Zaman Yönetimi Çerçevesinde 2 : “Johari Penceresi Uygulaması”

Johari Penceresi kavramı 1955 yılında Joseph Luft ve Harry Ingram tarafından geliştirilmiş bir dört çerçeveli model olduğunu söyleyebiliriz. joe luft ve harry ingram, dört eşit çerçeveden oluşan bir pencere şablonu öne sürmüşlerdir.

Joseph Luft ve Hary lngram tarafından geliştirilen ve yazarlarının ön adlarının birleştirilmesiyle Johari Penceresi olarak anılan teknik, günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Kişilik, iletişim ve zaman yönetimi gibi kavramlara uyarlanmış formları mevcuttur. Biz bugün konumuz olan zaman yönetimi çerçevesinde bu uygulamadan nasıl yararlanacağımızı göstermeye çalışacağız. Hem kendimiz hem öğrencilerimiz ve danışanlarımız için somut verilerle analiz yapmamızı sağlayan bir uygulama olduğunu söylemek istiyorum.

Johari Penceresinde hazırladığım şablonda olduğu gibi dört pencere bulunmaktadır. A-B-C-D diye gruplandırabileceğimiz pencereyi zaman yönetimi konusunda planlama yapmada kullanabiliriz. Öncelikle danışanımıza veya öğrencimize kısa, orta ve uzun vadede planladığı hedefleri belirlemesini sağlıyoruz. Bir nevi kişinin önündeki dönemde yapacağı işleri somut olarak kâğıda dökmesini ve görmesini sağlıyoruz. Sonra bu hedef ve işlere;

A: Yapılması önemli ve acil olanlar

B: Yapılması önemli fakat acil olmayanlar

C: Yapılması acil fakat önemli olmayanlar

D: Hem acil hem de önemli olmayanlar

Formatına uygun olarak danışan veya öğrenciden A-B-C-D olarak harf vermesini istiyoruz. Öğrenci bütün hedef, plan veya yapacağı işleri harflerle isimlendirdikten sonra bu hedef, plan veya yapacağı işleri pencereye yerleştirmesini istiyoruz.

A Penceresi:  Yapacağımız kısa, orta ve uzun vade planlarda, hedef ve işlerde önemli ve acil olanlar

B Penceresi:  Yapacağımız kısa, orta ve uzun vade planlarda, Yapılması önemli fakat acil olmayanlar

C Penceresi: Yapacağımız kısa, orta ve uzun vade planlarda, Yapılması acil fakat önemli olmayanlar

D Penceresi: Yapacağımız kısa, orta ve uzun vade planlarda, Hem acil hem de önemli olmayanlar

Kişiler hedef, plan ve yapacağı işleri bu şekilde gruplandırıp pencereye yerleştirmelerini öğrettikten sonra öncelikle hangi plan ve hedeflere yoğunlaşmaları gerektiğini konuşuyoruz. İnsanlar özellikle A Penceresine önemli ve acil olan hedeflere yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorlar ve planlarını bu doğrultuda yapmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman da A harfiyle sınıflandırılan hedeflerin epeyce yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu pencerelerden en önemle dikkat etmemiz gerekenin A olduğunu düşünenler büyük bir yanılgı içinde olan kimselerdir. Bu pencere uygulamasında en çok dikkat etmemiz gereken ve üzerine odaklanmamız gereken pencere B penceresidir. Eğer önemli olan işlerimizi zamanında planlar ve halledersek hiçbir şekilde işlerimiz A penceresine sarkmayacaktır ve bizi stres ve kaygı durumuna sokmayacaktır. Johari penceresinde temel mantık pencerenin bölmelerini mümkün olduğunca korumaktır. Her hangi bir bölmeyi yoğun bir şekilde doldurmak diğer pencerelerin önünü kapatacağından stresli ve yoğun bir durumla karşılaşmamıza sebep olacaktır. Eğer ki hedeflerimizi, planlarımızı ve yapacağımız işleri sınıflandırmayı başarırsak en çok hangi hedeflere yoğunlaşmamız gerektiğini daha iyi görecek ve zamanımızı yönetme konusunda fark yaratmış olacağız.

Zaman yönetimi konusunda bize önemli bir katkı sağlayacak olan bu uygulamayı öğrenmek, iş ve okul hayatımızda uygulayabilmek ulaşacağımız hedefler noktasında bize olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ömer GÜMÜŞOĞLU

Psikolojik DanışmanZaman Yönetimi Çerçevesinde 2 : “Johari Penceresi Uygulaması”” için bir yorum

  1. Burada işlediğiniz konunun Johari penceresi ile alakası yoktur. İşlediğiniz matris literatürde Einshower matrisi olarak geçer ve her zaman yönetimi eğitiminde anlatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir