Veli toplantısı gündem maddeleri neler olabilir?

Veli toplantılarının verimli olabilmesi için öncelikle sınıfımızın ihtiyacını iyi bilmemiz ve öğrencileri en iyi şekilde tanımalıyız. Veli toplantıları bir sınıfın düzeni ve eğitimi konusunda en önemli çalışmalardan biridir. Bu bakımdan veli toplantılarını iyi organize etmek ve içeriğini ihtiyaca uygun olarak düzenlemeliyiz.

Veli toplantısı gündem maddeleri neler olabilir?

“a) Velilerin görevleri, anne-babaların çocukları için yapması gereken işler,
b) Okulun bütün yapısıyla tanıtılması,
c) Öğrenci başarısının takibi ve artırılması için yapılacak işler
ç) Öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve yeteneklerinin ayrı olduğu,
d) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin tanıtılması, gelişme çağı problemleri,
e) Aile birliği çalışmaları, okul-öğrenci-veli ilişkileri, öğrenci-veli-okul sözleşmesi,
f) Sosyal-sportif çalışmalar ve boş zamanların iyi değerlendirilmesi,
g) Öğrencilerin gidip-gidemeyeceği yerler, arkadaş ilişkileri,
h) İsraf ve gösterişten kaçınma, çocuklara harçlık verilmesi,
ı) Disiplin, sınıf geçme, kılık-kıyafet yönetmelikleri,
i) Temizlik, tertip, düzen ve toplum kuralları,
j) Devam-devamsızlığın takibi,
k) Evde çalışma ortamının hazırlanması, verimli çalışma yöntemleri,
l) Trafik kazalarının önlenmesi,
m) İdare-öğretmen-veli ilişkileri, velilerin okulu ziyaret etmeleri,
n) Sınav Sistemi”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir