PDR Yönetmeliği konusunda TÜRKPDR derneğinin açıklaması (2017)

Onaltı şubesi, 11.000’i aşan üyesi, sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda sayısı 30.000’i aşan uygulamacısı olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak,

Ülkemizin çağdaş eğitim politikalarına uygun, Milli Eğitimin temel amaçlarıyla tutarlı, kültüre duyarlı, gelişen, değişen koşullara ve ihtiyaçlara hizmet eden, psikolojik danışmanların rolleri, ilişki ilkeleri, işlevleri, sorumluluk anlayışlarını gözeten, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının meslek örgütü Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, akademisyenlerin, okul psikolojik danışmanlarının, alanda deneyimli kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınarak hazırlanacak bir “Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” istiyoruz.

“Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”nde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce bütün paydaşların görüşlerinin alınarak hazırlandığı söylenen ancak tepkilerden de anlaşılacağı üzere Derneğimiz dahil çoğu paydaşın görmediği taslak içerisinde bulunan “nöbet tutma”, “etüt ve boş derse girme”, “okul yönetimi tarafından verilen ve PDR alanına uygun olmayan ek görevleri yapma”, “çalışma saatlerinin arttırılması” gibi maddeler yer alamaz. Ayrıca yine daha önceki yönetmelikte yer alan “Verilemeyecek Görevler” başlığı altındaki maddeler kaldırılamaz çünkü bunlar olduğu takdirde; okul psikolojik danışmanları asıl görevleri olan öğrenciye doğrudan, dolaylı hizmetleri veremez ve kendisiyle öğrenci arasında belirli ilke ve tekniklere dayalı olarak gerçekleştirilebilecek yardım ilişkisinin doğasına aykırı hareket etmiş olur.

Bakanımıza, Müsteşarımıza, Genel Müdürümüze; tüm paydaşları içine alacak bir çalıştayda görüşlerimizi sunmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz. Müsteşarımız Sayın Doç. Dr. Yusuf TEKİN’e olumlu, verimli ve nitelikli bir çalışma ortamı oluşturma konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Merkez Yönetim KuruluBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir