Ölçekler

  Algılanan Aile Desteği Ölçeği (4,9 KiB, 4.754 hits)
Algılanan Aile Desteği Ölçeği

  Çalışma Davranışını Ölçme Ölçeği (10,1 KiB, 5.681 hits)
Çalışma Davranışını Ölçme Ölçeği

  Durumluk Ve Sürekli Kaygı Ölçeği (13,5 KiB, 6.203 hits)
Durumluk Ve Sürekli Kaygı Ölçeği

  Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (5,1 KiB, 4.283 hits)
Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

  Çok Yönlü Kişilik Envanteri (61,3 KiB, 7.847 hits)
Çok Yönlü Kişilik Envanteri

  Sevilen Öğretmen Özellikleribi Ölçen Program (64,5 KiB, 3.662 hits)
Sevilen Öğretmen Özellikleribi Ölçen Program

  Sınav Kaygısı Ölçeği (27,4 KiB, 11.610 hits)
Sınav Kaygısı Ölçeği

  Sınav Kaygısı Ölçeği (Excel Programı) (339,9 KiB, 7.021 hits)
Sınav Kaygısı Ölçeği

  Sıkılganlık Ölçeği (4,1 KiB, 3.670 hits)
Sıkılganlık Ölçeği

  Sosyal Uyum Ölçeği (4,8 KiB, 8.416 hits)
Sosyal Uyum Ölçeği

  Sosyal Uyum Envanteri (9,3 KiB, 11.938 hits)
Sosyal Uyum Envanteri

  Stres Düzeyi Ölçeği (11,1 KiB, 6.381 hits)
Stres Düzeyi Ölçeği