Tagged: yök

Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Neleri Kapsıyor (Güncellendi)

Üniversiteye Girişte Yeni Sistem Neleri Kapsıyor (Güncellendi)

Üniversiteye giriş sistemi özellikle som 10 yılda bir çok defalar değişikliğe uğramıştır. 1998 yılında yapılan köklü değişiklikle sözü edilen tarihe...