Zaman ve Motivasyon

Zamanı etkin kullanmak motivasyonu ve bireyin kendine güven duygusunu arttırır. Başarı, başarıyı çekmeye başlar. Hangi iş olursa olsun birim zamanda yapılan işin muhasebesi iyi yapılmalıdır. Birim zaman boşa harcanmış ise diğer zamanlarda yapılacak işlerin sayısı artacaktır. Yani aynı zamanda daha fazla iş yapılması demektir. Bu durumda verim ve kalite düşecektir. Zamanı etkin kullanmak için davranış, kişilik, inançlarda değişiklik yapılması şarttır. Bu değişimin herkes için olması zorunlu değildir. Akdeniz ülkeleri insanlarında görülen şu alışkanlıklardan kesinlikle kurtulmak gerekir.


· Adam sende
· Ölmeyecek miyiz?
· Kendini harap etmeye değer mi?
· Kefenin cebi mi var?
· Zararı olmaz( Zaaaretmez)
· Bu kadarı yeter, fazla sıkıya gelemem
· Bir kurtarıcı gelip bizi kurtaracak
· Hayallerimiz kendiliğinde oluverecek ( Bir bakmışsın birinciyim!!!)
????????????.

Yukarıda sayılan ve diğer düşünce ve davranış biçimleri çalışma disiplinini bozmaktadır. Disiplinsiz davranışlar aynen sınav anında devam etmekte, soruları düzgün okumadığımız için bildiğimiz soruları doğru cevaplandıramayıp eksik puan almaktayız. İşte bu sıkıntılardan kurtulmak için yaşantımızda birtakım düzenlemeler yapmalıyız.

Zaferlerin temeli adalettir (Nizami)

1.Düzenli Olma; Zamanın değerlendirilmesinde düzenli olmanın katkısı çok
büyüktür. Çalışma masanızda her şey yerli yerinde ve kullanılan defter kitap, dosya? masa da kullanılmayanlar ise başka bir yerde olmalıdır. Lazım olur diye yanımızda bulundurduğumuz fakat iki üç gün hiç elimize almadığımız eşya, araç ve gereçler bizlere düzensizlik getirir

2.Planlama; Bütün zaman dilimi planlı şekilde kullanılmalıdır. Plan düzgün yapıldığı zaman sıkıcı olmayacak çalışmalar belirli disiplin içinde olacaktır. Plana uygun çalışmalar zamanla verimli hale gelecek moral ve motivasyonu yükseltecektir. Hayatınızda önemli olan şeyler nelerdir?, önemsiz olan şeyler nelerdir? Dış etkilere ne kadar açıksınız? Kendinizi enerji olarak planlayabiliyor musunuz? Bunların hepsi aşamalı başarı için gereklidir.

3.Zaman Çizelgesi Kullanma; Bu en bariz olarak sınav anında kullanılır. Sayısal teste 60 dakika ayıracağım, sözel teste 120 dakika ayıracağım. Gibi zaman sınırlamaları yazılı hale getirmediğimiz, zaman çizelgeleridir. Aslında çalışma yaşamı herkese otomatik olarak zaman çizelgesi uygulatıyor. Hangi zamanda nerede olacağız? Ne yapacağız? Sonuçları ne olacak? Gibi soruların cevaplarını her gün veriyoruz. Bu durum bize sürekli zaman çizelgesini uygulatıyor. Zaman çizelgesi çalışma düzeni ve disiplinini sürekli kontrol eder. Zaman çizelgesine düşünceler sütunu eklenmeli ve yapılan çalışmaların verimli olup olmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Düşünceler sütununda daha etkin olmak için alınması gereken tedbirleri almak, hatalardan sürekli güç alınmasını sağlar Bu kontrol sistemine göre hangi konularda zayıfsanız o konulara kendinizi yormadan çalışabilir ve eksiklerinizi giderirsiniz. Bunu kendinize sıkıntı vererek yapmayınız. Şuan öğreneceğim bilgiyle belki üç soru fazla yapacağım ve hayatımı önemli ölçüde etkileyebilir düşüncesi ile çalışırsanız stresiniz azalır.

Zafer sizi nerede bekliyorsa oraya gidin (Thomas More)

4.Okuma Disiplini Sağlama; Sınavda soruların doğru okunup anlaşılması çok önemlidir. Doğru algılanan veriler doğru kullanılarak doğru sonuçlara gitmek her zaman mümkündür. Bunu çoğu öğrenci adam sende anlayışı ile gerçekleştirmektedir. Böyle olunca neyi bilip bilmediğinin farkında olmadan işaretlemeler yaparak doğru, yanlış net sayıları gibi sonuçlara neden olmaktadır. Örneğin bilinç düzeyi yüksek olan aday 180 sorudan 112 tane soru cevaplandırarak hepsinin disiplinli okuma ile doğru olmasını sağlayabilir. Bizim eğitim sisteminde ne yazık ki bu tip adayların sayısı oldukça azdır. Üniversite veya lise sınavlarına girecek öğrencilerimizin okuyup kesin bildiği soruları işaretlemeleri başarılarını attıracaktır. Ya tutarsa mantığı ile işaretleme yapan adaylar aslında hem disiplinli davranıştan uzaktır, hem de başarısını düşürmektedir.

Ölçülebilen sevgi zavallı bir sevgidir. (Shakespeare)

5.Bilmediği Soruları Niteliklendirme; Adaylar bilmediği sorulara belirli işaretler koyarlar ve sınav anında buna göre davranış geliştirirlerse daha başarılı olabilirler. Bu şekilde zamandan kazanarak bildiği soruları zaman yetersizliği nedeni ile cevaplayamama durumuna düşmezler. Bu niteliklendirme çalışması her aday için farklı olabilir. Burada yol gösterici olması açısında birkaç örnek yapacağım
· Hç; Hiç Bilmiyorum
· Z; Biliyorum zorlanıyorum
· ÇU; Çözümü uzun
· ÇZ; Çok zor
· TB; Tekrar Bakacağım
· ED;Emin Değilim
??????????

Bu tip nitelendirmelerle gereksiz zaman kayıpları önlenebilir. Zor olan sorularla gereksiz inatlaşmalar önlenerek daha sonra cevaplamak için nitelendirilir. Bu durumda zaman çok verimli kullanılır. Çünkü yapılabilecek sorulara öncelik verilir.

Güneşin gördüğü tüm insanlar dertlidir (Solon)

6. Ezbere Davranmama; Öğrencilerin yaptıkları sık hatalardan biriside ezbere davranmaktır. Soru kökü önceki sorularda olumlu iken düşünce olumlu olarak şekillenir, biraz dalgın öğrenciler sıradaki soru kökünün olumsuz olduğunu fark etmez ve çeldiricilerin tuzağına düşerek soruyu yanlış cevaplandırabilir. Çeldiriciler öğrencilerin yanlış algılaması hesap edilerek şıklara konulabilir, doğru bilgileri doğru şekilde değerlendirme becerisi üstün olan öğrenciler bu şekilde belirlenebilir.
Bazen öğrenciler soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre değerlendirip cevaplandırır. Bu çok büyük bir hatadır. Sınavda soruların mantığı bazen alışılmışın dışında kurulabilir. Yani soru sizin duygu ve düşüncelerinizi ölçme yerine verilen verilerden, belirtilen şartlarda sonuçlar çıkarabilme becerisini ölçüyor olabilir. Sorunun cevabı; sorunun kendi kapsamında verilmelidir.

Acı güzelliği kemirir.( Shakespeare)

7.Cevapları Kaydırma/Kaydırmama; Bu konuda iki görüş vardır. Birincisi sorular tek tek okunup doğru şıkkı aynı zamanda yapmak kaydırmayı önler görüşüdür. İkinci görüş ise bir sayfadaki soruların tamamını cevaplandırdıktan sonra guruplar halinde kodlamaktır. Bu görüşe göre cevaplama süreci ile kodlama süreci farklı olduğu için dikkatsizlik ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda birkaç dakikalık dinlenme imkânı bulunabilmektedir. Adaylar hangi tarza kendini yakın hissediyorsa ona göre davranabilir. Sonuçta boş bırakılan sorular, diğer soruların doğru cevaplarının doğru yere kodlanması çok önemlidir.

En büyük mutluluk sevildiğimize inanmaktır. (Victor Hugo)

8.Sınavdan Önce Yapılması Gerekenler; Sınavla ilgili belgelerinizi yanınıza alınız. Sınava gireceğiniz binayı mutlaka önceden görünüz. Yol gecikmelerini hesaba katarak sınav yerine yarım saat önceden gitmeye çalışınız. Sınava girmeden önce mutlaka on- on beş dakika kadar yürüyünüz. Bu kaslarınızın rahatlamasını sağlayacak ve tuvaletinizin sizi sınav anında sıkıştırmasını önleyecektir. Sınava girmeden önce tuvalet ve lavoba ihtiyacınızı gideriniz. Sınav anında yanınıza su alınız ve stresinizin arttığını düşündüğünde iki yudum su içiniz. Yediğinizde moralinizin yükseleceğini düşündüğünüz yiyecekleri yanınıza alıp yemeniz sizi psikolojik destek olabilir.

Sevmek, inanmak ve çalışmak size uzak olmasın

Bir başka yazıda görüşmek ümidiyle..

Öner ÖNDER
Psikolojik Danışman-Yazar- Rehberlik Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir