Bakanlığa Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı Sunuldu

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Zafer ÇUKUROVA ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alaattin DİLSİZ ile 26.02.2014 tarihinde Dernek Genel Başkanımız Prof. Dr. Tuncay ERGENE, Genel Dernek Başkan Yardımcımız Hüseyin ŞEN ve Dernek Genel Mali Sekreterimiz Nafi AYKÖSE’nin katılımıyla bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin sağlık alanında sunumu ve psikolojik danışman unvanıyla istihdam konularında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede sunulan üst yazımız ve Ruh Sağlığı Eylem Planı Değerlendirme Raporu‘muza ulaşabilirsiniz.

Görüşmede sunulan taleplerin gerçekleşmesine yönelik olarak sonraki süreçte gerek politik gerekse bürokratik aktörlerle daha fazla görüşme yapılması ve bu konudaki çabaların ve girişimlerin sürdürülmesinin yararlı olacağı sonucu edinilmiştir. Bu konuda meslektaşlarımızın sunabilecekleri destek ve işbirliği için derneğimizle iletişime geçmelerini bekleriz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Yönetim Kurulu


  Ruh Sağlığı Eylem Planı Değerlendirme Raporu (284,0 KiB, 1.650 hits)
Ruh Sağlığı Eylem Planı Değerlendirme Raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir