All Stories

İnsanlar motive olabilmesi için hedefe kilitlenmesi şarttır. Hedefe yönelik davranışlarını ayarlayamayan veya ayarlamakta zorlanan kimselerin motivasyonu düşük olacaktır. Sonuçta bıkkınlık ve başarısızlık olacaktır. Bunu önüne geçebilmek için doğru, güzel, temiz…

Bu yazımda öğrenme türlerinden bahsedeceğim,insanlar öğrenirken çeşitli duyularını kullanır. Kimi okuyarak,kimi yazarak, kimi dinleyerek ,kimi izleyerek,kimi yaşayarak öğrenir. İnsanın hangi özelliği baskınsa o tür öğrenme kabiliyeti yüksek olur. Aslında bu…

İnsanın eylemleri hayatında bazen kolaylık bazen zorluk olur. Bunlar bilinçli yapılırsa prensipler manzumesinden sayılır. Bilinçli veya bilinçsiz yapı aslında tamamen kişinin düşünce yapısı ile ilgilidir. Prensipleri veya yanlış inanışları kalıp…

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için bir şeyler yapmak zorundadır. Kimisi öğrencidir,kimisi esnaftır,kimisi akademisyendir,kimisi iş adamıdır,kimisi memurdur?

İnsan yaşamının tamamında motivasyon gücü etkilidir.Bir yazı yazacak olsak, hastaneye, okula, çarşıya, pazara gideceğimiz de içimizde bir ihtiyaç hissi veya güçlü bir istek olur.İhtiyaç,istekler motivasyonun temel enerjisidir. Bunun için daima…

Her rehberlik ( pdr ) servisinin mutlaka bir yaılandırma şeması olmalıdır. Bu şemada, rehberlik servisinin çalışma akışını, görevlerini, birimlerini vb ortaya koyan ögeler olmalıdır. Bunun faydası, rehberlik hizmetlerinin tanınmasında ve…

SAYIN VELİ; Çocuk yetiştirmek en kutsal, en zor ve hayat boyu devam ettirilmesi gereken en önemli sanattır. Çünkü çocuk geleceğe bırakılan en büyük eser olacaktır. Bu nedenle çocukların sağlıklı bir…

Günlük yaşamda ne kadar şiddete maruz kalıyoruz, evde, sokakta, televizyonda, sinemada, tiyatroda, okulda? bilinmeyen başka nerelerde ne şekilde şiddete maruz kalıyoruz. Şiddet ve saldırganlık davranışı sert sert bakmadan tutunda, yüzün…

Yüksek beklentiler altında ezilen çocuk kendini “beceriksiz” olarak görüyor. Anne ve babalar çocuk eğitimi ve öğretimi adına yaptıklarını fedakârlıklarının yanında kendilerinin de çocuklarından da bazı beklentileri olmaktadır. Bu arzu anne…

?Dayandığı Temel Prensipler? 2004-2005 eğitim öğretim yılında pilot uygulaması yapılan ve bu yıl, 2005-2006 eğitim öğretim yılında da tüm ülke genelinde uygulamasına geçilen birinci kademe(1-5. sınıflar) ilköğretim müfredatı , öğretme…

İnsanoğlunun bilimsel bilgi yolculuğunda son durağı kendisidir. Önce gökcisimleriyle başladı günümüz bilimsel çalışmalarının öncüleri. Yıldızlara o kadar çok bakıldı ki benlik ve onun muhtevası hep ertelendi. Her ne kadar felsefi…

Televizyon programlarındaki şiddet, haz ve çıkar dünyasına ait kişilerin aile içi konuşmalarında gündem edilmesi, çocuklar tarafından bu kişilere karşı özdeşim kurulmasına ve bu kişileri model almalarına neden olmaktadır. Kış mevsimine…

Hepimizce bilinmektedir, 31 Aralık günü Irak Devleti?nin devrik başkanı idam edildi. Bu görüntüleri televizyondan defalarca izledik hem de sansürsüz olarak. Filmlerde RTÜK?ün zorunlu koştuğu işaretleri haberlerde koymayı unuttu! televizyonlar, anneler…