Türk PDR derneğinin MEB birimlerine yazdığı yazılar

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”ında rehber öğretmen kadrolarına sadece ve sadece psikolojik danışma ve rehberlik ile psikoloji lisans programlarından mezun olanların atanabileceği belirtilmiştir.

Bu karara rağmen bazı il milli eğitim müdürlükleri Sosyoloji, Felsefe, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması, Eğitim Yöneticiliği ve Denetimi ve Halk Eğitimi lisans programlarından mezun olanları ek ders ücreti karşılığında okullarda geçici rehber öğretmen olarak görevlendirmektedirler.

Bu uygulamaya son verilmesine ilişkin derneğimiz tarafından MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü ile 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

Bakanlık birimlerine yazılan yazıya ulaşmak için tıklayınız .

İl milli eğitim müdürlüklerine yazılan yazıya ulaşmak için tıklayınız .

Derneğimiz tarafından yapılan itirazın Personel Genel Müdürlüğü’nce kabul edilerek, 81 il milli eğitim müdürlüğüne uygulamaya son verilmesine dair yazı yazıldığı ve uygulamaya devam edilen illere ilişkin bilgilendirme yapılması durumunda, gerekli işlemin yapılacağına dair cevabi yazı yazılmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Okullarınızda görevlendirmeye devam edilmesi durumunda, mesleki duyarlılık çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğünün yazısını dayanak göstererek uygulamanın sona erdirilmesini talep edebilir veya Derneğimizi haberdar edebilirsiniz.

Saygılarımızla…

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir