Seçimlerin Seçimi: Meslek Seçimi

“Sevdiğiniz bir işi meslek edinirseniz, hayatta bir gün dahi olsa işte çalışmış olmazsınız. Ben hayatta bir gün dahi işte çalışmadım. Çalışmalarımın tümü sadece, keyif ve mutluluktan ibaretti.” (Edison)

21.yy  teknolojinin yaşamımızın olmazsa olmazı olduğu, hızlılığın, rekabetin, bilgi kirliliğinin, ego savaşlarının hakim olduğu aynı zamanda Francis Bacon’un da dediği gibi “Bilginin Güç”  olduğu bir dünyadır.  Gelişen ve değişen dünya ile birlikte insanların, toplumların istek ve ihtiyaçları farklılaşmalar göstermektedir. Buna bağlı olarak uzmanlaşmanın da artmasıyla birlikte yeni meslek alanları doğmaktadır. Yeni meslek alanları da insan gücü ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda toplumsal ve kişisel ihtiyaçların karşılanması, toplum içinde yaşayan bireylerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak, kişiliklerine, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri önem kazanmaktadır.

İnsan isteklerine ve olanaklarına uygun seçimler yaptığı sürece mutlu ve başarılı olur. Bu seçimlerin en önemlisi de meslek seçimidir. Kişinin seçtiği meslek onun nasıl bir iş ortamında çalışacağını, nasıl bir yaşam süreceğini, nerede yaşayacağını, nasıl bir dünya görüşünün olacağını hatta kiminle evleneceğini dahi belirleyebilmektedir (USLUER 1998). İnsanın yetenek ve isteklerine uygun meslek seçmesi, hem bireyin mutluluğunu sağlaması, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması açısından çok önemlidir. Çünkü seçilen meslek, bireyin tüm yaşamını ve mutluluğunu etkiler. Çevremizde işinden memnun olmayan, sık sık iş değiştiren, hangi işin, hangi eğitimi gerektirdiğini bilmeyen insan sayısının çok oluşu, meslek seçiminin birey ve toplum açısından taşıdığı önemi, bu yönlendirmede aileye, öğretmene, rehber öğretmene, uzmana düşen görevin de önemini gösterir.

Günümüzde artık meslek tercihi bir anda verilen bir karar, acele, tutarsız ve rastgele gerçekleştirilen bir durum değildir. Meslek tercihi bir gelişim süreci içerisinde kişinin önce ne olacağına karar verme aşamasıyla başlayan, onun karar verdiği meslek hakkında bilgi edinme ve kendi yeteneklerinin seçtiği mesleğe uygunluğunu gözlemleme ve son olarak onun seçtiği meslek hayatında yaşama ve çalışmasını kapsayan uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde kişi, seçtiği mesleklerden ilgi, yeterek ve değerlerine uygun olmayanları ayıklayacak kendi beklentilerine cevap verecek en doğru mesleği seçmeye çalışacaktır. İşte tam bu noktada okullarda yapılan mesleki rehberlik çalışmaları önem kazanmaktadır.

OKULLARDA MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Eğitim sistemimizde yaşadığımız değişme ve gelişmeler, ilkokul/ortaokul düzeyinde gelişecek veya su yüzeyine çıkmaya başlayacak mesleki gelişimin daha sonraki öğretim yılları için önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Özellikle  Ortaokul  6., 7. ve 8. sınıflarda oluşturulacak bir meslek bilinci, bireyin tercihlerini doğru yapmasına ve ortaöğretim sonrası yüksek öğretim hayatında istediği, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmesini sağlayacaktır. Kendi ilgi, yetenek ve değerlerine uygun alanlara yönelmeleri onların daha sonra üniversite sınavına girerken istekleri doğrultusunda tercih yapmalarına neden olacaktır. Bunun için ortaokuldan başlayarak uygulanan ve her geçen gün daha bir dikkat ve titizlikle üzerinde durulan mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri önemini arttırmaktadır. Okullarda yapılabilecek rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri arasında Akademik Benlik Ölçekleri, Mesleki Eğilim Envanterleri, İlgi-tutum ölçekleri, Alanında uzman kişilerin okula getirtilip meslekleriyle ilgili bilgi vermeleri, meslek videoları, kariyer günleri, tercih döneminde doğru ve bilinçli yönlendirme çalışmaları…vb.  bunlardan birkaçını oluşturmaktadır.

Okullarda mesleki rehberlik olarak amaç, milleti ve ailesi için yararlı, seçtiği seçimlerden mutlu, kararlı, kendini bilen ve tanıyan, işini ve mesleğini severek yapan bireyler yetiştirmek olmalıdır.  Toplumlar sağlıklı bireyler ve kendini gerçekleştirmiş, ne yapmak istediğini bilen, adımlarını atarken kararlı ve tutarlı olan insanlarla ayakta kalmaktadır.

Özge YAŞAR KARİPARDUÇ
İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları
Rehberlik Bölüm Başkanı

Kaynakça:
*Meslek İnceleme Kılavuzu, Erdal USLUER, Mart 1998.
*Çocuk ve Ergen Gelişimi, Bekir Onur, Ocak 2001.
*Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Binnur Yeşilyaprak,2005.
*Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Hasan Tan, 1992.
*http://www.turkpdr.com
*http://www.orduram.gov.tr
*http://www.ekipnormarazon.com

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir