Okulların tahmini gelir-gider bütçeleri 03-14 Ocak 2011 tarihleri arasında TEFBİS Sistemine girilecek

 Bilindiği üzere TÜBİTAK “Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007)” çerçevesinde “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi” (TEFBİS) geliştirilerek hayata geçirilmiştir. Proje ile il, ilçe ve okullar düzeyinde okulların kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri; öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda, iller, ilçeler ve okullar bazında tespit edilerek eğitime sağlanan kaynakların etkin ve verimli kullanılması, optimum yatırımlara dönüştürülmesi ve eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Proje ile Bakanlık merkez, il, ilçe ve okul yöneticilerinin kullanabilecekleri açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim bilgi sistemi oluşturulmuştur. kurumları 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan tüm iş ve işlemlere ait verileri; (daha önceki tarihlere ait veriler sisteme girilmeyecektir) http://tefbis.meb.gov.tr adresinden TEFBİS Projesinde yer alan; Okul Aile Birliği Modülü, Döner Sermaye işletmeleri Modülü, Pansiyon Bütçeli işletmeler Modülü, Okul Öncesi Eğitimi Modülü, Okullar Modülü, Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü ve Özel Okullar Modülüne her türlü gelir-gider (harcama) ayni ve nakdi bağışlar ile diğer verileri sisteme gireceklerdir. Veri girişleri http://tefbis.meb.gov.tr adresinde yer alan “Kullanıcı Kılavuzları” ve ekte gönderilen açıklamalar doğrultusunda okul müdürünün sorumluluğunda okul aile birliğinden sorumlu okul müdür yardımcısı tarafından yapılacaktır.

TEFBİS Projesi kapsamında geliştirilen yazılım programının Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim kurumlarında kullanılmasını sağlamak amacıyla “Eğiticilerin Eğitimi” faaliyetinin birincisi; 23-25 Şubat, 26-28 Şubat ve 02-04 Mart 2009 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde, ikincisi ise ilgi (a) Makam Onayı ile 04-08 Ekim 2010 tarihleri arasında Yalova- Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye genelinde birinci eğitime 324, ikinci eğitime ise 243 kişi katılmış ve bu katılımcılar formatör olarak yetiştirilmiştir.

Bu formatörlerin TEFBİS Projesi sonucunda geliştirilen yazılım programının ildeki tüm eğitim kurumlarında uygulanmasında sorumlu oldukları ilgi (b) yazıda belirtilmiştir.

İlgi (b) yazı ile ayrıca il formatörlerinin yazılım programının ildeki tüm kurum yöneticileri tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla 10 Aralık 2010 tarihine kadar ildeki tüm eğitim kurumu yöneticilerine eğitim vermeleri belirtilmiş ve konuya ilişkin yapılan eğitim programlarının da 25 Ekim 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ilgi (b) yazı doğrultusunda eğitim programlarını Bakanlığımıza bildirmiş ve 10 Aralık 2010 tarihi itibariyle eğitimler sona ermiştir.

Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim

TEFBİS Sistemine daha önce ve eğitimler esnasında deneme amaçlı girilen veriler 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle silinecektir.

Yazının devamı için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir