Okul rehber öğretmenlerin bir günü boşaltılabilir mi?

Forumlarda ve sosyal medyada bu konuda sorular dolaşmaktadır. Bizce cevabı belli ve net olan bu konunun cevabı için her zaman olduğu gibi mevzuata bakmak gerekir. En doğru bilgiyi mevzuattan alabiliriz.

Okul rehber öğretmenlerin – psikolojik danışmanların bir günü boşaltılabilir mi?

MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliğine baktığımızda ilgili yönetmeli şöyle demektedir;

“Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54 – Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.”

Bu maddeyi incelediğimizde sorunun cevabını aldığımızı düşünüyorum. Bu maddeye göre rehber öğretmenin – okul psikolojik danışmanın bir günü ya da yarım günü boşaltılabilir. Örneğin, rehber öğretmenin 7+8+7+8 saat olarak çalışma saati düzenlendiğinde bir gün boşa çıkmaktadır.

Ancak buradaki problem şu ki bu 30 saat okul müdürlüğünce düzenleneceği için inisiyatif okul müdürlüğündedir. Elbette okul müdürlüğü ile karşılıklı diyalogla ihtiyaca ve okulun durumuna göre bir çalışma saati çıkartılabilir. Bu konuda karar verirken kurumun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre okul müdürü karar verecektir.

Kaynak: aktuelegitim.com 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir