Rehber Öğretmenlerin Problemleri

Okullarda çalışan rehber öğretmenler diğer tüm branşların hedefi durumundadır. Odasında öylece oturduğu zannedilen rehber öğretmenlere karşı yıllardır süren olumsuz bir tutum var. Ancak öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yetiştirme kurslarındaki ek ders ücretlerine zam geldiği bugünlerde, nedense rehber öğretmenler ile ilgili tutumlar unutuldu. Bu yazıyı özellikle,…

Rehber öğretmenlerin çözüm beklediği sorunlar

Rehber öğretmen olarak yaşadığımız sorunları çeşitli mecralarda birçok kez dile getirmemize rağmen, bırakın çözüm bulmayı, sıkıntılarımızın günbegün daha da tortulaştığını görüyoruz. Bu yaşadığımız sorunlar ise biz rehber öğretmenleri -yeni unvanımızla rehberlik- her geçen gün daha da çok mağdur etmektedir. Örneğin bir meslek yasamızın olmamasından dolayı…

Göreve yeni başlayan rehber öğretmenlerin sorunları

Uzun zamandan bu yana yazmak istediğim bir konuyu bu yazıda ele alacağım. Rehberlik hizmetleri her ne kadar yıllar önce ülkemizde verilmeye başlanmış olsa da diğer ülkelerdeki  rehberlik hizmetleri ile kıyaslandığında henüz yeni sayılır. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar çeşitli olmakla birlikte…

Okullarda rehber öğretmenlerin sorunları

Günümüzde rehberlik ve psikolojik hizmetleri, modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelmiştir.Rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı birçok amaçları vardır.Bunlar arasında, bireyin kendini tanıması, gizil güçlerini geliştirmesi, ve çevresine uyum sağlaması sayılabilir. Çağdaş eğitimde, ayrı olarak düşünülmeyen rehberliğin önemi tartışılamaz.Çünkü bireylerin kendi gelişmelerinin ve gereksinmelerine uygun…

Psikolojik Danışmanların Yaşadığı Mesleki Güçlükler

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER Özet Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanların, mesleklerini yürütürken karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma verileri ilköğretim, lise ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerle yüz yüze görüşerek ve bu…