“Rehberlik Servisi” Disiplin Raporu Nasıl Hazırlanır?

DİKKAT: Burada verilen bilgiler yapılan yeni değişikliklere göre güncellenmedi. Bu nedenle yapılan değişiklikleri lütfen göz önünde bulundurunnuz.

Rehberlik servisinin en önemli ve en çok sorumluluk taşıyan çalışmalarından biri hiç kuşkusuz “Rehberlik Servisi Disiplin Raporu” dur. Bu konuda birçok yaklaşım olabilir. Ancak bize en sağlıklı yol haritasını “Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği” sunmaktadır. Ayrıca bu konu forumda da tartışılmaya devam etmektedir. Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliğinde 07.09.2007 tarihli değişiklikte rehberlik servislerinin raporları için önemli bir madde getirildi.(16 Madde)  2) (Ek fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir. Bu madde ile beraber öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu hazırlanırken daha dikkatli ve açıklayıcı olunması gerekiyor.

RehberNET PDR Otomasyon Programı için tıklayınız. 

Raporun Başlığı

Rehberlik servisinin öğrenci ile ilgili hazırlayacağı raporun başlığı, yönetmeliğin 41 nci maddesinden alabiliriz.  “Davranışın Yapıldığında Öğrencinin Psikolojik Durumuna İlişkin Rapor(u)”.

Rehberlik Raporunda Karar Olur mu?

Aslında başlık  raporun içerğin ne olması gerektiği hakkında bize ipucu verdiğini düşünüyorum. Buradaki maksat davranış esnasında öğrencinin bulunduğu psikolojik durumunun anlaşılmasıdır. Bu analizi de okul içinde en sağlıklı yapacak olan birim elbette rehberlik ve psikolojik danışma servisidir. Yıllardır üzerinde durduğum bu konunun yönetmeliğede bu şekilde girmiş olmasını olumlu buluyorum. Ayrıca aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinde “Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlığıda rehberlik raporunun nasıl hazırlanması gerektiği konusunda ipucu vermektedir.

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 16 – (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;

a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi,

b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması,

c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması,

ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,

d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması,

e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,

f) (Değişik alt bent: 07.09.2007/26636 RG) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi,

g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi,

ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,

h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,

ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,

i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,

j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı,

k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması,

l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,

m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur.

(2) (Ek fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir.

Yukarıdaki alıntı incelendiğinde özellikle “h)”  fıkarası başta olmak üzere birçok fıkra bizi ilgilendiriyor.

Kısaca raporda öğrencinin psikolojik durumunun analizinini yapmamız işaret ediliyor. Konuyla ilgili bir kararımızın yazılı olması söz konusu olamaz.

Okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Kurulu Değilse Raporu Kim Hazırlar

İlgili yönetmeliğin 41 nci maddesi 2nci fıkrası buna açıklık getirmiş “Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır.”

Konuyla ilgili bilginizi ve yorumunuzu aşağıdaki yorumlar bölümde yapabilirsiniz.
Bu yazı http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html adresindeki mevzuat baz alınarak yazılmıştır.

NOT: Disiplin raporu ve uygulaması ile ilgili bir değişiklik oldu. İlgili değişiklik için tıklayınız.

[reklam]

Örnek raporlar(Size ait örnek raporlarıda mailimize gönderebilirsiniz);

  Rehberlik servisi disiplin raporu örneği (35,5 KiB, 36.922 hits)
Rehberlik servisi disiplin raporu örneği(ee)

  Rehberlik servisi disiplin raporu örneği2 (33,0 KiB, 24.990 hits)
Rehberlik servisi disiplin raporu örneği(hh)

  Rehberlik servisi disiplin raporu kısa yazılmış örneği (30,0 KiB, 23.583 hits)
Rehberlik servisi disiplin raporu kısa yazılmış örneği

  Rehberlik Servisi Disiplin Raporu Formatı (50,5 KiB, 27.922 hits)
Rehberlik Servisi Disiplin Raporu Formatı

“Rehberlik Servisi” Disiplin Raporu Nasıl Hazırlanır?” için 23 yorum

 1. meslek lisesinde çalışıyorum ve mevcudu 2200.eğitim öğretim dönemi boyunca 300 civarı dilekçeye rapor yazmak zorunda kalıyoruz.bazıları bir sınıfı ilgilendiren konular oluyor mesela yoklama fişinin kaybolması gibi.bunun gibi dilekçelerde o sınıftaki tüm öğrenciler ile görüşüyoruz.şunuda ifade etmek istiyorum okul yönetimi dilekçelerini bize gönderirken zaten kararını vermiş olarak gönderdiği için bizim raporumuzun çok fazla bir önemi kalmıyor.yazınızda ifade ettiğiniz gerçekten olması gereken ,benimde arzuladığım bir çalışma .ancak benimçalıştığım okul gibi gerek nüfus gerek problem anlamında yoğun olan okullarımızda konunun özetini ifade etmek ve kanaatimizi kısa cümleler ile bildirmek zaman açısından katkı sağlayacaktır.iyi çalışmalar diliyorum.

 2. ben de lisede görev yapıyorum. disiplin raporuna rehberlik servisince takibi gereklidir diye yazdığımda disiplin kuruluna sevk olmuyor. karar merci gibi kullanıldığımı hissediyorum ve rahatsız oluyorum. bu durumu idaremle görüştüğümde sadece psikoloij durumunu yazabileceğimi söylediğimde biz neye göre karar verecez diye tepki verdiler. bu yazınız çok iyi oldu. bu yıl daha katı olmaya karar vermiştim bu konuda.(idare anlamında) . nasıl yazsam daha doğru olur konusunda yol gösterdi.

  1. bizim kesinlkle disiplin kuruluna sevketmeme hakkımız yokmuş sadece gencin durumunu raporlaştıracakmışız.bakanlık müfettişi uyardı bu konuda beni hatta idareyide bilgilendirdi.ben bu raporları yazarken zorlanyrm

 3. Disıplin rapor örnekleri savcılık rolunu güçlendiren, yargılayan , bilimsellikten uzak yazılmış biz disiplin kurulunun işlerini yapan elimizdeki gizli bilgileri paylaşan konumda olmamalı .olay ne ? nedeni ergenlikle ilğili hangı sorun alanından kaynaklanıyor ?öğrencinin davranışının farkında olup olmadıgı? ve olumlu yönlerini yazdıgımız ayrıntıdan uzak olmalı

 4. Raporların hepsi benzer. Önemli olan burada öğrencinin olay ile ilgili psikolojik durumu hakkında bilgi verilmesidir. Okul yönetimleri genel olarak ceza takdirinin de raporda yer alması taraftarı ama rehber öğretmenin görevi ne ceza verileceğini önermek değildir. Tamamen bir durum tespitidir.

 5. TEFTİŞ SIRASINDA EN ÇOK ÖNEM VERİLEN KONULARDAN BİRİSİ DİSİPLİN RAPORUNUN YAZIMI, DİĞERİ DE ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ TUTULAN EVRAKLARDIR. DENEYİMLERİME GÖRE, ÖZELLİKLE PDR DIŞINDA ALANLARDAN OLUP DA PDR UZMANLIĞI YAPAN ARKADAŞLARDA GENELDE BU KONUDA EKSİKLİK GÖRÜLÜYOR. ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİNDE NEYE ÖNEM VERİLECEK, NASIL YAZILACAK GİBİ ÇALIŞMALARI YAYIMLAMAK BU KONUDA SIKINTI YAŞAYAN MESLEK ARKADAŞLARIMIZA YARARLI OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

 6. ÖĞRENCİ PSİKOLOJİK DURUMU DAHİ KULLANIYOR BİR SÜRE SONRA , ZATEN DİSİPLİNE GELEN ÖĞRENCİ DE BİR SÜREKLİLİK DE OLUŞUYOR, BENİM GÖRDÜĞÜM KADAR…

 7. özkan beyin yorumuna katılıyorum. örnek raporları okudum ancak hiç bir yerinde bir uzmanlık göremedim. öğrencinin psikolojik durumunu ortaya koyacak ifadelerden çok uzak ve çok sıradan buldum. ben daha ayrıntılı ve mesleki bilgi, birikim ve tecrübe içeren raporlar hazırlanması taraftarıyım. ancak bu şekilde okullarda görüşlerimiz dikkate alınır ve önemsenir. bu yorumları diğer branş öğretmenleri de çok rahat yapabilir. hatta daha fazlasını bile yapabilecek çok değerli öğretmen arkadaşlarımız var. ben lisede görevliyim. disiplinle ilgili oldukça yoğun çalışmalar yapmak durumundayım. öğrenci rehberlik servisinde ayrı,dışarda ayrı, idare apayrı bir kişilik ortaya koyuyor. bu sebeple disiplin konusunuda ilgili kişilerin bilgilerine mutlaka başvurulmalı. öğrenci ifadeleri karşılaştırılmalı. öğrenci hakkında psikolojik durumunu ortaya koyabilecek kaynaklara başvurulmallı.her şeyden önemlisi bu durumu önemseyerek yapmalı. mesleki ve vicdanı tatmine ulaşana dek.
  ben de rapor hazırlama konusunda farklı formatlar kullandım. çok kısa , karar odaklı vs. ama gördüm ki her şeyden önce beni tatmin etmedi. evet çok uzun olabilir, denebilir ki bir çok vaka geliyor hangisine bu şekilde rapor hazılayalım. maksat sadece rapor yazmak olmamalı. o raporun uygulamaya katkısının olması. disiplin kurulu o raporu okuduğunda karar için farklı bakış açılarına ve uzman rehberliğine kavuşmuş olabilsin.
  söyleyecek çok şey var aslında ama sözün kısası hangi işi yaparsak yapalım uzmanlık kavramının içini dolduruyor olarak yapalım ya da yapmaya çalışalım.

  1. bize şöle ideal bir rapor örneği yazarmısınız uzmanlığınızı konuştrdğnz.ben çok zorlanyrm rapor yazarken

 8. Bir ara bazı meslektaşarım kısa raporu savundu. Haklı olabileceklerini düşündüm.
  İlerleyen zamanlarda sadece psikolojik durumu yazmak bir fayda sağlamadığını anladım. Nihayi olarak “psikolojik durumunu” yazacağız. Ama nedenini de yazmak gerekiyor. Bu nedenle kısa raporu savunanlara katılmıyorum.

  Nihayetinde durumu herkes yazar. Bizim uzmanlığımız süreci analiz ederek durumu yazmaktır.

  1. ya mesela okulda sürekli sigara içen ,zevkine içen hocam bağımlıym içmeden duramam diyen psikolojk açıdan gayet iyi durumda olan birinin raporu için ne yazacağm ne yaratacağım

   1. Raporun uzun olması gerekmez. Öğrenci psikoılojik olarak sağlıklıysa kısa bir cümleyle sonuçlandırabilirsiniz.
    Nasıl yakalandığı ve ne zamandır sigara içtiğine göre raporu şekillendirebilirsiniz. Dileçenin içeriği ve öğrencinin durumu önemli yanii.

 9. merhaba gerçekten çok önemli bir konuya değinmişsiniz,bu disiplin raporları ilköğretim kademesinde de aynı şekilde mi hazırlanıyor?bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. teşekkür ederim

 10. Arkadaşlar bakanlık teftişi geçirdiğim için söylüyorum müfettişler kesinlikle didiplin kurlunda görüşülmesine gerek yok diye bir ifade kullanmamızı istemiyorlar. Sadece öğrencinin psikolojik durumunu yansıtmamız isteniyor.

 11. @ekrem gül
  Güzel bir format. kısa ve öz.
  Aslında benimde kullanmak isteidğim tarz.

  Ancak neden sinirli ve gergin.
  Neden aynı olayda bu vaka sinirlide diğeri aynı siniri göstermiyor.
  Bu tür psikolojik durumların analizinide ortaya kaymamız gerekir diye düşünüyorum.
  Yoksa benimde işime gelir. Kısa yazmak.
  İçeriği daha net hale getirmek gerekir. Katılıyorum.
  Ama psikolojik durumuda detaylandırmak gerekir diye düşünüyorum.
  Belki yanılıyor olabilirim ama okuyanlara bir sürecin oluşumu hiçte basit olmadığını görmelerini sağlamak gerekir diye düşünüyorum.

 12. merhabalar
  bu raporları hazırlayan arkadaşa teşekkrürediyorum.profesyonel iş ve iyi niyet.
  fakat ne kadar çok cümle o kadar yorum demektir.raporumuz sonucu bir yoruma meydan vermek vaka açısından risklidir. vereceğim örneğikullanıyorum.bizden istenilen sadece budur.
  ki ayrıntılı bilgiistenirse zaten kurula çağrılıp sözlü olarak bilgi verebiliyoruz.

  DİKBIYIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ MADDE 41
  DAVRANIŞIN YAPILDIĞINDA ÖĞRENCİNİN PSİKOLOJİK DURUMUNA İLİŞKİN RAPORU

  ÖĞRENCİNİN
  Adı Soyadı : ???????????
  Doğ. Tarihi :1993
  Ana baba adı : ?????????.
  Adres : ???????????

  19.1.2007 tarih ve 26408 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Dikbıyık Lisesi öğrencisi ??????????. ile ilgili yönetmeliğin 41. maddesi gereği 23.03.2010.tarihlerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede öğrencinin psikolojik durumunun;
  -Öğrencinin davranışın yapıldığı gün sinirlilik ve gerginlik duygulanımları hissettiği anlaşılmıştır. Öğrenci kişisel hayatında adli bir soruşturma içerisindedir. Bu durumun verdiği sinirlilik ve gerginliği üzerinde taşımaktadır.

  23/03/2010
  EKREM GÜL
  REH.ÖĞR.
  PSİKOLOJİK DANIŞMAN

  DİKBIYIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ MADDE 41
  DAVRANIŞIN YAPILDIĞINDA ÖĞRENCİNİN PSİKOLOJİK DURUMUNA İLİŞKİN RAPORU

  ÖĞRENCİNİN
  Adı Soyadı : ????..
  Doğ. Tarihi :18/08/1992
  Ana baba adı : ?????..
  Adres : ?????????????????????

  19.1.2007 tarih ve 26408 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Dikbıyık Lisesi öğrencisi ?????.. ile ilgili yönetmeliğin 41. maddesi gereği 05-08.01.2010.tarihlerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede;
  -Öğrencinin davranışın yapıldığı günlerde mutsuzluk, ümitsizlik, isteksizlik, sinirlilik ve karamsarlık duygulanımları hissettiği anlaşılmıştır.

  12/01/2010
  EKREM GÜL
  REH.ÖĞR.
  PSİKOLOJİK DANIŞMAN

 13. Örnek raporu fikir vermek için ekledim.
  Her olay özel olduğu için kullanım için uygun değildir.

 14. abdkara :

  benim çalıştığım kurumlarda ise okul yönetimi kanaat olarak disiplin kurulunda görüşülsün veya görüşülmeye gerek yoktur dememi istiyor. örnek raporlar bu açıdan bence daha uygun
  yaklaşımlar açıklamalar güzel ama cümleler birz düşük. ifadelere biraz daha dikkat edilmeli.

  Teşekkür ederim.
  Cümle kuruluşlarıda herzaman proplem çekmişimdir. :)

 15. benim çalıştığım kurumlarda ise okul yönetimi kanaat olarak disiplin kurulunda görüşülsün veya görüşülmeye gerek yoktur dememi istiyor. örnek raporlar bu açıdan bence daha uygun
  yaklaşımlar açıklamalar güzel ama cümleler birz düşük. ifadelere biraz daha dikkat edilmeli.

 16. merhaba. şahsen çok sıkıntı çektiğim bir konuya giriş yapmışsınız teşekkür ederim. örnek bir rapor yayınlayacağım demişşsiniz merakla bekliyorum zira benden istenen raporlarda genelde durum tespiti de yapmam bekleniyor. içeriğinin nasıl olması gerektiğini tam olarak bilmediğim için sıkıntı yaşıyorum . teşekkür ederim…

  1. benim içinde sıkıntılı ancak olayın içeriğide gerekli bence psikolojik durum sadece duygudurum değildir bence

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir