Okul müdürü rehberlik servisine, hizmete uygun ortam sağlama mecburiyetinde mi?

Okul idaresi pzikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için gerekli donanım ve ortamı sağlamıyor ise ne yapmalıyız?

 

 

 

 

Önce Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Beşinci Kısım Birinci Bölümdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşuna ilişkin maddelere bakalım:

Madde 43 — Resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fizikî ortam ve gerekli donatım sağlanır.

Buna göre okullarda Rehberlik servisi açılması ve gerekli donanımı oluşturulup personelin sağlanması şarttır. Peki bunu kim sağlayacak? Yine yönetmeliğe bakalım; Madde 47, a fıkrası bize bu cevabı veriyor:

Madde 47 — Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.

Buna göre okul müdürü hizmetin gereği bu donanımı sağlamak zorundadır. Okul müdürü bunu oluşturamıyor ise kim yardımcı olmalıdır?

Madde 18 — İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü aşağıdaki görevleri yapar.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin yer, donatım, araç-gereç gibi her türlü gereksinimlerini sağlar.

Konu açıktır rehberlik servisi oluşturulmak zorundadır! Hizmetin gerektirdiği donanım ve mekan sağlanmalıdır. Bunu sağlamak ile yükümlü kişi okul müdürüdür. Kendisi bunu oluşturmuyor ise ikinci boyutta il ve ilçe şube müdürünün oluşturması için okul müdürü bu makama iletmelidir. İkisi de sağlayamıyor ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlıktan ister.

c) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin her türlü personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla karşılanamayan gereksinimlerin Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ DONANIMLAR NELERDİR?

 • Görüşme kuralları ve görüşme gizliliğine uygun herkesin görüp ulaşabileceği bir noktada oda
 • Büro malzemeleri
 • Gerekli kırtasiye malzemeleri
 • Bilgisayar
 • Yazıcı
 • İnternet
 • Dışarı açık telefon

HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ DONANIMLAR SAĞLANAMIYOR İSE NE YAPILMALI?

 • Okul müdürüne dilekçe ile başvuruyorsunuz
 • Yine sağlanmaz ise İlçe/İl Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruyorsunuz
 • Yine sağlanmaz ise Bakanlığa bildiriyorsunuz
 • Yine sağlanmaz ise hizmetin neden yürümediğinin sorumluluğu sizde değil, bu donanımı sağlayamayan ve görevini yerine getirmeyen ilgili kişilerdir.

 

Oğuz ÖZAT
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Samsun Şubesi Başkanı

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir