Rehberlik Hizmetleri ve Yeni yapılanma

Son 5-6 aydır rehber öğretmenler bir belirsizliği yaşamaktaydılar. Ortada bir çok söylentiler dolaşmaktaydı. Bu gün yavaş yavaş bir netleşme yaşanıyor. Gerek bakanlık yetkilileri gerekse gazete haberleri okullardaki rehberlik hizmetlerinin kökten bir değişikliğe gideceğinin işaretini veriyor. Bu güne kadar rehberlik hizmetleri okul merkezli yürütülüyordu. Rehber öğretmenlerin etkin bir şekilde başını çektiği hizmetler, gerek önleyici gerekse krize müdahale tarzında yürütülüyordu.

Rehberlik hizmetlerinin etkinliği ve varlığının hissedilmesi çok değil 10-15 yılık bir geçmişe dayanır. Rehberlik hizmetlerinin benimsenmesinin dönüm noktası ise 1999-Marmara depremidir. Bu üzücü olayla birlikte rehber öğretmenlerin ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu olayla birlikte travma yaşayan insanların özelliklede okul çağı çocuklarının travma etkilerinden kurtulabilmeleri için yürütülen çalışmalar büyük oranda amacına ulaşmıştır.

Mevcut rehberlik sisteminde önleyici hizmetler bağlamında bir çok etkinlikler ve uygulamalar yapılmakta ve bir çok psikolojik soruna temel oluşturacak konular önceden tespit edilerek giderici çalışmalar yapılmaktadır. Bu konulara örnek vermemiz gerekecek olursa; sadece sınavlarda yaşanan kaygının, depresyona dönüşmesi sözünü ettiğimiz önleyici hizmetler kapsamında ele alınarak önlenmektedir. Yine okul çağında görülen uyum sorununun kronikleşerek ağır psikolojik sorunlara dönüşmesi önleyici hizmetlerle engellenmektedir. Üzerinde önemle durulması gereken intihar, madde bağımlılığı, hırsızlık gibi bir çok olumsuzluklar önleyici hizmetlerle minimuma indirilebilmektedir.

Aldığımız bilgilere baktığımızda rehber öğretmenler okullardan çekilecekler. Belli merkezlerde toplanacak ve oradan okullara görevlendirilecek ve rehberlik hizmetlerini sunmaya çalışacaklar. Meseleye sadece krize müdahale açısından baktığımızda iyi denilebilecek bir sistem. Okulda rehberlik etkinliklerine katılan sınıf rehber öğretmenleri uygulamaları yapacaklar, değerlendirme ve uygulama sonuçlarını kullanmayı RAM da görevli rehber öğretmenler yapacaklar. Burada şunu sormak gerekmektedir: bu güne kadar sınıf rehber öğretmenlerinin yüzde kaçı rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde sözü edilen görevleri yapabiliyor? Rehber öğretmenler okullarda sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerini de büyük oranda yapmıyorlar mı? Peki şimdi okullardan rehber öğretmenler çekilirlerse bütün bu işlemleri zaten müfredatı yetiştirmek için çaba harcayan ve zaman bulamayan sınıf rehber öğretmenleri mi yapacaklar? Bu ne kadar mümkün olabilir? Bu ve buna benzer soruların cevaplanması gerekmektedir.

İlköğretimlerde özelliklede 8. sınıfta rehber öğretmenlere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre meslek ve üst eğitim kurumlarına yönlendirilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere sınıf rehber öğretmenleri bu konularda hem yetersiz kalmakta hem de derslerindeki yoğunluk nedeniyle buna vakit bulamamaktadırlar. Yine lise son sınıfta rehber öğretmen ihtiyacı had safhaya çıkmaktadır. Öğrencilerin, öss?ye psikolojik hazırlık ve ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre tercih yapma konularında rehber öğretmenler profesyonel manada çalışmaktadırlar. Bütün bu çalışmalar haftada bir iki gün okula gitmekle yürütülmesi zor görünüyor.

Sonuç olarak sistem değişikliği evet gerekliydi. Ancak sil baştan olmamalıydı diye düşünüyorum. Dilerim, bu konuyla ilgili, bizim bilmediğimiz ve faydasını sonradan göreceğimiz, başka konular vardır ve gelecek günler, mesleğimiz adına güzellikler getirir.

Bir başka yazıda görüşmek üzere??

AHMET GÜNAY

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir