“Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirildi

Değerli meslektaşlarım! “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” çizelgesinde önceden alanımız “Rehber Öğretmen” olarak geçmekteydi. Yeni düzenlemeyle “Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirildi. Buna göre “öğretmen” kelimesi kaldırılarak “Rehberlik” getirilmiştir.

İşte meb.gov.tr de de çıkan yazı;

rehberlik-soru-cevap
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Yeniden Düzenlendi

Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmî değişiklikler yapılmıştır. Ancak Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretim programlarında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra son yıllarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yapılanmasında ve program adlarında da çok sayıda değişiklik olmuştur. Örneğin, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Sanat ve Tasarım Fakültelerine, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Turizm Fakültelerine dönüştürülmeleri, bazı branşlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yeniden belirlenmesini gerektirmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden belirlenmesinde, 80 sayılı Kararın uygulanmasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Bakanlığımıza yazılı başvurular, öğretmenliğe kaynaklık edecek programlar konusunda üniversitelerle yazışmalar ve programların taranması sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yapılmış ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden 18 temsilcinin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubunda değerlendirilerek Esaslar ve Çizelgeye bir taslak metin oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden görüşler alınarak Çalışma Grubunca revize edilmiştir.

Çalışma Grubunca hazırlanan taslak metin, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın başkanlığında; Müsteşarımız ve Birim Amirlerinin de katılımı ile YÖK, Üniversite, sivil toplum kuruluşları, çeşitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan öğretmen ile yöneticilerden oluşan 101 temsilcinin yer aldığı Çalıştayda tartışmaya açılmıştır. 9-11 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalıştayda, geniş bir katılımla ilgili tarafların görüşleri ve önerileri alınmıştır.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinler yeniden düzenlenmiş ve bu şekliyle son kez görüşleri alınmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Bakanlığın ilgili birimlerinin görüşleri, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinlere son şekli verilmiş ve Kurul’da görüşülerek “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın onayları ile yeniden düzenlenmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden düzenlenmiş halinde yer alan başlıca değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

A. Esaslarda;

1) Esasların adı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” olarak değiştirilmiştir.

2) “Pedagojik Formasyon” tanımı sadeleştirilmiştir.

3) “Yan alan” tanımında yer alan “yüksek lisans üzerine doktora eğitimi” ifadesi “yüksek lisans veya doktora eğitimi” şeklinde değiştirilmiştir.

4) Daha önceki kararlar kapsamında elde edilen haklar bu Kararla da korunmuştur.

5) Özel Eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkân tanınmıştır.

6) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 12 Temmuz 2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayanlara Beden Eğitimi öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

7) Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1512 sayılı kararı doğrultusunda 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlara Teknoloji ve Tasarım alanı Öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

8) Sağlık alanına ilişkin atamalarda karşılaşılan güçlükleri gidermek için düzenleme yapılmıştır.

B. Çizelgede:

1) “Görme Engelliler Öğretmenliği”, “İşitme Engelliler Öğretmenliği” ve “Zihinsel Engelliler Öğretmenliği” alanları, “Özel Eğitim” adı altında birleştirilmiştir.

2) “Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirilmiştir.

3) 47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenmiştir.

4) 58 alana ait “okutacağı dersler” sütununda güncelleme yapılmıştır.

5) “Tekstil Teknolojisi” alanının alt alanları yeniden düzenlenmiştir.

6) “Drama” ve “Zekâ Oyunları” derslerinin kimler tarafından okutulacağı yeniden belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre “Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar” 12 Mart 2014 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği“Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirildi” için 6 yorum

  1. Hayır benim gerçekten anlamadığım bu meslekle neden bu kadar çok oynanıyor.Ben Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü tercihimde yazmışım,kazanmışım ve yolu yarılamışım bana artık sen psikolojik danışman ya da rehber değilsin demek kimin hakkı.Ben bunu kabul eden zihniyetleri anlamakta güçlük çekiyorum.İnsanların hayalleriyle hatta hayatlarıyla oynuyorlar ama farkında değiller,tuzu kuru olanlar da olayları haklı göstermeye çalışıp duruyorlar.Ben bir yola çıkmışken o yolun bozulup kırılıp sapaklandırılıp sonunu farklılaştırmanın hiç bir haklı gerekçesi olamaz.

  2. bana dün itibariyle TTKB nin alan değişikliği yazısı geldi ve eski görevime bugün son verilip, atama alanı “rehberlik” oldu. yeniden göreve başlattılar.

  3. rehberlik artık bir uzmanlık alanı değil de herhangi bir branşta bu işe bakabilir. ihtiyaç halinde ki var. mezunlardan ihtiyaç kapatılamıyo. başka alanlarda da yığılmalar var. ne yapalım dediler. ve rehebrlik yapsınlar dediler. iyi de(!) etmişler. böyle düşünüyorum.

  4. Sadece Psikolojik danışman denseydi ve bu ünvanın gereklerini yerine getirmemiz istenseydi de 8-5 olsaydı, tatil de olmasaydı razıydım.Okul psikoloğu gibi .Hep bunun hayalini kurmuştum.Bakalım arkası nasıl gelecek? Sanırım yorumlardaki tahminler gibi.

  5. Alan açıklamasının gelmesi mevcut yönetmelikteki rehber öğretmenlerin ne hakkını ne işlevini değiştirir. Dolayısıyla zararı yoktur. Sadece atanabilecek alanlar daha netleşmiş ve genel kapsayıcı bir isim olan rehberlik adı verilmiştir. sıkıntı yok :)

    1. bunu yapmalarının tek amacı alan dışı atamalara zemin hazırlamak. psikolojik danışma kısmı diğer alanlar için sorun teşkil ediyordu. ama şimdi psikolojik danışma ve rehberlik alanının psikolojij danışma kısmı çıktı ve sadece rehberlik ksımı kaldı.. böylelikle alan dışı atamalarda itiraz kabul etmeyecekler..bu kabul edilemez bir oyundur. ayrıca bu değişikliğin 8- 17 çalışmayla vs ile alakası olduğunu bu kapsamda düşünmüyorum.. ve eğer biz bu açıdan kaygılarımızı dillendirmeye devam edersek gereksiz yere kamuoyu oluşturur daha doğru tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmuş oluruz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir