Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Neleri Kapsıyor (Güncellendi)

Üniversiteye giriş sistemi özellikle som 10 yılda bir çok defalar değişikliğe uğramıştır. 1998 yılında yapılan köklü değişiklikle sözü edilen tarihe kadar tüm ortaöğretim müfredatından sorular yöneltilirken 1999 tarihinde ilköğretim müfredatı ve ortaöğretim 9. sınıfta okutulan ortak derslerden soruların yöneltildiği bir sisteme geçiş yapılmıştır. Bu sistem ilk bakışta öğrenci için yararlı bir değişiklik gibi görünse de uzun vadede hem ortaöğretim kurumlarının özellikle 9.sınıf sonrasındaki sınıflarda etkinliğinin azalmasına hem de üniversiteye gidecek öğrencilerin akademik eğitime hazır bulunuşluk açısından yetersiz kalmalarına neden olmuştur.

Üniversiteyi kazanıp da giden öğrencilerimizin sömestri tatilinde okula gelip branş öğretmenlerimizden yardım talep etmeye başladıkları bu dönemden sonra 2005 yılından itibaren tüm ortaöğretim müfredatından soruların yöneltildiği bir sisteme geçiş yapılmıştır.

2005 yılından bu zamana kadar mevcut sistem devam etmiş ancak gelişen bilim ve teknoloji yeni mesleklerin ve alanların doğmasına neden olduğu için üniversiteye geçişle ilgili bir takım yetersizlikleri beraberinde getirmiştir.

Ortaya çıkan bu gibi ihtiyaçlardan hareketle YÖK Genel Kurulu 21.07.2009 tarihinde aldığı bir kararla üniversiteye geçiş sisteminde reform diyebileceğimiz değişikliklere gitmiştir. Bu değişikliklerin bir kısmının yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur. Bu nedenle YÖK Genel Kurulu 17.12.2009 tarihinde yeniden bir takım değişikliklere gitmiştir. Yeni sistemi kabaca gözden geçirecek olursak sınav 1999 öncesindeki gibi iki aşamalı hale getirilmiştir. Birinci aşamada (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) belirlenen barajı (180 puan) aşan öğrenciler ikinci aşamaya (Lisan Yerleştirme Sınavı) girmeye hak kazanacaklardır. Ayrıca sınavsız geçişten arta kalan kontenjanlara yerleşebilmek içinde bir baraj (140 puan) belirlenmiştir. Yine meslek liselerinin devamı niteliğinde olan lisans programları tercih etmek içinde bir baraj (180 puan) belirlenmiştir. Yeni sitemde birinci aşama sınavında (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ortak müfredata dayalı testler dediğimiz; Türkçe (40 soru), Temel Matematik (40 soru), Sosyal Bilimler (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) testleri uygulanacak toplamda 160 soruya 160 dakika süre verilecek, sınavda tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacaktır. Daha önceki sistemde Sayısal 1, Sözel 1 ve Eşit Ağırlık 1 şeklinde hesaplanan puanlar yeni sistemde değişik ağırlıklarda olmak üzere 6 adet olarak Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanı hesaplanacaktır.

İkinci aşama sınavları ise (Lisans Yerleştirme Sınavı) 5 ayrı sınav olarak düzenlenmiştir. Bu sınavlar Haziran ayı içerisinde farklı günlerde yapılacaktır.

Bu sınavlar;

Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik Sınavı):

Matematik Testi: 50 soru, 75 dakika

Geometri Testi  : 30 soru, 45 dakika

Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri Sınavı):

Fizik Testi     : 30 soru, 45 dakika

Kimya Testi  : 30 soru, 45 dakika

Biyoloji Testi: 30 soru, 45 dakika

Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat, Coğrafya Sınavı):

Türk Dili ve Edebiyatı Testi: 56 soru, 85 dakika

Coğrafya-1 Testi                  : 24 soru, 35 dakika

Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler Sınavı):

Tarih Testi              : 44 soru, 65 dakika

Cğrafya-2 Testi       : 16 soru, 25 dakika

Felsefe Grubu Testi: 30 soru, 45 dakika

Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil Sınavı):

Yabancı Dil Testi: 80 soru, 120 dakika olmak üzere her bir test için ayrı kitapçık fakat her bir Lisans Yerleştirme Sınavı için  tek cevap kağıdı kullanılacaktır.

İkinci Aşama Puan Türleri:

1.Matematik-Fen Grubu Puan Türleri, (Sayısal-2 yerine) 4 ayrı şekilde (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4) ve içerisinde yer alan testlerin değişik ağırlıklarda hesaplanmasıyla bulunacaktır.

2.Türkçe-Matematik Grubu Puan Türleri, (Eşit Ağırlık-2 yerine) 3 ayrı şekilde (TM-1, TM-2, TM-3) ve içerisinde yer alan testlerin değişik ağırlıklarda hesaplanmasıyla bulunacaktır.

3.Türkçe-Sosyal Grubu Puan Türleri, (Sözel-2 yerine) 2 ayrı şekilde (TS-1, TS-2) ve içerisinde yer alan testlerin değişik ağırlıklarda hesaplanmasıyla bulunacaktır.

4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri 2 ayrı şekilde (Dil-1, Dil-2) ve içerisinde yer alan testlerin değişik ağırlıklarda hesaplanmasıyla bulunacaktır.

Hesaplanan puanlar içerisinde yer alan testlerin ağırlığına göre belirlenen üniversite bölümlerine yerleşmede kullanılacaktır.

Birinci ve İkinci Aşama Puan Aralıkları:

 Hesaplanan birinci ve ikinci aşama puanlarının en küçüğü 100 en büyüğü 500 olacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Hesabı:

Daha önceki sistemde kullanılan OBP ve AOBP formülü aynen kullanılacak ancak AOBP değer aralığı önceki sistemde 50 ile 100 arasında hesaplanırken yeni sistemde 100 ile 500 arasında hesaplanacaktır.

Yerleştirme Puanlarının Bulunması ve Genel Bir Değerlendirme:

YÖK Genel Kurulu,  yerleştirme puanları hesaplanırken kullanılacak katsayıları;

Alan içi tercihlerde   0,15

Alan dışı tercihlerde 0,12

Meslek Lisesi mezunlarına verilecek ek puan katsayısı da 0,06 olarak belirlemiştir.

Buradan hareketle bir öğrencinin alan içi tercihinde alabileceği en yüksek AOBP: 500X0,15=75 puan olurken, alan dışı tercihte alabileceği en yüksek AOBP ise 500X0,12=60 puan olacaktır. Daha önceki sistemde bir öğrencinin alabileceği en yüksek AOBP 80 puan iken alan dışı tercih yaptığında aynı öğrencinin alabileceği en yüksek AOBP 30 puan olmaktaydı. Görülmektedir ki önceki sistemde alan dışı tercihte bir öğrenci 50 puana kadar kayıp yaşarken yeni sistemde aynı öğrenci alan dışı tercihinde 15 puana kadar bir kayıp yaşayacaktır. Öğrenci başarısı düştükçe alabileceği gerek alan içi gerekse alan dışı AOBP?de düşecektir.

Meslek Lisesi mezunları alanlarının devamı niteliğinde bir okula gitmek istediklerinde 500X0,06=30 puana kadar bir ek puan alacaklardır. Buradan hareketle de meslek lisesi mezunu bir öğrencinin alabileceği en yüksek puan (AOBP+Ek Puan): 75+30=105 puan kadar olabilecektir. Bulunan bu puanlar yerleştirmede kullanılacak Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Puanlarına eklenecektir.

Ayrıca gerek birinci aşama gerekse ikinci aşama puan türlerinde ilk 1000 içerisinde yer alan öğrenciler alan içi, alan dışı ayrımına tabi olmadan 0,15 katsayısı ile yerleşeceklerdir.

En çok merak edilen konulardan biride meslek lisesi öğrencilerinin sınavsız geçiş haklarının ne olacağı konusuydu. YÖK Genel Kurulu açıklamasında sınavsız geçişin devam edeceğini ifade etmektedir. Bu da Danıştay’ın meslek lisesi mezunlarının korunması yönünde bildirdiği görüşe uygun bir karar olmuştur.

Bir başka yazıda görüşmek dileğiyle?

Ahmet GÜNAY

Psikolojik Danışman

Beni http://www.facebook.com/pdrservisip adresinden de takip edebilirsiniz.

Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Neleri Kapsıyor (Güncellendi)” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir