Parasız yatılılık kılavuzu dava konusu oldu

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı E-başvuru Kılavuzu?nun iptali için dava açıldı.
2008?de parasız yatılı ve bursluluk sınavına başvurabilmek için, ailenin yıllık gelirinin 5400 TL?yi geçmemesi gerekmekteyken, 2009 parasız yatılı ve bursluluk sınavına başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin 4353 TL?ye indirilmesi, birçok memur çocuğunun söz konusu sınava başvurmasını engellendiği gerekçesiyle konu yargıya taşındı.

Eğitimciler Birliği Sendikası, 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) e-Başvuru Kılavuzu?nun Başvuru Şartları Bölümü?nün (f) bendindeki, ?Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2009 Mali Yılı için tespit edilen 4353 TL?yi (dört bin üç yüz elli üç TL) geçmemesi gerekir? ibaresi ile,

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği?nin hukuka aykırı 5/d maddesinin, ?Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak? hükmünün iptali için Danıştay?da dava açtı.

 

Kaynak: www.egitimbirsen.org.tr
.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir