Rehberlik Öğretmenlerin Ek Dersleri

01.12.2006 gün ve 2006/1350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen sürelerde ödenmeye başlanmıştı. Derslerin bittiği günden, derslerin başladığı döneme kadarki sürelerde her tür ve kademedeki okullarda çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmemesi sorununu doğurmuştur. MEB bu sorunu görüş yazıları ile çözmüştür

Şöyle ki; ek dersle ilgili Kararın  ?Ders niteliğinde yönetim görevi? başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrası (d) bendinde ?Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.? hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm nedeniyle her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılıp, fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır.

Yukarıdaki hükümde ?ders yılı süresince? ibaresi ise Ek dersle ilgili Kararın ?Tanımlar? başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası (e) bendindeki ?Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, ifade eder.? hükmü nedeniyle Rehber öğretmenleri, ders kesiminden sonra ve okullar açılmadan önce yapılan sınav ve seminer dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, almaları gereken 18 saat ek ders ücretini “ders yılı süresince” ibaresi nedeniyle alamama sorunu ile karşılaşmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararındaki bu karmaşa rehber öğretmenleri sıkıntıya sokmakta, bu konuda okullar arasında farklı uygulamalara ve idarecilerin keyfi uygulamalarına sebep olmaktadır.

Örneğin bazı okul müdürleri rehber öğretmenlerine ders kesiminden sonra okula gelmemelerini söylerken, bazı okullarda da bu durumun tam tersine işlemekte, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları bitene kadar rehber öğretmenlerin okula gelmesini isteyebilmektedir. Ayrıca bazı illerde rehber öğretmenler Ek dersle ilgili Kararın ?Ek ders görevi? başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümler nedeniyle iki hafta üzerinde 15 saat ücret alırken bazı illerde ise 4 hafta boyunca okula gitmelerine karşılık ücret ödenmemesi sorunu ile karşılaşmaktadırlar.

MEB Rehber öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmemesi sorununu görüş yazıları ile çözmüştür

İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri

 

Ortaöğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri

Bu başlıkların devamı için tıklayınız

memurlar.net

Rehberlik Öğretmenlerin Ek Dersleri” için bir yorum

  1. YAZIK ….30 SENEDİR BİR SORUNU ÇÖZEMEDİNİZ…HER GELEN BİR KARIŞTIRDI GİTTİ..YOK MU BUNU MANTIKLA ÇÖZECEK KİMSELER??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir