Öğretmenlik kariyer basamaklarıyla ilgili yeni düzenleme isteği

Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik?in bir televizyon kanalında öğretmenler için uzmanlık sınavının bir daha yapılamayacağıyla ilgili açıklaması üzerine Müfettişler Derneği tarafından bir açıklama yapıldı.Açıklama şu şekildedir;
Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, bir televizyon programındaki açıklamasında; öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve bundan sonra da uzmanlık sınavının yapılamayacağını, ancak hali hazırda bu unvanları alan öğretmenlerin uzmanlık kapsamındaki haklarının devam edeceğini belirtmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı incelendiğinde;

Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 40?ı, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara da % 20?sine kadar eğitim ve öğretim hizmetleri tazminatı ödenmesine ilişkin düzenleme iptal edilmeyerek, öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının hukuki olduğu onaylanmıştır.

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yapılacak, sınav tam puanının en az % 60?ını almış olmak kaydıyla adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak, değerlendirme puanının % 10?unu kıdem, % 20?sini eğitim, % 10?unu etkinlikler, % 10?unu sicil ve % 50?sini de sınav puanı oluşturacaktır. Değerlendirmede eğitim puanı sadece lisans üstü eğitime verilecek, hizmet içi eğitim için puan verilemeyecektir (Mahkeme sadece hizmet içi eğitime puan verilmesini iptal etmiştir).

Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yaptığı için sınava girmeden uzman öğretmenliğe veya doktora yapıp baş öğretmenliğe müracaat edecekler de kıdem, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre değerlendirilecekler, hizmet içi eğitimlerine puan verilmeyecektir. (Burada da sadece hizmet içi eğitime puan verilmesi iptal edilmiştir)

Anayasa Mahkemesi altıncı fıkradaki ?Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, ?hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, ?hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, ? yükselmeye ilişkin usul ve esaslar? Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.? İbarelerini Anayasaya aykırı bulmamış, uygulama imkânı kalmadığından iptal etmiştir. Görüldüğü üzere ne sınav yapılması ne de yükselmeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi Anayasaya aykırı değildir. Uygulama imkanı kalmadığı gerekçesiyle iptal edilen fıkradan dolayı oluşacak yasal boşluk dikkate alınarak en kısa sürede bir yasal düzenleme yapmalıdır. İptal edilen ek altıncı fıkranın yerine ?Yükselmeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir? şeklinde bir fıkra konulmalıdır.

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranının % 10, uzman öğretmen oranının ise % 20 olacağına ayrıca Bakanlar Kurulunun bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkili olduğuna ilişkin ek yedinci fıkranın iptali nedeniyle böyle bir sınırlama ortadan kalkmıştır. Bu durum yeni bir sınavın yapılmasına ve kariyer basamaklarının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Anayasa mahkemesinin gerekçesi dikkate alınarak bu fıkrada düzenleme yapılmalıdır.

Sonuç olarak; 1739 sayılı Yasa ve Yönetmelikte öğretmenlik kariyer basamakları sınavının her yıl yapılmasına ilişkin hüküm olmasına rağmen yerine getirilmemiştir. Sayın Bakan, açıklamasıyla da bu sınavın bir daha olmayacağını beyan etmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı doğru değerlendirilmelidir. Öğretmenlik kariyer basamakları uygulaması ve sınav yapılması Anayasaya aykırı bulunmamıştır. Aykırı bulunan hususlar hizmet içi eğitimin puanla değerlendirilmesi, uzman ve başöğretmen kadro oranı, bunların branşlara dağılımı ile müracaat için gerekli çalışma süresinden ibarettir. Bu nedenle 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu?nun 43. maddesinin sonuna eklenen altıncı ve yedinci fıkralar (madde bütününde dokuz ve onuncu fıkralar) yeniden düzenlenerek hemen yasalaştırılmalı, öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin uygulama sekteye uğratılmadan devam ettirilmelidir.

Doğan CEYLAN

Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

www.mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir