Meslek Seçme Sorununu Kendiliğinden Çözümlenebilecek Sorun Değildir

Meslek; ?Bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlanmak için yaptığı iş? olarak tanımlanıyorsa da, sadece para kazanmak için yapılan devamlı bir iş değildir! Meslek, ?Belli bir formasyonu gerektiren, bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli (hayat boyu) bir iştir!?   Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir, çünkü…

Çocuklara cep harçlığı sorumluluk sahibi olmayı ve paranın değerini öğrenmesi için verilmeli, her istediğini alsın her istediğini yapsın diye değil.

Her anne ve baba çocuğunun ihtiyaçlarının en iyi ve güzel bir şekilde karşılanmasını ister. hatta anne ve babanın zamanında ellerine geçemeyen bazı fırsatları yetersizlik duygusu ile ellerindeki bütün imkanları bilinçsiz ve abartılı bir şekilde çocuklarının önlerine sererler.her çocuğun temel ihtiyaçlarının yanında anne ve babanın hoş görüp çocuklarına sundukları fırsatlar olması…

Motivasyonun Çalışmada Yeri

Yaşamın güzelliği moralimizin iyi olmasıyla alakalıdır. Yani moralimiz iyi ise o günü iyi yaşadık sayarız. Moralimiz kötü ise günün şartları ne olursa olsu o gün bizim için kötüdür. O zaman motivasyon kişinin kendi içinde bir yerde olmalı. İnsanın kendisini incelediğinde düşünce ,duygu ve davranışlarının iyi ?güzel-yüce olması motivasyonu olumlu yönde…

ÖSS Hazırlık Sürecinde Rehberlik Hizmetleri

ÖSS, malumdur ki yaklaşık bir milyon yedi yüz bin öğrencinin yarıştığı ve ancak sadece dört yüz bin öğrencinin başarılı olduğu bir sınavdır. Sınava girenle başarılı olan arasındaki yaklaşık bir milyon üç yüz bin öğrenci olması, hem sınava girecek öğrencileri hem de velileri huzursuz etmekte bu nedenle de gerek dershanelerden gerekse…

Okulda Disiplin Nasıl Olmalıdır?

Her kurum ve organizasyonun kendine özgü bir disiplin anlayışı vardır. Bir kurumun disiplin anlayışı diğer bir kurumun disiplin anlayışı ile uyuşmaz. Genelde birçok kişi bu bakış açısında hem fikir olsalar dahi pratikte kültürel yapımızı bahane ederek disiplin anlayışını tek bir çatı altında toplamaktadırlar. Elbette anlayışlar kültürel yapıdan etkilenecektir. Ama bu etkileşimin…

Ergenlik dönemi hata yapmak için bir ruhsat mıdır?

Ergenlik çağı, bireyde bir takım ruhsal ve bedensel değişimlerin yaşandığı fırtınalı bir dönemdir. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin ilk basamağı olan bu dönem, ergen açısından olduğu kadar ebeveyn için de zorlu geçebilmektedir. Zira birçok yönden değişim geçiren ergenin yaşadığı “değişim sancıları”ndan birinci derecede  etkilenen onun ebeveynidir.  İlginçtir ki , bu zorlu süreçte…

Sadece Cevap Vermek İçin Değil, Anlamak İçin Çocuklarınızı Dinleyin

Çocuk doğduğu ilk günden itibaren hayatını sürdürebilmesi için ana-babasının desteğine muhtaçtır. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgüvenin gelişmesi, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmesi, sosyalleşmesi, kendisini düzgün ve doğru ifade edebilmesi ailenin vereceği eğitime ve iletişime bağlıdır. İletişim, birini dinleme ve karşılıklı konuşma sanatıdır. Çocuğun hayatında ilk iletişime girdiği kişilerde kendi…