ÖSYM, Sıralamaları Açıklamamakla Kanuna Aykırı Hareket Ediyor

2008 KPSS sonuçları 27 Temmuzda açıklandı. Ama bugüne kadar, adayların mezun olduğu alan bazında sıralamalar hala açıklanmamıştır. Oysaki, ÖSYM bu konuda, 2004 yılında uyarılmıştı. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) 11.10.2004 tarihli kararında, ÖSYM’nin gerekli tedbirleri alarak, bundan sonraki sınavların sonuç belgelerinde adayların her bir meslek dalında kaçıncı sırada olduğunu gösteren sıralamaların yayımlanması gerektiğini belirtmişti. Ancak ÖSYM, kararın atıfta bulunduğu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının gereğini yerine getirmemiştir. İşte BEDK’in 2004 tarihli kararı…


“12- Z. A. E.’in itirazının REDDİ ile,
Raportör Görüşü doğrultusunda,

1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), adı geçenin “2004 KPSS’ye giren mimarlar arasında kaçıncı olduğu bilgisinin tarafına bildirilmesi” talebine karşılık “Bir yıl içinde Merkezlerinin yaptığı sınavlara başvuran aday sayısının milyonlarla ifade edilecek kadar çok olması, bu sınavlarla ilgili her adayın istediği kendine özel sınav bilgilerine cevap verilmesi olanağının bulunmadığı, Merkezlerinin özel çalışma gerektiren durumlarda istenen bilgilerin verilmemesi ilkesine göre hareket ettiği” cevabının, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin “Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” amir hükmünde yer alan gerekçeye uygun olduğundan, diğer taraftan Kurulumuzun 20/09/2004 tarihli ve 2004/79 sayılı Kararında yer alan “bir kişinin sınavı ile ilgili kişisel detaylar hakkındaki başvurular ile sınav sonuçlarına ilişkin analitik incelemeler gerektiren başvurulara olumsuz cevap verilebileceğinin ÖSYM’ye bildirilmesi” hükmü çerçevesinde, adı geçenin itirazının REDDEDİLMESİNE ve keyfiyetin Z. A. E.’e bildirilmesinin,

2- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” hükmü çerçevesinde, bundan sonra yapılacak Kamu Personeli Seçme sınavlarının “Sonuç Belgelerinde” öğretmenler için olduğu gibi mimarlar ve diğer meslek grupları için de “sınava giren adayların kendi branşlarında kaçıncı sırada yer aldıkları bilgisinin” işlenmesinin uygun olacağının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na bildirilmesinin,

KARAR KARAR TARİHİ
2004/132 11.10.2004

Kabulüne,”

ÖSYM, Sıralamaları Açıklamamakla Kanuna Aykırı Hareket Ediyor” için bir yorum

  1. bu ulkede ne duzgun yapılıyorkı kacıncı sırada olduygumuzu bılmıyoruz 2010 sınavıda bu sekılde oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir