Ölçekler

  Algılanan Aile Desteği Ölçeği (4,9 KiB, 4.703 hits)
Algılanan Aile Desteği Ölçeği

  Çalışma Davranışını Ölçme Ölçeği (10,1 KiB, 5.630 hits)
Çalışma Davranışını Ölçme Ölçeği

  Durumluk Ve Sürekli Kaygı Ölçeği (13,5 KiB, 6.144 hits)
Durumluk Ve Sürekli Kaygı Ölçeği

  Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (5,1 KiB, 4.229 hits)
Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

  Çok Yönlü Kişilik Envanteri (61,3 KiB, 7.742 hits)
Çok Yönlü Kişilik Envanteri

  Sevilen Öğretmen Özellikleribi Ölçen Program (64,5 KiB, 3.623 hits)
Sevilen Öğretmen Özellikleribi Ölçen Program

  Sınav Kaygısı Ölçeği (27,4 KiB, 11.492 hits)
Sınav Kaygısı Ölçeği

  Sınav Kaygısı Ölçeği (Excel Programı) (339,9 KiB, 6.953 hits)
Sınav Kaygısı Ölçeği

  Sıkılganlık Ölçeği (4,1 KiB, 3.615 hits)
Sıkılganlık Ölçeği

  Sosyal Uyum Ölçeği (4,8 KiB, 8.275 hits)
Sosyal Uyum Ölçeği

  Sosyal Uyum Envanteri (9,3 KiB, 11.738 hits)
Sosyal Uyum Envanteri

  Stres Düzeyi Ölçeği (11,1 KiB, 6.306 hits)
Stres Düzeyi Ölçeği