Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar için kitap önerileri

Meslektaşımız Mustafa TENDİK sizler için kitap önerileri derledi. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar için derlenen bu listenin faydalı olacağını düşünüyorum.

1 Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü/ Doç. Dr. Oğuz ARKONAÇ
2 Aile Danışması/ Serap NAZLI
3 Aile İçi Güven/  L. Richard EYRE
4 Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı/  Doç. Dr. Işıl BULUT
5 Ailede, Kurumlarda ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri/

Mürüvvet BİLEN

6 Aklındakini Okuyabilirim/ Dr.DAVİD J.LİBERMAN
7 Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği/ Edward De BONO
8 Akademik Benlik Kavramı Ölçeği/ Prof Dr. Yıldız KUZGUN
9 Atılganlık Hakkınızı Kullanın/ Çeviren: Serap KATLAN 
10 Bana Neler Oluyor/  Peter MAYLE
11 Başarıya Meydan Okuyan Kadın Kazanır/  Eileen GİLLİBRAND
12 Başarılı Olmak Bir Tercihtir/  Rick PİTİNO
13 Beden Dili/Zuhal & Acar BALTAŞ
14 Beni Duyuyor musun/ Leyla NAVARO
15 Ben Hasta Değilim/ Prof. Dr. Aysel EKŞİ
16 Ben Nereden Geldim/   Peter MAYLE
17 Ben Bana Güveniyorum/  Rüya TURNA
18 Bilimsel Psikoloji Temel İlkeler/ Sibel KARATAŞ
19 Bilişsel-Davranışçı Terapiler/ I.SAVAŞIR/E.KABAKÇI
20 Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler/ Savaşır/N.ŞAHİN
21 Bir Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu/ Feride BACANLI
22 Bir Dakikalık Anne/ Spencer JOHNSON
23 Bir Dakikalık Öğretmen/ Spencer JOHNSON
24 Bir Psikiyatristin Gizli Defteri/ Gary SMALL
25 Boşanmış Çocuklar/ Bülent B. DAĞDEVİREN
26 Boş Zamanlar Sosyolojisi/ Mahmut TEZCAN
27 Bunları Kimseye Anlatmamıştım/  Alişan KAPAKLIKAYA
28 Cinsel Tedaviler El Kitabı/  I.SAVAŞIR/G.BOYACI
29 Cinsel Sağlığın ABC’Sİ/ Boğaziçi Üniversitesi
30 Çağdaş Eğitim Sistemleri/ İrfan ERDOĞAN
31 Çatışma Yönetimi/ Emin KARİP
32 Çağımızda Görgü ve Nezaket/ Şükrü ESİRCİ
33 Çocuğun Gözüyle Dünya/ Jean PİAGET
34 Çocukluk ve İlk Gençlik Depresyonu/ Patricia SHAPİRO
35 Çocuk Eğitiminde Drama/ Doç.Dr.Mümeccel GÖNEN
36 Çocuk Eğitiminin Anahtarı Özgüven/ Tony HUMPHREYS
37 Çocuğumu Nasıl Anlarım/ Dr.Lynn WEİSS
38 Çocukların İçindeki Korkular/ Gisela PREUSCHOFF
39 Çocuk Bakımı ve Eğitimi II/ J.Illsey CLARKE
40 Çocuk İstismarı/ Özcan KARS
41 Çocuk ve Suç/ Haluk YAVUZER
42 Çocuk ve Ergen Gelişimi/ W.Marry GANDER
43 Çocuk İstismarı ve İhmali/ Çoc.İst. ve İhm. Önleme Der.
44 Çocuklar Neden Başarısız Olur?/ John HOLT
45 Çocuklar Sorun Çözüyor/ Edward De BONO
46 Çocuğuma Cinselliği Nasıl Anlatırım/ Richard EYRE
47 Çocukları Kötülüklerden Koruma/ R. STUBER ve J. BRADLEY
48 Çocukluktan Kaçış/ John HOLT
49 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi/ İ.Ü.İst. Tıp. Fak
50 Çocuklar ve Kazalar /Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI
51 Çocuğunuzla Söyleşin/ Şermin KÜLAHOĞLU
52 Çocuklarda Sosyal Beceriler/ Doç. Dr. Deniz A. KAYMAK
53 Çocuktur Geçer/ Dr. Susan Anderson SWEDO
54 Çocuklar Nasıl Öğrenir/Ahmet Rahmi ERCAN
55 Çocuklarınızı Yetiştirmenize Yardımcı Olacak Öneriler/ Sheila ELLİSON
56 Çocukta ve Ergenlikte Arkadaşlık/ Phil ERVİN
57 Çocuklarımızı Başarıya Ulaştırmanın Yolları/ Ahmet Rahmi ERCAN
58 Çocuk,Genç ve Anne Babalar/ Aysel EKŞİ
59 Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma/ Gerald B.SKİARE/ Alim KAYA/Diğdem M. SİYEZ
60 Daha İyi Nasıl Karar Verme/ Alan BARKER
61 Daha İyi Nasıl Zaman Yönetimi/ Jane SİMİT
62 Daha İyi Nasıl Sorun Çözümleme/ Mechael STEVANS
63 Dans Eden Benlikler/ H. LERNER
64 Danışma Psikoloji Kuramları/ Richard JONES
65 Depresyonla Başa Çıkma Yolları/ C.TUĞRUL/M.A.SAYILGAN
66 Ders Çalışma Becerileri/ Adil TÜRKOĞLU
67 Disiplin Nedir, Ne Değildir/ Tony HUMPHREYS
68 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar/ Doç. Dr. Ziya SELÇUK
69 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/ Uz. Dr. Eyüp Sabri ERCAN/Prof. Dr. Cahide AYDIN
70 Dikkat Vücudumuz Konuşuyor/Ahmet Şerif İZGÖREN
71 Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı/ Necla ÖNER
72 Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi/ Nossrat PESESCHKİAN
73 Doktor Hasta İşbirliği/ Shad HELMSTETTER
74 Doruk Performans/ Turgay BİÇER
75 Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı/ Dale CARNEGİE
76 Duygusal Gerilimle Başedebilme/ Kadir ÖZER
77 Duygusal Zeka/ Daniel GOLEMAN
78 Duyuşsal Davranış Eğitimi/ Hasan BACANLI
79 Dünde Saklı Yarınlar/ Doç. Dr. Güliz ELAL
80 Eğitsel ve Mesleki Rehberlik/ Binnur YEŞİLYAPRAK
81 Eğilimlerinizi Canlandırmanın 75 Yolu/ Martın ORRİDGE
82 Eğitimde Dönüşüm/ Yüksel ÖZDEN
83 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları/ S. HOVARDOĞLU –    N. SEZGİN
84 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri/ Doç. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
85 Einstein Gibi Düşünmek/ Scott THORPE
86 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi/ Suna TEVRUZ
87 Ergenlik Psikolojisi/ Bekir ONUR
88 Ergenlik Psikolojisi/ Adnan KULAKSIZOĞLU
89 Ergen ve Çocukla İletişim/ Prof. Dr. Nilüfer Voltan ACAR
90 Ergen Gençler İçin Pozitif Disiplin/ Jane NEİSEN
91 Etki Terapisi-Danışmanlık Cesareti/ Christine SCHİMMEL, Ed JACOBS (Pratik danışma önerileri sunuyor.)
92 Etkili Anababa Eğitimi (Aile İletişim Dili) (E.A.E.)/Thomas GORDON
93 Etkili Anababa Eğitiminde Uygulamalar (E.A.E.)/ Thomas GORDON
94 Etkili Liderlik Eğitimi/ Thomas GORDON
95 Etkili Öğretmenlik Eğitimi (E.Ö.E)/ Thomas GORDON
96 Etkili Satış Eğitimi (E.S.E)/ Thomas GORDON
97 Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı/ S.R.COVEY
98 Etkili Ailelerin 7 Alışkanlığı/ S.R.COVEY
99 Etkili Karar Verme/ R.Davit FOLİNO
100 Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri/ Feyzi ULUĞ
101 Etkin Öğrenme Yöntemleri/ Doç. Dr. Nursel TELMAN
102 Eyvah Çocuğum Zor Durumda Ne Yapabilirim/ T.PDR. Der
103 Farklılıkla Yaşamak/ A. Nuray KARANCI
104 Gelişim ve Öğrenme/ Doç. Dr. Ziya SELÇUK
105 Gelişim ve Öğrenme / Doç. Dr. Hasan BACANLI
106 Genç Anne ve Çocuk İstismarı/ Işıl BULUT
107 Gençlik ve Yaşam Niteliği/ İbrahim CILGA
108 Gençlik Çağı/ Atalay YÖRÜKOĞLU
109 Gerçekçi Yönetişim/ Kadir ÖZER
110 Gestalt Terapi/ Füsun AKKOYUN
111 Gevşeme Egzersizleri (Yönergeli)/ T. Psk. Der.
112 Gevşeme Egzersizleri (CD)/ T. Psk. Der.i
113 Grup Süreci ve Grup Dinamikleri/ Aliye Mavili AKTAŞ
114 Gruplarla Çalışan Psikolojik Danışmanlar İçin Etik İlkeler/ PDR Derneği
115 Gruplararası İlişkiler/ Sibel ARKONAÇ
116 Grupta Bütünleşme/ Aliye Mavili AKTAŞ
117 Grupla Psikolojik Danışma ve İlkeleri/ Nilüfer Voltan ACAR
118 Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar, Deneyimler/
Nilüfer Voltan ACAR
119 Hiperaktif Çocuklar Tanı ve Tedavi/ Doç. Dr. Lale VANLI
120 Hacettepe Kişilik Envanteri/ Ethem ÖZGÜVEN
121 İçe Dönük Konuşmanın Gücü/ Had HELMSTETTER
122 İçimizdeki Çocuk/ Doğan CÜCELOĞLU
123 İçimizdeki Biz/ Doğan CÜCELOĞLU
124 İçinizdeki Lideri Geliştirmek/ John C. MAXWELL
125 İnsan Yaratmak/ Virginia SATİR
126 İnsan Olmak/ Engin GENÇTAN
127 İnsan İlişkilerinde Kendine Güven ve Güç/ Les GIBLIN
128 İnsan İlişkileri/ Nuran HORTAŞSU
129 İkili İlişkilerde Terörizm/ M.V.MİLLER
130 İletişimsizlik Becerisi/ Kadir ÖZER
131 İletişim Çatışmaları ve Empati/ Üstün DÖKMEN
132 İlkokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri/ Editör: Şerife IŞIK
133 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi Anne-Baba El Kitabı/ Prof. Dr. Füsun AKKÖK
134 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi Öğretmen El Kitabı/ Prof. Dr. Füsun AKKÖK
135 İlköğretimde Drama/ Leyla KÜÇÜKAHMET
136 İlköğretimde Rehberlik/ Prof. Dr. Yıldız KUZGUN
137 İkinci Çocuk / Judy DUNN
138 İki Boy Ufak Pabuç/ Leyla NAVARO
139 İnsan İnsana/ Doğan CÜCELOĞLU
140 İnsan ve Davranışı/ Doğan CÜCELOĞLU
141 İnsan ve İnsanlar/ Çiğdem KAĞITÇIBAŞI
142 İyi Hissetmek/ Dr. David BURNS
143 İyi Düşün Doğru Karar Ver/ Doğan CÜCELOĞLU
144 Kaliteli Eğitimde Öğretme/  William GLASSER
145 Kandırma Dansı/ Harriet LERNER
146 Kardeş Kıskançlığı/ HAPWORTH/ HEİLMAN
147 Kaygı/ A. Kadir ÖZER
148 Kendisi Olmayan İnsan/ Everet L. SHOSTROM
149 Kendine Güven ve Güç/ Les GIBLIN
150 Kısa Süreli Grup Terapileri:İlkeler ve Teknikler/ Irvın D. YALOM
151 Kişilik/ Özcan KÖKNEL
152 Kişiliğinizi Tanıyın/ J.H. EYSENCK
153 Kişiliğinizde ve Mesleğinizde 10 Yaşam Becerisi/ Lary JAMES
154 Korku Kültürü/ Doğan CÜCELOĞLU
155 Lider Sarmalında Vizyon/ Doç. Dr. Ş. Şule ERÇETİN
156 Likert Tipi Ölçek Geliştirme/ Ata TEZBAŞARAN
157 Lisede Grup Rehberliği Etkinlikleri/ Editör: Şerife YILDIZ
158 MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi/ John GRAHAM
159 Max Stratejisi/ Dale DAUTEN
160 Mesaj Sizsiniz/ R.AİLES/J.KRAUSHA
161 Meslek Danışmanlığı/ Prof. Dr. Yıldız KUZGUN
162 Meslekler Rehberi/ MEB Yayını
163 Meraklı Çocuk/  J.Grasso FİTZPATRİCK
164 Motivasyonun Mucizesi/ George SHİNN
165 Nietzche Ağladığında/ Irwin YALOM
166 Nasıl Ders Çalışacağını Öğren/ Derek ROWNTREE
167 Naylon Köşk / Melis ÖZCAN
168 Okul Deneyimi ve Uygulama/ Doç. Dr. Ziya SELÇUK
169 Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine/ Üstün DÖKMEN
170 Okul Başarısından Hayat Başarısına/ İlkay KASATURA
171 Okulda Ruh Sağlığı/ Yadigar KILIÇCI
172 Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek/ Zig ZİGLAR
173 Okul Öncesinde Drama ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi Deneysel Uygulamalar/ Safire AKSARI
174 Okul Öncesinde Grup Rehberliği Etkinlikleri/ Editör: Şerife YILDIZ
175 Onlar Güneşe Hasret/ Selvi BORAZANCI
175 Onu Hiç Uyurken İzlediniz Mi?/Alev YILMAZ
176 Ortaokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri/ Editör Şerife YILDIZ
177 Öfke Dansı/ H. LERNER
178 Öğretim Elemanının İş Stresi Kuram ve Uygulama/

Prof. Dr. Ali BALCI

179 Öğretim Becerileri/ Kenneth D. MOORE
180 Öğrencilerin Dikkat Sorunu Nedenleri ve Çözümleri/

Süleyman BELEDİOĞLU

181 Öğrenmeyi Öğrenmek/ Ramazan YILDIRIM
182 Öğrenme-Öğretme Süreci/ Ahmet ŞABAN
183 Öğrenen Okul/ Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖREMEN
184 Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri/ Serdar ERKAN
185 Özel Öğrenme Bozukluğu/ Ümran KORKMAZLAR
186 Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri/ Elif Tekin İFTAR
187 Pozitif Aile Terapisi/ Nossrat PESESCKİAN
188 Piers Harris’in Çocuklarda Özkavram Ölçeği/ Necla ÖNER
189 Psikanaliz ve Sonrası/ Engin GEÇTAN
190 Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar/ Engin GEÇTAN
191 Psikolojik Testler/ Necla ÖNER
192 Psikolojik Testler/ İbrahim Ethem ÖZGÜVEN
193 Psikolojik Danışma Becerileri / Gerard EGAN
194 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı/ Sherry CORMİER- Harold HACKNEY
195 Psikolojik Danışmanlığa Giriş-Yardım Becerileri Alıştırmaları/
Füsun AKKOYUN
196 Psikolojik Yardım ve Rehberlik/ Hasan TAN
197 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Terimleri Sözlüğü/ N.Voltan ACAR
198 Psikodrama 300 Isınma Oyunu/ Deniz ALTINAY
199 Rehberlik ve Psikolojik Danışma/ Rasim BAKIRCI
200 Psikolojik Danışma ve Rehberlik/ Muharrem KEPÇEOĞLU
201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma/ Yıldız KUZGUN
202 Rekabet Üstü/ Edward De BONO
203 Rehberlik Programlarının Hazırlanması/ Serdar ERKAN
204 Sağlıklı İnsan İlişkileri/ Münevver BİLEN
205 Sağlık Psikolojisi/ Doç. Dr. Ülgen OKYAYÜZ
206 Saldırgan Çocuk/ Arnd STEİN
207 Sanat Eğitiminin Geleceği/ Prof. Dr. İnci SAN
208 Sevginin 5 Dili/ Gray CHAPMAN
209 Sevme Sanatı/ Erich FROMM
210 Sınav Kaygı Envanter Kiti/ Necla ÖNER
211 Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları/ Ziya SELÇUK
212 Sınıf Yönetimi/ Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
213 Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar/ Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
214 Sınıfta Rehberlik Etkinlikleri/ Çiğdem YANANER EROĞLU
215 Sivil Toplum ve Yasalar, Etik, Deprem/ Tarih Vakfı
216 Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar/ Nuri BİLGİN
217 Sosyometri ve Psikodrama/ Üstün DÖKMEN
218 Sosyal Beceri Eğitimi/ Hasan BACANLI
219 Sosyal Beceri Geliştirme/  Yıldız KUZGUN ve F.AKKÖK
220 Sorumluluk Eğitimi/ Yener ÖZEN
221 Stres/Acar & Zuhal BALTAŞ
222 Stresle Başa Çıkma/  Nesrin ŞAHİN
223 Takıntılarla Başa Çıkma/ Christine PURDON-David A.
224 Tapınağın Öbür Yüzü/ Leyla NAVARO
225 Terapistim Yanımda/ Susanna MCMAHON
226 Terapötik İletişim/ Nilüfer Voltan ACAR
227 Transaksiyonel Analiz Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı/ Füsun AKKOYUN
228 Toplam Kalite Yönetimi/ Kaan SOYLU
229 Türkiye’de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri/ Aydan GÜLERCE
230 Uyanın ve Hayal Kurun/ Pat MESİTİ
231 Uykusuz Çocuk/ Jo DOUGLAS
232 Üstün Başarı Sınavlarda ve Öğrenmede/ Prof. Dr. Acar BALTAŞ
233 Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi/ Yıldız KUZGUN
234 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler/ Ethem ÖZGÜVEN
235 Verimli Çalışma Yöntemleri (Video Kaset 6 Adet) MEB.EĞİTEK
236 Yalnızlık-Sevme Korkusu/ Ira J.TANNER
237 Yaşama Sanatı/ Alfred ADLER
238 Yardım Sanatı/ Robert R. CARKHUFF
239 Yardım Becerileri/ S.DANİSH/L.AHUER
240 Yaratıcı Düşünce/ Nuray SUNGUR
241 Yaratıcı Drama-Öğretmenin Günlüğü/ Tülay ÜSTÜNDAĞ
242 Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama/ Dr. Alev ÖNDER
243 Yaşam Becerileri Ergenler İçin Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları/ Rosemarie Smead MORGANETT
244 Yaşamın Sihirli Yılları/ Prof. Dr. Ayla OKTAY
245 Ye Yemeğini Kes Sesini/ Michael GAZAL
246 Yetenekli Çocuğun Dramı/Alice MİLLER
247 Yetişkin Çocuklar/ Doğan CÜCELOĞLU
248 Yetişkin Eğitimi/ İhsan KURT
249 Yüksek EQ’lu Bir Çocuk Yetiştirmek/ Lawrence E. SHAPİRO
250 Zihinsel Özürlüler İçin Beceri Saptama Formu/ Mustafa ÖZEKES

{Bu emeği yayınlamak üzere aktuelegitim.com a gönderdiği için Mustafa hocamıza teşekkür ederiz}

 

Mustafa TENTİK – Yeşilyaka Ortaokulu Rehber ÖğretmeniBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir