Psikolojik Danışmanlık Nedir, Ne Değildir?

Psikolojik Danışmanlık Nedir?
Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen
profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.

Rehberlik Nedir?
Rehberlik ise, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkâr uyumlar sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumları, plânlan yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzmansal) yardımdır. Danışmanla danışan arasında cereyan eden bu yardım oluşumu, esasta, karşılıklı görüşmeler yolu ile cereyan eder. İki kişi arasında karşılıklı etkileşim yolu ile cereyan eden psikolojik bir yardım ilişkisidir.

 Peki, Rehberlik ne değildir?

 • Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
 • Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir.
 • Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir.
 • Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.
 • Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir.
 • Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir.
 • Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir.
 • Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.

Psikolojik Danışman Kime Denir?
Psikolojik danışman, üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Genellikle okul ortamında çocuk ve ergenlerin, eğitim, öğrenme ve gelişim sorunlarıyla uğrasan yardım mesleğidir. Bölüm mezunlarına Psikolojik Danışman veya Rehber Öğretmen unvanı verilir.

Psikolojik danışmanların, hizmet verdiği kimseler hasta kimseler değildir. Bunlara danışan denir. Psikolojik danışmanlar, okulda ve hayatta başarısız ve uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle ve onların aileleriyle görüşür, bireysel ve grup danışmaları yapar, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır. Birey ve öğrencilerin, kişilik, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine yardımcı olur.

Psikolog Kime Denir?
Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi,  Psikoloji bölümlerinden mezun olan ve dört yıllık lisans eğitimi alan kimselerdir. Psikoloji mezunlarının istihdam alanları konusunda önceliği daha çok özel ofislerdir. Bununla beraber hastaneler, adliyeler ve eğitim kurumları da psikoloji mezunlarının çalışabileceği alanlardır. Psikoterapi yaparlar. Bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygularlar. İlaç tedavisine başvuramazlar. Yönlendirme yaparlar.

Psikiyatr Kime Denir?
Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olan, Kişilik bozukluklarına yol açmış, kökleşmiş, ağırlaşmış ve bilinçaltına inmiş problemlerin çözümüyle uğrasan kişilerdir. Psikoterapistler; altı yıllık tıp eğitiminden sonra üç yıllık uzmanlık eğitimi almış kişiler ve patolojik psikolojide en az üç yıllık doktora eğitimi yapmış ve ruh sağlığı hastanelerinde bir yıl kadar bir uygulamalı eğitim görmüş kişilerdir. Nevrotik ve psikotik gibi ciddi davranım bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşırlar ve bunların uğraştıkları kişiler hasta kişilerdir. İlaç tedavisine başvurabilirler.

Kaynakça

Karaköse, B. , Yılmaz, E. ve Şahin, S. , (2002) Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Kayseri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kayseri

Tan, H. (2000) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İstanbul MEB yayınları

Ömer Gümüşoğlu
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

 Yazıyı paylaşın

Psikolojik Danışmanlık Nedir, Ne Değildir?” için 9 yorum var;

 1. ben psikolojik danışmanı olmak istiyorum ama hangi okulu okumam gerektiğini,ne kadar maaş alacağımı,nerelerde çalışabileceğimi tabii okul hariç ,hiç birşey bilmiyor ve bunun hakkında bilgi bulamıyorum bana yardım eder misiniz

  Reply
 2. Okulda çalışan Psikolojik Danışmanların sorumlulukları nelerdir ?
  Sadece okuldaki öğrencilerinin sorunlarına çözüm üretmek onlara destek olmak dışında görevleri, sorumlulukları var mıdır ? Varsa bu görevler nelerdir ?

  Reply
  1. Aslına bakarsanız öğrenci sorunları genelde ikinci planda kalabilmektedir. Okuluna göre değişir.
   Anadolu lisesi, ortaokul ve ilkokullar arasında çok fark var. Ama genel anlamda şunları ekleyebilirim.
   Öğretmen ve idareye müşavirlik, aile rehberliği ve seminer çalışmaları, şiddeti önleme çalışmalarında çalışmalar vs.
   Disiplin raporu hazırlama, değişik kurul ve komisyonlarda görev alma gibi görevleri var.
   LAkin okul yönetimi, disiplin vb konuları ilgililendiren konularda sorumlulukları doğrudan yok.

   Reply
 3. Ben bir Psikolojik Danışman olmak istiyorum ve danışanlarıma yardımcı olabilmek adına seminerler düzenleme hakkına sahip miyim ? Kendime ait bir odam olabilecek mi ? Peki ya bir okulda psikolojik danışman olursam ortalama ilk maaşım ne kadar olacak ?
  Kafam gerçekten çok karışık…

  Reply
  1. 2 bin civarı maaş olacak. Odanız okulda olacak. Seminer kendinize bilgli olarak güvenmenize bağlıdır. Elbette seminer verebilirsiniz.

   Reply
 4. psikolog, psikoloji bilimi hakkında temel eğitimi almış kişilere denir. psikolojik danışman da psikoloji hakkında temel eğitimi almanın yanısıra danışma psikolojisi alanında temel beceriye sahip kişidir. danışma psikolojisi psikolojinin alt disiplinidir. yani psikolojik danışmanların bir alanda uygulamalı beceriye sahip olduğunu söyleyebiliriz. psikologların eğer yüksek lisans yapmamışlarsa herhangi bir alanda beceriye sahip olduklarını söyleyemeyiz. bu açıdan psikologlar terapi yapıyor demek yanlış olur çünkü terapi kişiliğin yeniden şekillendirilmesi demektir ki çok ciddi bir eğitim alınması gerekir. bunun yanında psikologlar psikolojik danışmanlara göre psikolojinin farklı alanlarında daha çok teorik bilgilere sahiptirler.
  insan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır ve yaşadığı sorunlar buralardan kaynaklanır. psikologlar ve psikolojik danışmanlar biyolojik bilgilere sahip olmadıkları için biyolojik kökenli psikolojik sorun yaşayan bireyle karşılaştıklarında psikiyatristlerle çalışmalıdırlar. bu üç meslek grubunu keskin sınırlarla ayıramayız. her üç grup da psikoloji hakkında temel teorik bilgilere sahiptir ve gerektiğinde konsültasyon çalışmalarıyla ve ek eğitimlerle her türlü sorun yaşayan insanlara psikolojik yardım sağlayabilirler.

  Reply

Yazı için yorumunuz