YÖK Tıp ve Hukuk Bölümlerine Başarı Sırası Sınırı Getirdi

YÖK Tıp ve Hukuk Bölümlerine kaliteyi korumak ve arttırmak maksadıyla bu bölümlere yerleştirmede başarı sırası siniri getirdi.

YÖK’ün konuyla ilgili yazısı şu şekilde;

Yükseköğretim kurumları Tıp ve Hukuk programları kontenjanlarına ve yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programlara yerleşen ve aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir.

Yıllara göre en son yerleşen adayın başarı sırasına bakıldığında Tıp programına 2010 ÖSYS’de 20.200’üncü 2014 ÖSYS’de 101.000’inci, Hukuk programına 2010 yılında 177.000’inci, 2014 ÖSYS’de ise 366.000’inci adayın yerleştiği görülmektedir.

Hukuk ve Tıp Fakültelerine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmesiyle söz konusu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşması ve bu şekilde eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dileyen vakıf yükseköğretim kurumlarının bu programlar için daha üst başarı sıralaması aramasına da imkân tanınmıştır.

Yükseköğretim Kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de;

1. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine,

2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,

3. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartlarının yanı
sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine,

karar verilmiştir.

Yükseköğretimde eğitim öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uygulama, önümüzdeki yıllarda diğer yapılandırılmış mesleklerden başlanarak yaygınlaştırılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

[reklam]

YÖK Tıp ve Hukuk Bölümlerine Başarı Sırası Sınırı Getirdi” için bir yorum

  1. Daha önceden de yapılması gerekli olan bir uygulamaydı.
    Bizim zamanımızda her şehirde üniversite olmadığından dolayı, üniversite kontenjanlarının sınırından dolayı bu fakültelere yerleşemedik.
    Şu an ciddi düşündüğüm olay ise yeniden üniversite sınavlarına girip yeniden istediğim bölümü okumak. O zamana göre şansım 5-10 kat artmış durumda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir