Psikolojik danışmanının okulda yapması gereken 13 görev ve sorumluluğu

PDR alanında yaşanan sorunlar ve belirsizlikler elbette ki meslektaşlarımı yıpratmaktadır. Ancak bununla birlikte öğrencilerin gittikçe artan sorun ve ihtiyaçlarını da düşünürsek bu yıpranmışlık nedeniyle yılgınlığa düşmeye ve pes etmeye hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Şahsen bu meslekte zaman zaman geri çekildiğim ve kendimi dinlediğim zamanlar çok oldu. Sonra öğrencileri ve içinde bulundukları durumu düşündüğümde yapmam gereken somut çok sorumluluklarımın olduğunu gördüm. Bu yazımda da size psikolojik danışmanının okulda yapması gereken bazı görevler ve sorumluluklarını  maddeler halinde paylaşmak istiyorum.

Konuyla ilgili ve meslek yaşamınızla ilgili paylaşımları facebookTwitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Aşağıda sıralayacağım bazı sorumluluklarımızın mesleğimizin ne kadar somut ve gerekli olduğunu göstermesi bakımından ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Tüüm bu çalışmaları yapıta PDR ye ne gerek var deniliyorsa, ben burada bir art niyet ararım.

Psikolojik danışmanının okulda yapması gereken bazı görev ve sorumlulukları

1.) En temel görevi olan psikolojik danışma yapmak. Bu sorumluluğumuzu kesinlikle ön plana getirmemiz gerekir. Okuldaki diğer paydaşlara psikolojik danışma görevimizin önemini gösterebilmemiz gerekir. Nasıl ki onların temel görevi sınıfa girmek ve ders yapmaksa bizim de temel görev ve işlevimizin psikolojik danışma yapmak olduğu anlatılmalıdır. Özellikle sadece kriz anında ve problemlerde psikolojik danışma yapılmadığının, danışanın kendini gerçekleştirme sürecinde, karar verme, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerinin farkına varılması gibi birçok konuda danışma yapıldığının altı çizilmelidir. Bu konuda paydaşların ilgisi ve desteği ne kadar çekilebilirse mesleğimizin alt yapısı o kadar sağlam atılmış olacaktır.

2.) Okulun öğrenci profiline uygun PDR programı oluşturmak. Her okulun bir kişiliği vardır. Bu da okulun kendine göre problemlerinin ve ihtiyaçlarının olduğunu gösterir. Mümkün olduğu kadar psikolojik danışman okula uygun bir çalışma programı ve stratejisi ortaya koymalıdır. Örneğin bir okulda daha çok akademik problemler ön planda iken diğer bir okulda daha çok sosyal beceriler konusunda sıkıntı yaşanıyor olabilir. Diğer taraftan bir okulda PDR konusunda yeterli anlayış varken diğer okulda PDR konusunda gerekli anlayış ve tutum olmayabilir. Bu durumda okulda yapılacak çalışmalar yapılırken PDR anlayışının sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için de özen gösterilmesi gerekebilir.

3.) Okul paydaşlarını PDR ile işbirliği yapmasını sağlamak gerekir. Öğretmen, idareci ve yardımcı personel ile sık sık iletişim halinde olmak ve onlara PDR konusunda yapılacak ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi vermek, işbirliği içinde olmak önemli sorumluluklarımızdan biridir. Ancak bu hesap verme şeklinde algılanmamalıdır. Daha çok PDR konusunda yeterli anlayış kazandırma ve destek sağlamak maksadıyla yapılmalıdır.

4.) Veliler ile sık sık bira araya gelinmelidir. Aile ille iletişime özen gösterilmelidir. Ailenin beklentileri alınmalı ve beklentilerimiz dile getirilmelidir. Ayrıca öğrencimizin durumu, sorunları konusunda fikir alış verişinde bulunmak faydalı olacaktır. Diğer taraftan aile eğitimine ve toplantılarına önem vermek gerekir. Ancak bunu monolog şeklinde, seminer şeklinde klasik anlayışla yapmak yerine interaktif, atölye ya da tiyatral şekilde çalışmalar ile yapılması daha yararlı olacaktır.

5.) Danışanların arkadaş, sosyal ilişkilerindeki problemlere yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle okul ortamında arkadaşlıklarda kriz durumları, ilişki problemlerinden kaynaklı bunalımlar çok yaşanmaktadır. Bu konulara özellikle eğilmek gerekir.

6.) Akademik başarısızlığa yönelik danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bireysel ve grup düzeyinde yaşanan  başarısızlık konusunda sistematik çalışma yapılmalıdır.

7.) Mesleki danışmanlığa önem verilmelidir. İçeriği konusunda en zayıf kalınan konulardan bir olduğunu düşünüyorum. PDR mesleğinin en can alıcı konularından biridir. Özellikle meslek seçimi konusunda yaşanan problemlerin üzerine eğilmelidir psikolojik danışman. Özellikle meslek seçtirmekten ziyade, danışanın meslek seçimi konusunda gerekli motivasyona ve temel bilgiye sahip olmasına çalışmalıdır. Birçok öğrenci bu konuda gerekli adımı atmamaktadır. Bu nedenle psikolojik danışman, danışanı motive etmelidir.

8.) Uygulanan birey tanıma testlerini mutlaka danışan ile değerlendirmelidir. Örneğin ABKÖ uyguladığında sınıfa topluca sonucu dağıtmak yerine, bireysel olarak rehberlik servisinde danışan ile birlikte tartışmalıdır. Ayrıca test yapmak için test yapmamalıdır. İhtiyaç duyduğu ve gerekli olan testle yapılmalıdır. Özelikle yaşam pencerem (problem tarama envanteri yerine geldi) dikkatlice değerlendirilmelidir. Mümkünse psikolojik danışman kendi uygulamalı ve öğrencilere önemi iyi anlatılmalıdır.

9.) Krize müdahale konusunda elinde gerekli protokoller olmalıdır. İntihar, istismar, disiplin ve diğer kriz durumlarında hazırlıklı olmalıdır. Ne yapacağı konusunda yazılı olan protokollerinin, yol haritasının olması kriz anında psikolojik danışmana yardımcı olacaktır.

10.) Şiddeti önleme konusunda planlama ve çalışmalara önem vermelidir. Planlama yaptıktan sonra özellikle iletişim becerileri, problem çözme, öfke yönetimi, stresle başa çıkma gibi konularda öğrencilere, zor çocuklar ile başa çıkma ve iletişim konusunda ebeveynlere, öğretmenlere çalışma yapılmalıdır.

11.) Öğrenci profilini ve risk haritasını mutlaka çıkartmalı. Olmazsa olmazlardan biri olduğunu düşünüyorum. Tüm eğitim öğretim süreci içinde yol haritası olacaktır. Defalarca bana sosyo ekonomik durumu kötü olan öğrenciler soruldu. Bu çalışmam bana çok faydası oldu.

12.) Sınıf grup çalışmalarına önem vermelidir. Öfke yönetimi, iletişim, karar verme becerileri, sınav kaygısı, sınav sistemi, verimli ders çalışma becerileri, akran baskısı ile başa çıkma vb. konularda çalışmalar büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

13.) Yapılan tüm PDR çalışmalarının (Gizlilik gerektiren konulara dikkat etmek kaydıyla) içeriği ve sayısal durumu konusunda öğretmenler kurulunda bilgi verilmelidir. Mesleğini seven ve önem verenler bunu neden yapayım ki diye düşünmesin. Çünkü bunu yapmak PDR mesleğinin önemini ve ihtiyacını paydaşlara kavratmak açısında faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sonraki çalışmalarınızda bu paydaşlarınızdan daha çok destek alabilmektesiniz.

Tüm bu çalışmalara rağmen halen işe yaramadığınızı düşünüyorsanız bu durumda, ya aşırı mükemmelliyetçi birisiniz ya da mesleği tam olarak benimseyememiş olabilirsiniz. Yolun başında olanlar zaten zamanı var. Yapılan hiçbir çalışma boşa gitmeyeceğini düşünerek hareket edin. Sonucu hemen almanız mümkün değil. En az üç yıl kendinize zaman verin ve süreklilik ilkesini unutmayın. Yapılan tek çalışma işe yaramaz. Süreklilik, devamlılık varsa zamanla karşılığı alınacaktır.

Şimdilik aklıma gelen Psikolojik danışmanının okulda yapması gereken 13 görev ve sorumluluklarını yazmaya çalıştım.

Meslektaşlarım FACEBOOK dan bizi takip edebilir.
facebook takibi için: https://www.facebook.com/aktuelpdr/
twitter takibi için: https://twitter.com/ozkanemiroglu
Özkan EMİROĞLU – Psikolojik Danışman

Psikolojik danışmanının okulda yapması gereken 13 görev ve sorumluluğu” için bir yorum

  1. Kaleminize sağlık. Somun maddeler hoşuma gitti. Bazen biz ne yaparız konusunda tereddüte düşüyorum. Bana faydalı bir yazı olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir