Bep – Bireyselleştirilmiş Egitim Planı

Bep – Bireyselleştirilmiş Egitim Planı

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

MADDE 69 – (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı,

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

e) Öğrencinin kişisel bilgilerini

içerir.

(3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.

(4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP?e ilişkin değerlendirmeler esas alınır  Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Dosyası (9,8 KiB, 55.381 hits)
Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Dosyası

  Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Geliştirme Sunusu (39,2 KiB, 13.988 hits)
Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Geliştirme Sunusu

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kılavuzu (123,2 KiB, 14.144 hits)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kılavuzu (Muharrem ÖZAKSOY)

  Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Nedir (39,5 KiB, 9.431 hits)
Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Planı Nedir

  Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Programı Dökümanları (698,4 KiB, 32.714 hits)
Bep - Bireyselleştirilmiş Egitim Programı Dökümanları

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örneği (26,7 KiB, 56.703 hits)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örneği  Velilere yönelik kaynaştırma eğitimi sunusu (892,1 KiB, 8.679 hits)
Velilere yönelik kaynaştırma eğitimi, çocuklarıyla iletişimi nasıl olmalı

  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır? (153,5 KiB, 22.428 hits)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Nasıl Hazırlanır? BEP Nasıl Hazırlanır?

  BEP Yıl Sonu Raporu (40,5 KiB, 13.483 hits)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Yıl Sonu Raporu

  Bireysel gelişim raporu (60,0 KiB, 26.540 hits)
Bireysel gelişim raporu örneği

  Bireysel gelişim raporu (PDF) (240,4 KiB, 13.362 hits)
Bireysel gelişim raporu örneği (PDF)