Rehber Öğretmenlerin Geçici Görevlendirilmeleri Konusunda Verilmiş Mahkeme Kararları

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin “Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları” başlıklı 22. maddesi (d) bendi; RAM bünyesinde görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, ihtiyaç duyulan personel il içinde görev yerlerine bakılmaksızın kurulda görevlendirilir.” hükümleri gereğince RAM bünyesinde görevlendirmeler yapılmakta bunun yanında ise diğer eğitim kurumlarında rehber Öğretmenler sürekli veya belirli periyotlar halinde görevlendirilmektedirler.

Milli Eğitim Müdürlükleri her okulda bir rehber öğretmen bulunmasından hareketle Eğitim-Öğretim yılı başlarında Rehber Öğretmenlerin kendi okullarındaki görevlerini aksatmaksızın diğer okullarda görevlendirilme yolunu seçmektedirler.

Bu görevlendirmelere de Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4.maddesinin ” İl içi rehber öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadro uygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel  ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula dengeli dağılımı sağlanacaktır.” hükümlerini dayanak göstermektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4.maddesi; Rehber Öğretmen görevlendirmesinden değil Rehber öğretmen atamasından bahsetmektedir. Rehber öğretmen atamalarının da yapılırken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yapılmasını emretmektedir.

Okullardaki Rehber Öğretmen fazlalıkları tamamen Milli Eğitim Müdürlüklerinin Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesi hükümlerine aykırı hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca üst yönetmelik olan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme YönetmeliğininGeçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar” başlıklı 4.maddesi (b) bendi; “Bu görevde çalışmayı kabul etmesi, hallerinde geçici olarak görevlendirilebilir.” şeklindedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in “Geçici görevlendirme” başlıklı 23.maddesinde; “Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.” hükümleri de bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadan geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir kuruma geçici görevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerin Geçici Görevlendirilmeleri Hakkında Yargı Kararları

İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2007/1912 Esas sayılı kararı için tıklayınız.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2006/2532 Esas sayılı kararı için tıklayınız.

Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 2010/283 Esas sayılı Y.D. kararı için tıklayınız.

Yukarıdaki Mahkeme kararlarının gerekçesinde; kamu görevlilerinin, il veya ilçe içinde bir başka yerde hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, ancak 5442 sayılı kanunun 8/b maddesi uyarınca kendisini o görev yerine atayan valilikçe geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olduğundan, davacının geçici görevlendirmesi yolunda kaymakamlıkça tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden açıkça hukuka aykırı olması yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yukarıdaki kararlarda her ne kadar kaymakamlıkların yetki yönünden geçici görevlendirme yapılamayacağından hareketle yargı iptal ve yürütmeyi durdurma kararları vermişse de konunun esasına girilmesi halinde Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 4.maddesi (b) bendi ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı

Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in “Geçici görevlendirme” başlıklı 23.maddesinde; hükümlerine göre de rehber öğretmenlerin geçici görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ahmet Kandemir

http://www.memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

https://www.aktuelpdr.net

Rehber Öğretmenlerin Geçici Görevlendirilmeleri Konusunda Verilmiş Mahkeme Kararları” için 5 yorum

  1. 1200küsür öğrencisi olan bir okuldayım.ikili öğretim olan başka bir okula da görevlendirme verdiler artık siz düşünün halimi…

  2. 1200küsür öğrencinin bulunduğu okulda tekim ve başka okula da görevlendirildm.orasıda ikili öğretim.böyle saçma şey olabilir mi?

  3. bölge içine başka bir kuruma bir yıl boyunca yapılan görevlendirme yasalmıdır , yoksa aynı kapsamda itiraz edilebilirmi

  4. hocam il danışma komisyonunda görevlendirmeye ilişkin karar alınması yukarıda bahsettiğiniz durumu etkiler mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir