Tagged: 2011 2023 ulusal ruh sağlığı

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı

Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı politikasını; ruh sağlığını geliştiren ve ruhsal bozuklukların toplumsal yükünü azaltan prensipler, değerler ve amaçlar kümesinin düzenlenmesi olarak...