Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzu

Eğitim sistemimiz içerisinde; öğrenciler, veliler, öğretmenler açısından rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri kapsamında kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Koruyucu ve önleyici çalışmalarla birçok sorunun yaşanmasının önüne geçilirken, bireyi tanıma teknikleri ile bireyin kendini
tanımasına ve olumlu bir şekilde çevresine kendisini tanıtmasına yardımcı olunmaktadır. Rehberlik hizmetleri kapsamında rehberlik servislerince yönlendirmeler yapılmaktadır.

Bu kılavuzla; rehberlik hizmetlerinin eğitim sistemimizde, amacına uygun bir şekilde yaygınlaştırılabilmesi için sistemin temel öğesi olan “öğretmen” açısından bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm okul türlerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri için hazırlanmış olan bu kılavuz; rehberlik öğretmenlerinin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esasları, sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak işlem basamaklarından oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu kılavuzun, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yürütülen çalışmaların standartlaştırılması ve kolaylaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Kılavuz içerisinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, özel eğitim hizmetleri, rehberlik öğretmenlerinin görev aldığı komisyon ve komisyondaki görevleri, servisin dosyalama sistemi, özlük hakları, hizmet içi eğitimlere katılım, kullanılan formlar ve yararlanılabilecek mevzuat bilgilerine yer verilmiştir. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik öğretmenleri farklı formlar da geliştirip, kullanabilirler. Kılavuz hazırlanırken; alanla ilgili kuramsal bilgiyi temel alan, mevzuat ile uyumlu aynı
zamanda rehberlik öğretmenlerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmiştir. Hazırlanan bu kılavuzun çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umarak çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Celil GÜNGÖR
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER
A- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA (PDR) HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
a- Eğitim-Öğretim Yılı Başı ve Sonunda Yapılacak PDR Hizmetleri
b- Eğitsel, Mesleki ve Kişisel Rehberlik Alanlarında Yürütülecek PDR Hizmetleri
c- Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kapsamında Risk Gruplarına Yönelik Hizmetler
c.1 Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler
c.2 İhmal Edilen Öğrencilere Yönelik Hizmetler
c.3 Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayan Öğrenciler İle Karşıla-
şıldığında Yapılması Gerekenler
c.4 Madde Bağımlılığı Olduğu Düşünülen Öğrencilerle Yapılması Gerekenler

d- Adli Makamlarca Danışmanlık ve Eğitim Tedbir Kararı Verilen Öğ-
renciler İle Yürütülecek PDR Hizmetleri;
e- RAM PDR Hizmetleri Bölümüne Öğrenci Yönlendirme
f- Rehberlik Öğretmeni Olmayan Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin
Yürütülmesi

B- ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
a- Özel Eğitime İhtiyacı Olan ya da Olduğu Düşünülen Bireyler
a.1 Yönlendirme Süreçleri
a.2 Kaynaştırma öğrencilerine yönelik uygulamalar ve BEP hazırlama

b- Özel Yetenekli Tanısı Alan ya da Özel Yetenekli Olduğu Düşünülen
Öğrenciler
b.1 Yönlendirme Süreçleri
b.2 Özel yetenekli öğrencilere yönelik uygulamalar ve ZEP hazırlama

C- REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV ALDIĞI KURULLAR VE GÖREVLERİ
a Okulda Görev Aldığı Kurullar ve Görevleri
b RAM’da Görev Aldığı Kurullar ve Görevleri

D- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR

E- ÖZLÜK HAKLARI

F- HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM

G- FORMLAR LİSTESİ

H- İLGİLİ MEVZUAT
EKLER
Öğrenci Görüşme Formu
Veli Görüşme Formu
Veli Ziyaret Kayıt Formu
Öğretmen Görüşme Formu
Danışma/Görüşme Kayıt Formu
Randevu Kayıt Formu
Psikolojik Destek Yönlendirme Formu
Sınıf Rehberlik Çalışmaları Yıl Sonu Faaliyet Raporu
Sınıf Haritası Belirleme Formu
Yılsonu Çalışma Raporu
Okul Vaka Analiz Formu
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (Okul Öncesi)
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (Ortaöğretim Okulları)
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (İlkokul Ve Ortaokullar)
Bireysel Gelişim Raporu
Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları
Çocuk Tanıma Formu
Danışmanlık Tedbiri Çalışmalarını Ve Etkilerini Değerlendirme
Süreç Raporu Formu

[reklam]

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kılavuzunu indirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir