“Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.” MEVLANA

Kaynak:http://www.zamanplanlamasi.com

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir