TürkPDR Derneği üzerinde Çalıştığı Taslak-Öneri PDR Yönetmeliğini Yayınladı

Bildiğiniz gibi derneğimiz bir süredir PDR yönetmeliği konusunda bir tasla zerinde çalışıyordu. Ve sonunda taslağı çıkartarak paydaşlarından geri bildirim talep etmektedir.

Kendi incelememi yapmadan önce bunu sizinle paylaşmak istedim. Daha sonrasında taslağı inceleyerek varsa önerim iletmeyi düşünüyorum.

Derneğin açıklamasını aynen yayınlıyorum.

MEB Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin hazırlama gerekçeleri:
Yürürlükteki yönetmelik incelendiğinde kullanılan kavramların çok eski literatüre dayalı olması; yürütülen hizmetleri çok dar bir alanda kabul etmesi; öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin yararlanacakları hizmetleri kapsayıcı ve gelişimsel bir yaklaşımla ele almaması, ilke ve esaslarının yetersiz kalması; okul psikolojik danışmanlarında mesleki doyum, tükenmişlik sorunlarına neden olması ve yetkinlik alanlarını sınırlayıcı görev tanımında yer almaması gereken maddelerin olması gibi olumsuzluklar hizmetlerin aksamasına yol açtığı gibi bu yönetmelikte etik problemlerin doğmasına neden olan maddelerin de yer aldığı görülmüştür. Bu gerekçelerle, 2020’li yılların alanyazınındaki kavramlaştırmaya uygun, okul psikolojik danışmanlığı alanındaki tüm çalışmaları kapsayıcı bir şekilde ele alan, okul psikolojik danışmanlarının sağlayacağı hizmetleri aksatmayan ve mesleki etik ilkelerle uyumlu hizmet sunulmasını sağlayan bir yönetmeliğin hazırlanması gereksinimi doğmuştur.
Bu gereksinim doğrultusunda, okul psikolojik danışmanlığı alanından sorumlu bir sivil toplum örgütü olarak, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der.) Genel Merkezince yapılacak, diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına kaynaklık edecek bir taslak yönetmelik hazırlanması kararı verilmiştir. Konunun uzmanı akademisyen ve psikolojik danışmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuş, taslak yönetmeliğin hazırlıkları yapılmış ve taslak bir yönetmelik hazırlanmıştır.
Şimdi ise, Türk PDR Derneği Genel Merkezi internet sayfasında bu taslak metin askıya çıkarılmıştır. Tüm Türkiye’den paydaşlarımızdan gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşacak taslak yönetmelik öneri olarak başta MEB olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere son şekli verilecektir.  
Tüm meslektaşlarımız ve paydaşlarımızdan TASLAK YÖNETMELİK üzerindeki geribildirimlerini en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar genelmerkez@pdr.org.tr e posta adresine iletmelerini bekliyoruz. Geribildirimlerde hangi madde eklenmeli, çıkarılmalı veya değiştirilmeli, neden ve öneriniz nedir? formatı esas alınmalıdır.
Saygılarımla…

TURKPDR derneği açıklamasında


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir