Rehber öğretmen norm kadroları nasıl belirlenir?

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

Bu madde hükümlerine göre;

Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. maddesindeki;

(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) Okul rehberlik servislerine;

a) Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

 

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Ortaöğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.

(3) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(4) Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. maddesindeki hükümlere göre rehberlik alan öğretmeni norm kadrolarını tablolar şeklinde örnekleyecek olursak;

Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

il veya ilçenin nüfusu Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
100.000’e kadar 4 Norm
150.001’e kadar 5 Norm
175.001’e kadar 6 Norm
200.001’e kadar 6 Norm
225.001’e kadar 7 Norm
250.001’e kadar 7 Norm

Özel eğitim kurumları okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
25 ve daha fazlası için 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

İlkokullarda okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
301’e kadar 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
151’e kadar 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

Ortaöğretim kurumlarında okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
151’e kadar 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

Mesleki eğitim merkezlerinde okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Çırak ve kursiyer sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
201’e kadar 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumları okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu
2’ye kadar 1 Norm
501’e kadar 2 Norm
1001’e kadar 3 Norm
1501’e kadar 4 Norm
2001’e kadar 5 Norm

Şeklinde tablolar ortaya çıkacaktır.

Ayrıca ilçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1 Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilmektedir.

Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamayacagından öğretmen yer değiştirmelerinde bu hükme dikkat edilmelidir.

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde rehberlik alan öğretmeni norm kadrolarının yukarıda belirttiğim mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: http://www.memurlar.netBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir