Okul Öğrenci Kurulu neden hâlâ yönetmelikte?

Okul Öğrenci Kurulu?na ilişkin maddenin işlevini yitirmesi dolayısıyla İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?nden kaldırılması gerektiğiyle ilgili olarak Müfettişler Derneği tarafından bir açıklama yapıldı.Açıklama şu şekildedir:

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki bazı çalışmalarında uygulayıcılara danışarak düzenleme yapma eğilimi tekdire şayan bir tutumdur. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliği için de benzer bir çalışma yaparak, taslağı bazı illere gönderip görüş almışlardır.

Gerek yönetmelik değişikliği yapılması için başlangıçta, gerekse değişiklik taslağı oluşturulduktan sonra göndermiş olduğum önerilerin tamamına yakını değişiklik kapsamında değerlendirilmekle birlikte önemli olduğunu düşündüğüm birkaç konuda maalesef değişiklik yapılmamıştır.

Bunlardan birisi de ?Okul Öğrenci Kurulu? dur. Okul öğrenci kurulu ilk olarak 1999 yılında MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 13. maddesiyle ilköğretim okullarında uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra bu yönergeye istinaden İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 97. maddesine ?Öğrenci Kurulu? konulmuştur. Bu uygulama devam ederken 2004 yılında Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi ile ilköğretim okullarımızda bir de okul meclisi uygulaması başlatılmıştır.

Amaçları ve uygulanma şekli neredeyse aynı olan bu iki uygulamanın birleştirilmesi veya birinin kaldırılması yönünde bakanlığa yazmış olduğumuz görüş sonrasında Bakanlık, MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge?nin 4. maddesi ile (2591 sayılı TD) Okul Öğrenci Kurullarını kaldırmıştır. MEB mevzuatında da bu durum açıkça görülmektedir. Yönergeyi incelediğinizde; Okul Öğrenci Kurulunun Oluşumu ve Görevleri Madde 13- Yürürlükten kaldırıldı. (ARALIK 2006/2591 TD) şeklindeki açıklamayı görebilirsiniz.

Okul öğrenci kurulu kaldırıldığından, aynı Yönergenin Okul Zümre Başkanları Kuruluna ilişkin 14 üncü maddesinde Okul zümre başkanları kuruluna gözlemci olarak okul öğrenci kurulunca seçilecek iki temsilcinin katılmasına ilişkin ifade de öğrenci meclisince seçilecek iki temsilci şeklinde değiştirilmiştir. Yönergenin 16. maddesindeki ?okul öğrenci kurulu ifadesi? de ?okul öğrenci meclisi? olarak değiştirilmiştir. Sonuç olarak okul öğrenci kurulunun yerini öğrenci meclisi almıştır.

Okul öğrenci kurulunun kaldırılmasından sonra mevzuat güncellemesi kapsamında Bakanlıkça yapılacak işlem, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?ndeki okul öğrenci kuruluna ilişkin maddeyi yönetmelikten çıkarmakken, Yönetmelik dört kez değiştirilmesine rağmen bu maddede değişiklik yapılmamıştır. Son yönetmelik değişikliği için yazdığımız iki raporda da bu hususu açıkça ifade ederek, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?nin 97 nci maddesinden okul öğrenci kurulunun çıkarılıp maddenin ?Öğrenci Meclisi? şeklinde düzenlenmesi yönündeki teklifimiz kısmen uygulanmıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 97. madde başlığına öğrenci meclisi eklenmiş ancak asıl yapılması gereken yapılmamış yani öğrenci kurulu çıkarılmamıştır.

Söz konusu iki yönergenin amaçları; katılımcı yönetim anlayışını gerçekleştirme, öğrencilere demokrasi bilincini aşılama, seçme ve seçilme kültürünü geliştirmedir. Bu iki yönergenin amaçlarının yanı sıra uygulama şekilleri de örtüşmektedir. Her iki yönergede de önce şube temsilcileri seçilmekte, daha sonra birinde okul öğrenci kurulu, diğerinde okul öğrenci meclisi oluşturulmaktadır. Okullarda aynı amacı taşıyan iki ayrı uygulama yapılması öğretmen ve yöneticilerin iş yükünü artırmaktadır.

MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge?nin 4. maddesi ile Okul Öğrenci Kurulları kaldırılmasına rağmen, bunu ısrarla yönetmelikte tutmanın bir anlamı yoktur. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?nden Okul Öğrenci Kurulunun çıkarılması gereklidir. Önerilerimizden tamamına yakını kabul görmesine rağmen bu durumu iki raporda da Bakanlığa bildirmemize rağmen İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değiştirilirken bu yönde bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetmelik değişikliklerinde daha titiz çalışılmasını temenni ediyoruz.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: www.mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir