Okulda başarıyı artırmak için alınacak tedbirler nelerdir?

Kurul toplantılarında, rehberlik komisyonlarında ve eğitim ile ilgili birçok toplantılarda üzerinde durulan önemli konu başlığıdır. Bu nedenle özellikle rehberlik servislerini de ilgilendirecek olan “Okulda başarıyı artırmak için alınacak tedbirler nelerdir?” konusunda birkaç düşüncemi maddeler halinde sizinle paylaşmak istiyorum.

Okulda başarıyı artırmak için alınacak tedbirler yapılabilecek çalışmalar

1- Öncelikle bu tür çalışmalar tek bir birimi ilgilendirmediği konusunda okuldaki tüm çalışanlarca mutabık olunmalıdır.

2- Başarı tek bir yol ile sağlanamaz. Çünkü başarısızlığın nedeni bireylere ve okulun akademik çalışma becerilerine göre değişmektedir. Her okulun kendi karakteristik yapısı olduğunu ve okulda yüzlerce faklı kişilikte-problemde öğrenciler olduğunu düşünürsek çözüme giden yollarında çok olacağını görebiliriz.

3- Başarı konusunda alınacak kararlar bireysel ve kurum çapında alınmalıdır. Tek bakış açılı önlemler fayda sağlamayacaktır.

4- Popüler tedbirlerden kaçınılmalıdır. Ancak okuldaki başarıyı arttırabileceği gerçekten öngörülüyorsa bu durumda popüler tedbirler de alınabilir. (Popüler önlemlerden kastımız “ilk yazılılarda öğrencilere zor soralım”, “notu az verelim ya da çok verelim” tarzında her okulun aldığı benzer kararlar)

5- Başarısızlığa neden olan konular için günah keçisi bulmamak gerekir. Örneğin öğrencilerin ders çalışma alışkanlığını bilmediği için başarısız olduğu çokça dile getirilir. Ancak ne kadar da verimli ders çalışma konusunda çalışma yapılsa da başarıyı, verimli ders çalışmayı bilmek tek başına arttırmamaktadır. Bu nedenle okulun gerçekten başarısını arttıracak önlemlere odaklanılmalıdır.

6- Başarısızlık nedenini sadece anket uygulayarak yapmak yeterli olmayacaktır. Alan çalışması yaparak, gerçekten okula uygun başarısızlık nedenleri tespit edilmelidir. Eğer okulda yoğun olarak motivasyon eksikliği varsa bu yönde, verimli nasıl ders çalışılacağı bilinmiyorsa bu yönde, okulda yeterli disiplin yoksa bu yönde, öğrencilere yönelik yeterli ilgili yoksa bu yönde vb. tedbirler alınmalıdır.

7- Alınan tedbirler uygulanırken kararlı olunmalıdır.

8- Öğrencilerin güveni kazanılmalıdır. Öğrenciler kendileri için çaba harcandığını hissetmeleri halinde olumlu tepki verecektir.

9- Başarı artırırken topyekun akademik başarı beklentisi içinde olunmamalıdır. Sonuçta %10 başarıdan %20 başarıya ulaşmakta bir başarı olduğu düşünülmelidir.

10- Başarı beklentisi bireysel düzeyde olmalıdır. Bir öğrenciden akademik başarı beklenirken, bir öğrenciden daha çok kişilik yönünden olumlu gelişim diğer bir öğrenciden de sportif-sanatsal başarı beklenmelidir. Okulda ki problemlerden biri de bu başarı konusunda her öğrenciden benzer beklentidir.

 

Maddelerden de anlaşılacağı gibi aktuelegitim.com olarak amacımız okul başarısını arttırmak için gerekli tedbirleri yazmak değildi. Daha çok bu tedbirleri almadan önce okul personeli olarak göstermemiz gereken ortak tutum ve bakış açısını ortaya koymaktır.

[reklam]

Okulda başarıyı artırmak için alınacak tedbirler nelerdir?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir