Ruh Sağlığı Hizmeti İçinde Yer Alma Önerisi

TürkPDR derneği 26/02/2014 tarihli PDR-DER/14 sayılı yazılı üst yazında sağlık bakanlığı yetlilerine  “Ruh Sağlığı Hizmeti İçinde Yer Alma” konulu yazıyı sundu. Yazının içeriği aşıda;

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA

Psikolojik danışmanlık mesleğinin ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak, psikolojik danışmanların bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak ve onların haklarını korumak ve savunmak amacıyla 1989 yılında kurulmuş; üyeleri psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı öğrencileri, bu programın lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları ile bu alanın araştırma görevlisinden profesörüne kadar akademisyenlerinden oluşmakta olup 3200’ü aşan üyesi ve 15 şubesi bulunan mesleki bir derneğiz.

Sağlık Bakanlığı’nca Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023) çeşitli kişi ve kurumların katılımıyla hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Eylem planı, koruyucu ruh sağlığı meslek alanı olarak tarafımızı da ilgilendirdiğinden, derneğimizce incelenerek ekteki raporda sunulmuş ve ana başlıklara aşağıda yer verilmiştir.

1)    Aile Sağlığı Merkezlerinde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi”leri oluşturulması,

2)    Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkez”leri oluşturulması

3)    Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda “Psikolojik Danışman” kadrosu ihdas edilmesi,

4)    Hasta ve hasta yakınları için “Psikolojik Destek Merkezleri” oluşturulması,

5)    6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeyle psikolojik danışma ve rehberlik mezunları, klinik psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmaları durumunda sağlık hizmetleri sınıfında hizmet verebilmektedirler. Çeşitli meslek mensubu ve politikacılar tarafından bu düzenlemenin değiştirilmesine dair girişimler söz konusudur. Oysa bu durum YÖK Kanunu ile verilen bir haktır. 6225 Sayılı Kanunla yapılan malumun ilamından başka bir şey değildir ve Kanundaki şekliyle kalması,

6)    Özel psikolojik danışma merkezleri sağlık hizmeti sunan kurumlar kapsamına alınması,

7)    Ruh Sağlığı Koordinasyon Kurulunda yer alacak sivil toplum kuruluşu/mesleki kuruluşlar arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ne de yer verilmesi,

çalışmalarında ve ülkemizde ruh sağlığı hizmetlerine yönelik yapılacak diğer çalışmalarda, düzenlemelerde derneğimiz olarak katkıda bulunmak ve işbirliğinde çalışmaktan mutluluk duyarız.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Genel Başkanı

[reklam]

Ek: Ruh Sağlığı Eylem Planı Değerlendirme Raporu

Ruh Sağlığı Hizmeti İçinde Yer Alma Önerisi” için 2 yorum

  1. çok isabetli olmuş….yıllardır aile sağlığı merkezlerinde bu hizmetin neden verilmediğini sorgulardım…umarım dikkate alınır..böylelikle istihdam da artmış olur…ayrıca insanlar bu hizmeti parasal engeller ve aylar süren randevular neticesinde almamış olurlar..önleyici rehberlik hizmeti olarak da çok yerli yerinde bir istihdam olduğunu düşünüyorum……

  2. Bu kadar olabilirdi pes doğrusu ! Peki okuldaki yavrucakların suçları ne ki_anlayamadık gitti..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir