TürkPDR Derneği PDR Taslağı İle İlgili Öneri Hazırladı

Değerli Meslektaşlarımız,

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmelik Taslağı ile ilgili siz meslektaşımız ve derneğimiz üyelerinden görüş istenmiş, gelen yaklaşık 200 mail aracılığıyla da 350 sayfası bulan öneriler iletilmiştir. Taslak üzerinde çalışarak görüşlerini ileten derneğimiz şube yönetim kurulları, üyelerimiz ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Gelen görüşler, derneğimiz arşivlerinde yer alan önceki çalışmalar derneğimiz yönetim kurulu tarafından son şekli verilerek Genel Müdürlüğe iletilme aşamasına getirilmiştir. Madde gerekçeleri de hazırlandıktan sonra, hazırlanacak üst yazı ile Genel Müdürlüğe, Bakanlık ilgili birimlerine, sendikalara ve milletvekillerine iletilecek ve alınacak randevu çerçevesinde de yüz yüze taleplerimiz aktarılacaktır.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket ederek mesleğimize dair yeni bir olumsuzluğun hayata geçmesini önleyeceğimize olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Yönetim Kurulu

Kaynak: https://www.facebook.com/groups/www.pdr.org.tr/614471758618619/

  PDR Yönetmelik Taslağı (84,9 KiB, 3.547 hits)
TÜRKPDR PDR Yönetmelik Taslağı İle İlgili Önerileri

[reklam]

TürkPDR Derneği PDR Taslağı İle İlgili Öneri Hazırladı” için 10 yorum

 1. Eğitim sistemi çok harika hale geldi tek sorun çıkaran ve çalışmayanlar pdrciler oldu. bu yüzden pdrcilerin daha çok çalışması gerek hem de okulda öğrenci yokken. Dükkanı biz pdrciler kapatacağız.Ya siz(MEB) kafayı nerede unutunuz anlamış değilim. Önce felsefe ve sosyoloji mezunlarını yerimize atadınız, sonara 60 barajını getirdiniz hem de o kadar pdrci açığı varken, daha sonra alan geldi ve alan sınavına sosyoloji mezunlarını da dahil ettiniz şimdi de bu saçmalığı getirmeye çalışıyorsunuz. Danışanın olmadığı bir yerde Danışman ne yapacak aklım almıyor birileri mantıklı bir açıklama yapmalı, eğer bir şey yapıyorsanız bari gerekçesini açıklayın ya da direk biz pdrecilerin düşmanıyız deyin kasıtlı yapıyoruz; çünkü aşağılık duygusu içinde kıvranıyoruz deyin. Tabi çok normal bir durum MEB’İN bakanı bir işletmeci olursa ancak bu kadar olur eğitimden anlayan birinin başa gelmesi gerek yoksa bu ne yaptığını bilmeyen kadro daha da yanlış şeyler yapacak.Önce görev tanımları iyice belirlenmeli daha sonra unvan psikolojik danışman olarak değiştirilmeli zaten rehber öğretmen saçmalığı tam bir fiyasko, son olarak bu yapılmaya çalışılan ve mantıklı bir istinadı olmayan taslağı düzeltmeliler.

 2. eğitim camiası içindeki rehber öğretmen düşmanlığını anlamış değilim. Hangi sınıf öğretmeni veya branş öğretmeni 8-5 çalışıyor çok merak ediyorum. Rehber öğretmen arkadaşlar mesleğinize sahip çıkın taslakla ilgili yorumlarınızı yazın .

 3. Bakanlığın taslak kararını, öğrenci genelinin istifadesine sunulabilen uygulamalar açısından, oldukça nitelikli ve yapıcı yönde bir karar olarak görüyor ve öyle değerlendiriyorum.

  Çünkü değerli arkadaşlar; Günümüzde gelinen noktada, rehberlik ve danışmanlıkların hedef alanlarının net çizgilere sahip kılınamadığı gerçeği, genel bir görüş yanı sıra, yaygın eğitimci kanaati oluşturabilmektedir. Başta rehberlikler olmak üzere; öğrenci geneline “Uygulanabilirlik” ve danışmanlık boyutunda ise, öğrenci genelinin danışmana “Ulaşılabilirliği” noktasındaki temel ve kronik sorunlar söz konusu düzenleme ile bir nebze ortadan kaldırılabilir nitelikte görülmüş ve bu yönde eğitim görüşleri öne çıkmış ve ağırlık kazanmıştır. Baktığımızda büyük çoğunlukla, danışmanlık iş ve işlemleri için; branş derslerinin kesintisi ve bölüntüsü, yer yer öğrencilerin hizmetin sunumundan teneffüsle yetinmeye çalışmaları ve bir takım derslere geç girmek istemeleri, geç kalmaları, ders kayıpları neticelerini doğuran sonuçlar ve olumsuz dönütler alınmıştır ki, ilgili karar; genel anlamda, tüm bu eğitim ve motivasyon becerilerinin dağılarak yürütülmesi anlamını taşıyan uygulanabilirlik sorunlarını ortadan kaldırabilecek oldukça yapısal bir düzenleme niteliğinde görülmektedir. Ayrıca, derslerin bitimi ile okullarda, öğrencilerin rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinden bilhassa faydalanabilmeleri önemli katkılar sunacak ve sağlayabilecek boyuttadır. Çünkü derslerin bitiminde yine büyük çoğunlukla bir kısım; etkinlik, egzersiz ve bir takım yetiştirme kursları önemli ölçüde devam etmekte ancak öğrencilerimiz hizmeti sonlandırılmış bulmaktalardı. Uygulama ile, danışmanlık ayağında görülen tüm bu sorunlar önemli ölçüde ortadan kaldırılabilirken, geriye rehberlik hedef alanlarında görülen bir takım eksik ve noksan uygulamaların varlığı dikkat çekicidir.

  Yine rehberliklerde de, alanın rehberlik uzmanınca önemli rehberlik etkinliklerine; bir sistem, müfredat ve katılım planı ile hitap edebilen uygulamaları arzu edilmektedir. Çünkü öğrencilerin istifadesi ve yine öğrenci genelinin tanınırlığı noktasında etken olunabilmesi yönünden, rehber öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişim kopukluğunu onarabilecek tek unsur; alan uzmanınca verilmesi ve gerçekleştirilmesi öngörülen bu rehber etkinlik dersleridir. Bu rehber etkinlikleri neticesinde, rehber öğretmenler ile öğrencileri arasında bir iletişim kanalı bulundurulması sağlanırken, öte yanda öğrenci tanınırlığı ve bireysel gözlemi de hedeflenmiş olacaktır. Rehberlik dersi hedef alanı ile ilgili ek olarak, alan uzmanının ihtisasında ele alınması gereken önemli rehberlik etkinliklerinin, “takip ve gözlem” gibi bilimsel nitelikli yönde, öğrenci genelini tanıyabilen ve genelin hedef kitlesine dönük istifadeler sunabilen boyutta sürdürülebilmesi için; anıldığı gibi, rehber öğretmenin, bu etkinliklere bir katılım planı ile etken olabilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu yönü ile, rehberrlik yönünden de sahaya hakim olunabilmesi anlamına gelen, daha amacına uygun ve daha nitelikli rehberlik kazanımları elde edilebileceği önemle belirtilmektedir. Saygılar.

 4. pdrciler öğretmen olmadıklarını her fırsatta dile getiriyorlar…pdr ciler kendilerini öğretmen olarak kabul etmeyip ünvan talebinde bulunuyorlar ancak iş çalışma saatlerine gelince ve başka işlerine yarayan koşullara gelince öğretmenlerin haklarından da mahrum olmak istemiyorlar .örneğin yarı yıl ve yaz tatilleri öğretmenlik mesleğine özgüdür, öğretmen değilseniz memur çalışma saatlerine göre mesainiz olur,yıllık izniniz ona göre olur.çalıştığınız okullarda öğretmen dışındaki memur,hizmetli,vs. öğretmenler gibi şubat tatili,yaz tatili var mı???

  1. “metatron” katılıyorum görüşlerinize. Pdrciler artık şikayet etmeyi bir kenara bırakarak öğrencilerin kendilerine olan bu “Ulaşılabilirlik sorunlarının ortadan kaldırılmasına sevinmelilerdir düşüncesindeyim. İşin gerçeği budur, kimse kusura kalmasın. Çünkü, binlerce (1000) branş öğretmeni olarak muzdarip oluyorduk, derslerimiz bölünüyordu. Öğrenciler derslere geç giriyor yada çoğunlukla dersten çıkarak iş ve işlemlerin yürütülmesi zorunda bırakılıyorlardı. Yine rehber öğretmenler bazı bildirim ve bilgi demeçleri için de pekala dersi bölüyordu..E bunlar nereye kadar devam edebilir ?!. Seneler senesi tepki çeken…ve ciddi sıkıntı doğuran uygulamalardır…Teneffüsle yetinilerek yürütülmeye çalışılan bir danışmanlıksa ‘zaman ve süreç mefhumu’ açısından ayrıca bir argumana sahipti. Karar ve taslak en doğru olanıdır bence de. Belki öğretmen gibi yarıyıl ve yaz tatili hakları devam etmelidir ancak, 8/5 mesai sürecine dönük yapılanma taslağı, öğrenci istifadesi yönünden, kesinlikle yapısalcı bir kararın ürünüdür i”egitmen”in uzun yazısındaki gibi ders sonlarında örneğin; etkinlik, egzersiz ve kurs çalışmaları bil fiil devam etmekte ancak, öğrenciler odayı kilitli, hizmeti ise sonlandırılmış vaziyette görmektelerdi. Ayrıca rehberlik derslerine de bir müfredat ile katılımlarının sağlanması gerekiyor. Öğrencileri tanımıyor, kişisel özelliklerini bilmiyor, sosyal uyum ve çatışmalarından, problemlerinden habersiz kalıyorlar. Kısacası rehberliğin de çeki düzen alması gerekir. En azından 2 haftada 1 saat kendi etkinlik ve sunumlarını yapabilecekleri bir program ayarlanmalıdır. Ülkemizde pdr gerçeği yeni yeni boyut kazanıyor açıkçası.

   1. Cidden ülkemizin eğitim sorunu biz Rehber Öğretmenlermişiz de haberimiz yokmuş… Helal olsun size bir çırpıda çözdünüz sorunu. Artık ulaşılabilirliğimiz sorunsuz olacağı için siz öğrencileri alıp uzaya çıkarırsınız artık…

 5. Bir de şu unvan sorunumuza bir çare bulunsa. Bizler psikolojik danışman ünvanımıza kavuşmak istiyoruz. Bunu lütufta bulunurmuş gibi değil zaten hakkımız ve aldığımız eğitimin bir gereği olarak istiyoruz.mesai saati konusu ise insanların kazanılmış haklarını elinden almaktan başka bir şey değil. geçen yıl öğretmenler içinde aynı şey söyleniyordu,yaz tatili ve mesai saati konusunda. bunları değiştirerek neyi çözecekler merak ediyorum doğrusu.. hala okulların bir çok eksiği dururken okulda öğrenci yokken okulda bekleyen öğretmenler neyi çözecek acaba…

 6. Rehberlik servislerinin yapacağı işler yeniden tanımlanmalı, rehber görülen her yazı rehberlik servisine havale edilmemelidir.
  Rehber öğretmenlerin sınıf öğretmenlerine yaptırım gücü yoktur. Bu durum (Ders ücretinin artması önemli değil) Öğrenci kişilik hizmetlerinden sorumlu Müdür yardımcılığı ünvanı verilerek aşılabilir.
  oda ve donanım konusu daha ciddi değerlendirilmeli, merdiven boşluklarında görev yapan arkadaşlarımızın durumu düzeltilmelidir. (Hangi muavin veya bu durumda oda kullanıyor acaba)

 7. derneğimize ve mesleğimize her zaman desteğimiz ve inancımız tamdır…sizin de elinizden geleni yapacağınıza inanıyoruz..emekleriniz için teşekkür ederim.. inş. gerekli çalışmalarla taslak yönetmelik uygulanmaya konulmadan iptal edilir.iyi çalışmalar dilerim.

 8. rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin idareciler gibi olması düşündürücü .bu durum 2 saat fazladan ekders demekse bile olumlu olmayacağını düşünüyorum.idareci yardımcısı yapmaya çalışıyorlar.eğer daha faydalı olmamızı istiyorlarsa meslek yasamızı çıkarmalılar servisleri daha işlevsel hale getirmeliler.her meslekte işini iyi yapan ve yapmayan olur bizi yatan eleman olarak algılamaktan vazgeçmeliler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir