Problem Tarama Envanteri Nasıl Değerlendirilir?

Bazı okul rehberlik servislerince kıymeti bilinmemektedir. Ancak Problem Tarama Envanteri – Listesi rehberlik servisince son derece önemli ve işlevsel bir araçtır. Problem Tarama Envanteri – Listesi genellikle sınıf öğretmenlerince uygulanıp çetelenerek dosyalarda saklanılmaktadır. Önemi anlaşıldıkça Problem Tarama Envanteri – Listesi daha verimli kullanılacağına inanıyorum. Bu nedenle aktuelegitim.com olarak Problem Tarama Envanterinin nasıl değerlendirilebileceği ve kullanılabileceği konusunda maddeler halinde kısaca bilgi vermek istedik.

Problem Tarama Envanteri – Listesi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

1- Zamanlama önemli: PTL eğitim öğretimin açıldığı ilk ay uygulamak verimli olmayacaktır. Kasım-aralık aylarında uygulamak daha doğru olur.

2- Amaç: Uygulamada ki amacınızı belirlemelisiniz. Okulun sorunları, bireysel sorunlar, aile sorunları, eğitim öğretim ile ilgili sorunlar vb.

3- Soruların Oluşturulması: PTL sorularını birebir kullanmak faydasız olur. Okulun ihtiyaçları ve tecrübeleriniz doğrultusunda soru listelerini yeniden düzenlemelisiniz. Çok fazla soru ve değerlendirilmeyecek sorular öğrenciyi boğar ve güvenilirliğinizi zedeler.

4- Uygulama: Uygulamayı siz kendiniz tek elden yapmanız faydalı olacaktır. Sonuçların daha dengeli ve sağlıklı olması açısından önemlidir. Kalabalık okullarda elbette sınıf öğretmenlerin desteği alınmalıdır. Ancak çeteleme de sürece katılmalarını sağlamak açısında öğretmenlerin desteğinden faydalanmalıyız.

5- Son sınıf hariç her yıl uygulanmalıdır.

6- Öğrenci katılımını üst düzeyde sağlamak için PTL amacı ve kullanılacak yerler hakkında bilgiyi mutlaka vermelisiniz.

7- Problem Tarama Listesi sonucu konusunda kısada olsa öğretmen ve öğrencilere rapor verilmelidir.

Problem Tarama Envanterinden – Listesinden nasıl faydalanılır? PTL nasıl değerlendirilir?

1- Her yıl yapılması yıllar arası öğrencide ve okulda meydana gelen değişimin yönü izleme açısından faydalı olacaktır. Bunun için yıllara bölünmüş tablolardan faydalanılabilir (Bunu kendiniz excel’de hazırlayabilirsiniz). Ayrıca PTL sonuçlarına göre yaptığınız okul içi çalışmalarının verimliliğini de değerlendirmiş olacaksınız.

2-  Problem Tarama Envanteri – Listesi özellikle problemli öğrencilerin tespitinde de faydalı oluyor. Bireysel problemleriyle ilgili olarak öğrencileri 3 gruba ayırabilirsiniz. “Çok Problem İfade Eden”,”Problem İfade Eden”,”Hiç yada az Problem İfade Eden” şeklinde derecelendirme yapabilirsiniz. Eğitim öğretim yılı içinde “Çok Problem İfade Eden” öğrenci grubunu teker teker rehberlik servisine davet ederek PTL de ifade ettikleri problemler konusunda destek almak isteyip istemediği sorulabilir. Birçok öğrenci bu desteği kabul etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bunlardan birincisi her öğrenci PTL problemlerini açıkça yazmıyor. Bunlara karşıda algılarımızı açık tutmalıyız. İkincisi PTL de gereğinden fazla problem ifade edebilen çıkabilmektedir. Bunlara karşı da dikkat edilmelidir. Üçüncüsü PTL sonucuna göre rehberlik servisine çağırdığımız öğrenciyi illa ki psikolojik danışma sürecine zorlamamak gerekir.

3- Hepimizin yaptığı çeteleme raporu yapılabilir. Ancak bu çeteleme değerlendirmesini sadece tablo halinde bırakmak yerine her problem alanı konusunda önerilerimizi de yazabiliriz. (Bu rapor idare, öğretmen ile paylaşılır)

4-  Problem Tarama Envanteri – Listesi sonuçlarına göre rehberlik servisini ilgilendiren konular çıktığın da Problem Tarama Envanterini referans göstererek çalışma başlatılabilir. Örneğin; “ailem meslek seçimime karışıyor” sonucu yoğunluklu çıktıysa bir seminer kararı alınabilir.  Münferit sonuçlar çıktıysa bireysel aile görüşmeleri başlatılabilir. (Bireysel veli görüşmelerinde öğrenciyi sürece dahil edin. Gönüllülük ve gizlilik ilkelerini göz önünde bulundurun). Başka bir örnek; “Verimli ders çalışma yollarını bilmiyorum.” Bu durumda öğrenci verimli ders çalışma yollarını bilmiyorumdan neyi kastettiğini tespit ederek bu konuda seminer çalışması yapılabilir.

Örnek Problem Tarama Envanteri – Listesi

  Problem Tarama Envanteri (50 soruluk Excel de hazırlanmış) (23,2 KiB, 14.899 hits)
Problem Tarama Envanteri (50 soruluk Excel de hazırlanmış)

  Problem Tarama Listesi - Envanteri (ortaokul) (560,5 KiB, 5.847 hits)
Problem Tarama Listesi - Envanteri (ortaokul)

  Problem Tarama Listesi - Envanteri (Liseler İçin) (65,5 KiB, 6.736 hits)
Problem Tarama Listesi - Envanteri (Liseler İçin)

[dreklam]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir