Rehberlik Servisi Yapılandırması

Her rehberlik ( pdr ) servisinin mutlaka bir yaılandırma şeması olmalıdır. Bu şemada, rehberlik servisinin çalışma akışını, görevlerini, birimlerini vb ortaya koyan ögeler olmalıdır. Bunun faydası, rehberlik hizmetlerinin tanınmasında ve rehberlik hizmetinden nasıl yararlanılacağını ortaya koyması bakımından zihinlerde şekilsel olarak öğrenci, idare ve öğretmenlerin somutlaşması olacaktır. Bu şemanın büyük bir kartona hazırlanarak okulun görülen birkaç mekanına asılmasında fayda vardır.

Bu şemeda;

1. Kritik öğrenci izleme servisi oluşturulması (Danışman Öğretmen servisi)
2. Bilgi toplama servisi
Ebeveyn eğitim servisinin oluşturulması
3. Bireysel Psikolojik Danışma servisinin oluşturulması
4. Grup Psikolojik Danışma servisinin oluşturulması
5. Meslek Rehberliği Servisinin oluşturulması
6. Eğitimsel Rehberlik Servisinin oluşturulması
7. Öğrenci İzleme ve İstatistik Servisinin Oluşturulması (Öğrencinin durumu ve sonucu)
8. Sosyal ve kültürel faaliyet servisinin oluşturulması
9. Şube Rehberlik Hizmetleri Planlama ve Yürütme servisi
10. Öğrencileri yaz tatilinde işe yerleştirme servisi
11. Bireyi tanıma servisi ve ölçme-değerlendirme servisi
12. Müşavirlik hizmeti

Kritik Öğrenci İzleme Servisinin Oluşturulması
– Öğrenciler için dosyalar oluşturulması.
– Kritik bir öğrenci için izleme dosyası oluşturulması.(İzlenecek olan kritik öğrenci için tespit ölçülerin hazırlanması )
– Öğretmen kanaati formunun hazırlanması.
– Kritik öğrenci Kayıt formu ( Liste klasörün sonunda bulunacak, ad-soyad, nedeni, dosyaya giriş ve çıkış tarihi, sonuç )

Bilgi toplama ve yayma servisi
– Eğitim öğretime yönelik her tür bilgi.
Verimli ders çalışma semineri
Ana Baba Tutumu ve Çocuklarıyla İletişimi
Sınava Hazırlanma ve Kaygıyla Başa Çıkma
ÖSS Sınav Sistemi Konusunda Bilgilendirme
Sınav Öncesi, Sınav anı ve Sınav Sonrası
İş ve İşe başvurmada yaklaşım( kariyer )
Bireysel Gelişim ve Hayatımız, Amaçlar
Ergenlik Gelişimi ve Ruh sağlığı
Konsantrasyonumuzu nasıl geliştirebiliriz.
İletişim ve beden dili
Vs. Vs.

Ebeveyn eğitim servisinin oluşturulması
Ana Baba Tutumu ve Eğitimi
Ergenlik Gelişimi ve Ruh sağlığı üzerinde anne baba tutumu
Aile Ziyareti ve Form Uygulaması
Anne Baba Okul işbirliği takip formu (Anne baba okula ziyaret yaptı mı?, ilgisi ve memnuniyeti)

Bireysel Psikolojik Danışma servisinin oluşturulması
Öğrenci danışma dosaları oluşturularak aşağıdaki örnek konularda danışma hizmeti verilir;
1 Depresyon
2 Aile içi sorunlar
3 Arkadaş ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar
4 Çevre ile oluşan sıkıntılar
5 Duygusal ilişkilerde yaşanan sıkıntılar
6 Gelecek konusunda yaşanan endişeler
7 Karar verme
8 Kendini tanıma ve geliştirme
9 Eğitim öğretim konusunda endişe
10 Sağlık ile ilgili problemler
11 Değer yargılar ile ilgili problemler
12 Grupla Psikolojik Danışmada verilen hizmetlerde bireysel danıışma yapılabilecekler

Grup Psikolojik Danışma servisinin oluşturulması
Öğrenci danışma dosaları oluşturularak aşağıdaki örnek konularda grupla danışma hizmeti verilir

  • Atılganlık (kendine güven, korku, kaygı) eğitimi
  • Aile sorunları grubu
  • Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim grupları
  • Kendini geliştirme grupları
  • Stresle başa çıkma grupları
  • Sınav kaygısı

Meslek Rehberliği Servisinin oluşturulması
Üniversite ve bölümlerin tanıtılması
ÖSS sınav sisteminin tanıtılması
Meslek seçimi ve geleceğin meslekleri
İş bulma ve işe başvurma
Kendini değerlendirme envanteri ve ABKÖ

Eğitimsel Rehberlik Servisinin oluşturulması
Verimli ders çalışma ve öğrenmeyi öğrenme
Başarı seviyesi düşük öğrencileri tespit ve yardım
KİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMININ GENEL HEDEFLERİ
Rehberlik saatlerinde yapılacak etkinliklerle öğrencilerde aşağıdaki davranışların (veya benzerlerinin ) geliştirilmesi amaçlanmalıdır:

1. Hangi alanlarda, ne ölçüde yetenekli olduğu konusunda doğru ve ayrıntılı bilgi sahibi olma,
2. İlgi duyduğu alanları belirleyebilme,
3. Amaç belirleyebilme
4. Gerçek ve sürekli ilgiyi özentiden ayırt edebilme,
5. Plan yapabilme ve bunu uygulayabilme,
6. Mesleğini ve ona götürecek adımları belirleyebilme,
7. Zevki-hazzı erteleyebilme, gelecekteki sürekli doyumları elde edebilmek için şimdiki zevklerden vazgeçebilme,
8. Çevredeki fırsatları araştırmaya istekli olma,
9. Kendini incelemeye istekli olma,
10. Kendinden hoşnut olma,barışık olma,
11. Kendini geliştirme çabası gösterme,
12. Başkalarına saygılı olma,
13. Davranışının sorumluluğunu alma,
14. Düzenli olma,
15. Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilme,
16. Çevre sorunlarına, milli ve evrensel sorunlara duyarlı olma,
17. Başkalarından bağımsız karar verebilme,
18. Yönergeleri, başvuru formlarını dikkatli okuyabilme ve doldurabilme,
19. Dilekçe ve özgeçmiş yazabilme, form doldurabilme,
20. Bir dileği, en etkili bir biçimde bir yabancıya iletebilme.
21. ?Hayır? diyebilme
22. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini kavratma
23. Empati kavramını öğretme

Öğrenci İzleme ve İstatistik Servisinin Oluşturulması (Öğrencinin durumu ve sonucu)

Mezun öğrenciler dosyası
İstatistik dosyası

Sosyal ve kültürel faaliyet servisinin oluşturulması(asli görev değil)
Satranç, dergi, gazete, tiyatro vb

Şube Rehberlik Hizmetleri Planlama ve Yürütme servisi
Sınıf öğretmenlerine planlarını hazırlama
Sınıf öğretmenlerin planlarını uygulamarında yardımcı olma

Bireyi tanıma servisi ve ölçme-değerlendirme servisi
Envanter, test, anket uygulama ve saklama
Değerlendirme dosyalar

Müşavirlik hizmeti
Öğretmenler ve idareye

Özkan Emiroğlu

Rehberlik ( pdr ) Öğretmeni

[reklam]

Rehberlik Servisi Yapılandırması” için 5 yorum

  1. Rehber öğretmenlerin görev tanımı bu kadar genişken hangi işe ne kadar süre ayırmak yeterli olur ya da gerçekten de verimli olunabilir mi acaba? Görev yaptığımız okullarda verimli olabilmek adına kendimizi çok baskı altına alıyor ve çok yıpratıyoruz. Okula kazandırdıklarımızdan çok kendi kayıplarımızın farkında olamıyoruz çoğu zaman. Ruhlarımız örseleniyor, varoluşumuz anlamsızlaşıyor ve biz yavaş yavaş sönüp kaybolan yıldızlar arasına katılıyoruz kimse de bizim kaybolduğumuzu anlamıyor. Yazınız rehberlik servislerinin düzenliliği ve planlılığı açısından oldukça güzel. Teşekkürler.

  2. ÇALIŞMA GÜZEL OLMUŞ TEŞEKKÜRLER. OKULLARDAKİ BİRÇOK ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİN REHBERLİK SERVİSİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLLER . ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ.

  3. BURADA BAHSEDİLEN ÇALIŞMALARIN PEK ÇOĞUNU UYGULUYORUZ FAKAT SİSTEMLİ OLMASI AÇISINDAN BİR YAPILANDIRMANIN OLMASI BENCE DE GEREKLİ .BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir