Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Programı Yayınlandı

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ana-babadan bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelişimin sürekliliği rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır. Bu açıdan rehberlik hizmetlerinin okul öncesi eğitim döneminde yapılandırılması amacıyla program hazırlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Programının Genel Amaçları
Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Programı?na katılan çocukların;
– Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
– Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
– Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
– Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
– Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
– Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
– Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Programı için tıklayınız

Yazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz