2014-2015 Ortaöğretime Uyum Programı (Lise1- 9 Sınıflar)

2013-2014 Eğitim-Öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9. sınıf öğrencilerine yönelik 10 ilden seçilen 12 pilot okulda ”Ortaöğretime Uyum Programı” uyguladı.

Özellikle okul terklerini azaltmak ve okula uyumu sağlamak amacıyla lise 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen uyum eğitimi geçen sene başarılı olduğu sonucuna varilmiş. Bu nedenle bu yıl Ortaöğretime Uyum Programı (Lise1 Uyum Programı) genişletilerek diğer illere de uygulanması planlanıyor.

Resmi yazı;

Hükümetimiz ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hazırlanan Ülke Programı Eylem Planı (2011-2015) kapsamındaki çalışmalar Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz
koordinesinde yürütülmektedir.

2013 Yıllık Çalışma Planı kapsamında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan 9 uncu sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması yoluyla öğrencilerde aidiyet duygusunu geliştirmek, okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarını kuvvetlendirmek ve akademik başarılarını artırmak amacıyla Ortaöğretime Uyum Programı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu amaç doğrultusunda ilgi Makam Onayı gereğince 11-13 Eylül 2013 tarihleri arasında 12 pilot okulda Ortaöğretime Uyum Programı başarıyla uygulanmış olup “Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama ve Değerlendirme Raporu” Bakanlığımız web tesinde yayımlanmıştır.

Ortaöğretime Uyum Programının 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen illerdeki pilot okulların idareci ve öğretmenlerine yönelik 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında gruplar halinde 3’er günlük eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda;
a) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında Uyum Programı uygulanmak üzere Ek-1’de yer alan iliniz pilot okullarından 1 müdür/müdür yardımcısı, 1 rehberlik öğretmeni ve 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9 uncu sınıfta derse girecek 1 sınıf rehber öğretmenine ait bilgilerin Ek-2’de yer alan forma işlenmesi,
b) Uyum programının yaygınlaştırılması sürecinde ilinizde koordinasyonu sağlamak üzere en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör belirlenip isim ve iletişim bilgilerinin Ek-3’te yer alan forma işlenerek 23/07/2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hülya ERTÜRK KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Denilmektedir.

Ortaöğretime Uyum Programı İçeriği Nedir?

Lİse1 lere 2013-2014  de uygulanan bu program içeriğini Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama ve Değerlendirme Raporunda yazılana göre özetlemek gerekirse;

Ortaöğretime Uyum Programının İçeriği; 3 bileşen 14 konu var.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN OKUL HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ

– Okulun yöneticileri ve öğretmenleriyle tanışma
– Okulun personeli ile tanışma
– Okulu ve bölümlerini tanıma
– Okulda verilen hizmetlere ilişkin bilgilenme
– Yönetmelikler ve kurallara ilişkin bilgilendirme
– Okulun çevresini tanıma

UYUMU KOLAYLAŞTIRAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASI

– Tanışma
– Arkadaş edinme
– Etkili iletişim becerileri
– Akran baskısı ve zorbalık ile baş etme
– Stres ve kaygıyla baş etme

AKADEMİK VE MESLEKİ GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

– Verimli ders çalışma
– Etkin dinleme ve not tutma
– Mesleklere ya da bölümlere ilişkin bilgilendirme ve meslek seçimi

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Ortaöğretime Uyum Programı Uygulanacak İller

pilot-iller

 

[reklam]

Etiketler: 2014-2015 Ortaöğretime Uyum Programı, Lise1 Uyum Programı, 9 Sınıflar Uyum Programı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir