Yeni PDR Taslağında Mesai-Çalışma Saati

Mevcut Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışma Saatleri ve İzinler” bölümü Madde 54’te “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.” demektedir.

Şuan hazırlanan “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışma saatleri ve izinler” bölümü Madde 95’te ise sadece “Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.” denilmektedir.

Bu durumda okulda çalışan psikolojik danışmanlar da çalışma saatleri ve izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenleneceğini anlıyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esasları;

Çalışma Saatleri, İzinler

Çalışma saatleri:

Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

 

Yıllık izin:

Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/46 md.)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

(Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK – 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Mazeret izni:

Madde 104 – A) (Değişik: 12/2/1982 – 2595/7 md.) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta bu müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1,5 saat süt izni verilir.

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

C) (Değişik: 12/2/1982 – 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

Yorumu size bırakıyorum.

Taslak ve ilgili mevzuat maddeleri incelendiğinde mesainin 40 saat üzerinden alınacağı endişesini yaşıyorum.

Ancak okulda öğrencinin olmadığı zamanlarda bir psikolojik danışmanın yapabileceği şeyler çok sınırlı olduğu için bu konuda yönetmeliğe bir açıklık getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür belirsizlikler kurumların ve çalışanların enerjisini gereksiz yere harcamaktadır.

ÖNEMLİ !!!! Değerli meslektaşlarım. Taslakla ilgili olarak genel müdürlük sizden şunu istemektedir.

“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Bakanlığımızca ´Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği´ taslağı hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi, değerlendirilmek üzere oer@meb.gov.tr adresimize göndermenizi rica eder, katılım ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.  Yönetmelik taslağını görmek için lütfen başlığa tıklayınız.”

DİKKAToer@meb.gov.tr” mail adresine taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz.

[reklam]

Yeni PDR Taslağında Mesai-Çalışma Saati” için 47 yorum

 1. Bu tamamen alanımıza yapılmış bir saldırıdır. Bizi işlevsizleştirecek bir uygulamadır. Hakkımızla kazanıp okuduğumuz bölüme ve Aldığımız eğitime ihanettir. Kim ne derse desin bu uygulama kabul edilemez.

 2. Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

  (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK – 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

  Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
  bu maddeye göre rehber öğretmenlerde öğretmen ünvanında olduğuna göre yaz tatili ve yarıyıl tatilimiz var demektir

  1. rehber öğretmen tabiri kaldırıldı hocam. artık sadece rehberlik ibaresi kullanuılacak. Dolayısıyla öğretmen değilsiniz.

   1. okulunuzdaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu arkadaşınızın mebbisteki kaydında öğretmen ibaresini görebilirsiniz

 3. Buradaki uygulamanin amaci bizi idarede memurluk yaptirmak mi ogrenci yokken diger ogretmenler de okul da kalacak mi yoksa bize kas
  itli yapilan bir dusmanlik mi var verim almadan insanlari hapsetmekteki amac ne acaba bunun yerine verim artirici fikirleri
  miz alinarak bir degisiklik yapilmali bir meslek de bu kadar belirsizlik olmaz herkesin cok ciddi meslegi uygulamada sikintilari varken moral ve motivasyon dusurucu bu uygulamaya anlam vermek imkansiz

  1. slmlar ne olmuş rehber öğretmen memur değilmi aslında rehberciler öğretmen değil öğretmen derse girer ders işler ders anlatır rehbercinin hiç birinin derse girip ders anlattığını hiç görmedim bizim okulda 1 sabahçı 1 öğlenci var yan gel yat git ohhh bee asılnda öğretmen bile değiller psikooljik danışmanlar:)))

   1. sanki her öğretmen derse giripte der mi işliyor. öyle olsa bu kadar dershane ve özel derse ne ihtiyaç olur du

   2. O zaman söyleyip sizin okuldakilere bir zahmet size gelip günlük rapor versinler.Belki de onlar siz derste iken sizi veliye karşı savunan ve velinin öğretmenleri daha iyi anlamasını sağlayan kişilerdir. İnsanların ne iş yaptığını yaşamadan öğrenemezsiniz. O nedenle kesin ifadeler ve böyle genellenmiş cümleler kullanmayalım lütfen. Herkes vicdanı için çalışır. eşim rehberlikçi ve alanında çok iyi.iletişimi iyi. işini severek yapıyor. böyle söylemler işini yapanları olumsuz etkileyebilir.

   3. Neden bu kadar cekemiyorsunuz siz öğretmenler arasında isini hakkiyla yapmayan yok mu neyazikki her alanda boyleleri cikiyor ve ne yazikki sizin gibi haset duygusuyla hareket edenler de var …Bize yapilan birgün sizin de basinizi agritacak.ayrıca biliyorum ki çoğu simdi alanimiza dil uzatanlar oss-ygs-… Sinavlarinda ne yazikki pdr ye erişememiş simdi de mundar diyorlar.bence bizimle ugrasacaginiza kendi islerinize bakin

 4. 1.” Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi sistem sınavları hariç sınav görevi verilemez. Ayrıca ödül ve disiplin kurulunda üye olarak görevlendirilemez.”

  taslak yönetmelik maddesinde yazım ve noktalama hatalarından dolayı farklı anlamlara açık görünüyor. ”Rehber öğretmenlere pdr hizmetleri ile ilişkisiz yönetim, ders, nöbet ve sınav görevi” verilemez,merkezi sistem sınavları görevi verilebilir” şeklinde düzeltilmelidir.

  -Velinin/vasinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilirler.” maddesi yeni eklenmiş.

  -Grup Rehberliği Etkinlikleri ile ilgili başlık ve maddeler kaldırılmış.
  -Çalışma saatleri ve izinler maddesi yeniden düzenlenmelidir. RAM’da görevli öğretmenler, Özel Eğitim okullarında çalışan öğretmenler,anaokulu/ İlkokul/Ortaokul/Ortaöğretim eğitim kurumlarında çalışanlar için ortak madde olması farklı yorumlara sebep olacaktır. Rehber öğretmenlere 40 saat çalışma süresi getirilirse Unvan ve mali haklarında değişiklik yapılmalıdır. Çalışma saatlerinin memurlar gibi düzenlenmesi yerine PDR hizmetleri ile ilgili daha somut çalışma ve etkinlikler içermelidir, çalışma süresinin artmasının yararı olacağını düşünmüyorum.

 5. Okuduğu yönetmeliği anlamakta bile güçlük çeken, tepkiyi kendisinin değil de başkalarının göstermesini bekleyen, sadece eleştiren ama yerine alternatif bir öneri sunmayı düşünemeyen arkadaşların olması son derece üzücü.
  Bir okulda 3 rehber öğretmen ve 1 odanın olması son derece acı. Ama ben inanıyorum ki bu kadar normun olduğu bir yerde mutlaka bir iki oda daha bulunur ve veya düzenlenebilir. Okullarda rehberlik servisleri odası yetersiz iken hiç kullanılmayan okul aile birlikleri odasının olması çok manidar. Rehber Öğretmenlerin bu konuda hiç hatası yok mu acaba? Yazık ve üzücü. Ben kendi tespitlerimi MEB’e ilettim. Siz de iletin. Şikayet değil, çözüm üretirseniz mesleğimize daha fazla yakışanı yapmış oluruz…

 6. Yönetmeligi sadece mesai saatleri icin mi hazırlamışlar merak ediyorum.hicbir yenilik yok .meslegimize deger verilmesini bekliyoruz.

 7. DIGER BRANŞ ÖĞRETMENLERI 15TEN SONRA KALSA OGRENCININ ANLAMADIGI SORULARI COZSE DAHA FAYDALI OKMAZ MI
  diger branslar icin yapılmayan bu uygulama neden rehber ogretnen icin yapilmak isteniyor.

 8. IKILI EĞITIM VEREN OKULLARDA REHBER ÖĞRETMEN MESAISININ ARTIRMAK NEDEN YANLIS
  bu yapilan uygulama haksızlıktır. diger branş ogretmenleri 30 saatten fazla ders alamaz der. onuda degistir o zaman sabahtan akşama kadar derse girsin. o zaman hic bir branşta acik kalmaz.
  diger branslara uygulanmayan bu adaletsiz uygulama neden rehber öğretmenlere uygulanıyor.

 9. kadrom ana okulundaydı.daha da faydalı olabilmek için evime çok uzak bir liseye (diğer okula göre) isteyerek görevlendirmeyle giittim. yoğunluktan öğle yemeği bile yiyemediğim oluyor.bunları severek yapıyordum.fakat bu durum oldukça motivasyonumu düşürdü.bu mesai ile öyle bir okulda haşat olurum.kimse kusura bakmasın.

 10. Sevgili Rehber Öğretmenler;
  “Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi
  sistem sınavları *hariç sınav görevi verilemez. Ayrıca ödül ve disiplin kurulunda üye olarak
  görevlendirilemez.” ifadesini bile /üzgünüm fakat/ yanlış, hem de çok yanlış anlıyorsunuz İzniniz olursa bir düzeltmede benden gelsin;

  “Görev yaptığı okul/kurumda kısmını civcivler mi yedi ? Kendi okulu ve kurumunda, yönetim ders, nöbet ve merkezi sınav *hariç, HARİÇ diyor, demiş sn arkadaşlar..
  Bu durumda; siz bu harici nereye kondurmaktasınız (!) Ha verilmeyen nedir? Bunların dışında kalan /sınav görevi/ dir.
  KISACA, gerçek şudur; Rehberlik dersleriniz ve Nöbet görevleriniz hayırlı olsun. Böylece diğer öğretmen arkadaşlarınız bulunduğunun da farkına varabilir ve dirsek teması sağlamış olursunuz, canlar..

  1. Bence siz yanlış okuyosunuz merkezi sınavlar hariç diyor çünkü onlarda görev alabiliyolar zaten. Varya başkasına gerek yok, bu tür yazılar zaten insanların aklına getiriyor böyle fikirleri.

 11. psikolojik danışman arkadaşlar çalışma saatleri için yapılan olumsuz düzenleme hakkında üyesi olduğunuz sendikaları bilgilendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışalım

 12. Biz okulda 3 rehber öğretmeniz 1 oda var. Birimiz sabahçı birimiz öğlenci birimizde 9-3 geliyor. 8 5 mesaisi gelirse ayrı ayrı 3 oda vermeleri lazım. Ama bu imkan yok. Eğer dediğiniz olursa rehberlik servisleri iyice karışır. birimiz görüşme yaparken. 2 kişi kapının önünde bekler artık.

  1. biz de 3 kişiyiz ve mesai saatlerimiz aynı. görüşme odamız yok görüşme zamanı diğer öğretmenlerin çıkması imkansız böyle bir görüşme de ne kadar sağlıklı olur sizlere bırakıyorum.

 13. Sevgili meslektaşlarım, yapılmak istenen her ne olursa olsun bugüne kadar iyileştirme söz konusu olmamıştır. (Meb Bakanı Hüseyin Çelik zamanın da kaldırılan ) göreve başlayan öğretmenlere maaşını alana kadar bir miktar para yardımı yapılmaktaydı, bu ücreti halen avukatlar almaktadır. düşünüyorum da göreve ilk başladığımda yol parası, kalacak yer , gıda gereksinimlerinin karşılanması ve hoş geldin damga vergisi için ne kadar sıkıştığımı hatırlıyorum. Ailesinin asla bu yardımı veremeyecek arkadaşlarımız vardı. o zamanlar çok içim sızladı.Lütfen bir kaç dakikanızı ayırıp mail atınız. Ne kadar çok şeyin değiştiğini düşünürsek bizi güzel şeylerin beklemediği kesin.. çok geç olmadan…

 14. gittikçe kötüye doğru bir gidiş var ne yazıkki.. önce norm kadro sıkıntısı şimdide bu taslak allah sonumuzu hayır etsin.

 15. Biz düz memur değiliz. Her şeyden önce bizim özgür zamana ihtiyacımız var.

 16. Arkadaşlar kafama bir şey takılıyor… Diğer öğretmenlerde 657 ye tabii olmasına rağmen neden 8-17 çalışmıyor… Diyelim ki ayrı bir tüzük ve yönetmelikle bu sağlanmışsa (657- 99. madde) ki o zaman bizde öğretmen kadrosundayız. yani diyeceğim bütün öğretmenler 8-17 olursa iddia etmem ama onlara bu uygulama gelmezse bize de gelebileceğini sanmıyorum…

  1. Diğer öğretmenler programı dahilinde gidiyor.Onları bağlayan ders programları.Biz neye dayanarak tam gün çalışmayız deriz.

   1. Diğer öğretmenlerinde ders dışında görevleri var. Şöyleki sınıf rehber öğretmenlerininde bizimle,öğrenci ile, vel ile görüşmeleri olacaktır. Aynı şey sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ders öğretmeni içinde geçerlidir.

 17. Taslak tamamen biz rehber öğretmenlerin aleyhinde.Eğer taslak kabul edilirse. Görev motivasyonumuzu enerjimizi verimliliğimizi bitirecek ….Arkadaşlar ben tepkimi bildirdim sizler de acil olarak oer@ meb.gov.tr adresine mail olarak yazın.Birşeyler yapmamız lazım yoksadiğer devlet memurlarından hiçbir farkımız kalmayacak.iznimiz 1ay çalışma saatlerimiz
  8-5 olacak sömestr tatilimiz olmayacak.Zaten rehberlikten bihaber bazı idareciler tüm işleri başımıza yıkacak..nöbet ve sınav görevi de olacak..arkadaşlar bişeyler yapmamız lazım.mesleğimize çıkalım.çünkü rehberlik profesyonel bir iştir..

  1. Arkadaşım felaket tellallığı yapma. Yönetmeliği maalesef iyi okumamışsın . Nöbet ve sınav görevi falan olmayacak . Ara tatilin de olacak ,bir de sömestr kelimesini kullanmasak çok daha iyi olacak . Yönetmelikte sadece çalışma süreleri ile ilgili bir belirsizlik var . Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım .

 18. Taslak tamamen biz rehber öğretmenlerin aleyhinde.Eğer taslak kabul edilirse. Görev motivasyonumuzu enerjimizi verimliliğimizi bitirecek ….Arkadaşlar ben tepkimi bildirdim sizler de acil olarak oer@ meb.gov.tr adresine mail olarak yazın.Birşeyler yapmamız lazım yoksadiğer devlet memurlarından hiçbir farkımız kalmayacak.iznimiz 1ay çalışma saatlerimiz
  8-5 olacak sömestr tatilimiz olmayacak.Zaten rehberlikten bihaber bazı idareciler tüm işleri başımıza yıkacak..nöbet ve sınav görevi de olacak..arkadaşlar bişeyler yapmamız lazım.mesleğimize çıkalım.çünkü rehberlik profesyonel bir iştir..

 19. Çok kötü bir taslak olmuş. İnşallah düzeltirler. Eski yönetmelik güzeldi. iki yönetmeliği kopyala yapıştır yapmış. Var olan haklarımızı da elimizden almış. Bu konuda PDR DERNEĞİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ. GEREKLİ KURUMLARLA İLETİŞİME GEÇMELİDİR.

 20. Tepki göstermek gerektiğini düşünüyorum kazanılmış hak kaybedilmemeli.eskisinden kötüye gidecekse yenisi niye? Hem bu durum kime fayda sağlar.çalışma verimini arttıracağı gibi azaltır düşüncesindeyim

 21. Öğrencinin olmadığı zamanlarda rehber Öğretmen okulda ne yapabilir ki; verilemeyecek gorevler arasinda zaten yine var idari isler; yani idari isleri de yaptiramazlar; kendisiyle çelişen bir yonetmelik olmuş! ! Mail atıp tepki gostermek cok önemli; geç kalmadan..

 22. açıkçası bakanlığın mevcut sorunlara çözüm bulamadıkça, altyapı eksikliklerini çözemedikçe sistemle uğraşarak göz boyamaya çalıştığını düşünüyorum. şuanda böyle bir değişikliğe gitme amacını neden gerek duymuştur? rehber öğretmenlerin 8-5 çalışması ne tür faydalar doğuracaktır? bizi çalışmadan yatan öğretmenler olarak gördükleri ve bu yönde önyargıları kıramadığımız müddetçe bu tür değişikliklerin ardı arkası kesilmeyecektir. maalesef bunun birazda sebebi bizleriz bu sistemde çalışmayıp lak lakla mesaisini bitiren arkadaşlardan dolayı herkes bizi böyle görmekte. başımızda branştaşımız insanlar gelmeli,eğitimden anlamayan insanlarla bu kadar oluyor.

 23. taslakta çalışma saati ile ilgili 30 saatlik ibarenin unutulduğu aşikar bunu hatırlatmakta bizim görevimiz:)

 24. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar ibaresinin kaldırılması demek yaz tatilinin ve ara tatilin olmaması demek..taslağı tam okuyam adım ama memurlar sınav görevi vb görevler de alamıyorlar diye biliyorum!! bu durumda aynı uygulamaya mı tabi olacağız

 25. evt haftalık 30 iş saati çalışır ibaresi taslakta yok bu da haftalık 40 saat yani idareciler gibi mesainin uygulanacağı anlamına gelmektedir. genel müdürlüğün sitesine yazın lütfen kamuoyu oluşturulsun.

 26. Bu BİZİM MESLEĞİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELİR.

  LÜTFEN TEKİNİZİ çekinmeden pişman olmadan genel müdürlüğün sitesine atın. Çünkü yazmanızı istemişler

  oer@meb.gov.tr

 27. sadece mesele bu da değil sanırım. diğer yönetmelikte rehber öğretmene verilemeyecek görevler diye bir kısım vardı onu da göremedim, (yanılıyorsam düzeltin.)Yani nöbet de mi geliyor?

 28. devlet memurları kanununu ve yönetmeliği birleştirdiğimde 8-17 mesai yapacağımızı yaz tatili ve ara tatili diğer öğretmenler gibi kullanacağımızı algılıyorum. eski yönetmelikte olduğu gibi rehber öğretmenler tatilleri diğer öğretmenler gibi kullanır ibaresi eklenmelidir eğer böyleyse. değilse geçmiş olsun arkadaşlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir