Okul Ortamında Şiddeti Önleme Eylem Planı 2016-2017

Okulda şiddeti önlemeye yönelik planlamaların hazırlanması tek başına rehberlik servisine atılamayacak kadar önemlidir. Ancak bu iş sanki sadece rehberlik servislerince hazırlanır gibi bir anlayış oluştuğu gözlemlenmektedir. Aslına bakarsanız bu planlama bir komisyon vasıtasıyla okulun birçok birimiyle birlikte hazırlanır ve her birim kendi üzerine düşen çalışmayı yapar.

Rehberlik serviside bu doğrultuda üzerine düşen şiddeti önleme çalışmaları yapacaktır.

Bu konuda Okullarda Şiddedtin Önlenmesi Genelgesini (2006/26-24.03.2006) incelemek yol gösterici olacaktır.

Bu genelgede psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni tarafından dikkat edilecek maddeler yazmaktadır. Bu muddeler;

1)Eylem planları çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarını okulda uygulayacak veya uygulanmasında öğretmenlere destek verecek, yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitim seminerleri düzenleyerek,  bu kapsamda yapılan çalışmaların gerek planlanmasına gerekse de uygulanmasına katılacaktır.

2)Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak çalışacaktır.

3)Çalışma programları dahilinde ve gerektiğinde sınıf uygulamalarında öğretmenlerle iş birliği yaparak, gereken süpervizyon desteğini sağlayacaktır.

4)Şiddet, saldırganlık ve zorbalığa maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrencilere psikososyal müdahale hizmeti vererek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlayacaktır.

5)Meslektaş desteği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan toplantılara katılacaktır.

6)Katıldığı çalışmaların raporlaştırılmasında etkin rol alarak, üyesi olduğu ekibe gerekli desteği sağlayacaktır.

şeklindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir