Öğrencinin başarısını ve öğrenmesini neler engelliyor?

Her öğrenci başarmak ister. Ancak bazılarında bu sadece istek olarak kalıyor. Yapması gereken bazı becerileri ve çabaları yap(a)mıyor. Bazılarının yapması, bazılarının yapmamasının nedenleri birbirinden farklıdır. Her öğrencinin kendine uygun engelleri vardır. Her öğrenci başarısının önündeki engellin ne olduğunu farkına varmalıdır.

Öğrencinin başarısını ve öğrenmesini engelleyen durumlar nelerdir? (Bu durumları kısaca açıklayacağız.)

Hedefsizlik-İsteksizlik: Bana göre bu iki kavramı birlikte değerlendirmek gerekir. Hedefi olmayan bir öğrencinin istekli olması da beklenemez. Hedef olması için öncelikle hedefin öğrenci tarafından benimsenmesi gerekir. Örneğin bir öğrenci PDR mesleğini yapmak isterken sırf popüler diye HUKUK bölümünü istemek onu motive etmeyecektir. Ya da ne olmak istediği konusunda soru işareti olan biri elbette isteksizlik yaşaması normaldir. Bu belirsizlik durumunda öğrenci en azından başarının kendisini hedef yapmalıdır. Ders başarısını hedef alan bir öğrenci ileride mesleğini seçtiğinde en azından akademik olarak yeterli seviyede olacaktır. Hedef ve isteksizlik konusu çok geniş bir kavramdır. Bu konuyu başka bir yazı da irdelemek daha doğru olur.

İnternet-Teknolojik Bağımlılık: İnternet bağlantılarının ucuzlaması ve yaygınlaşması ve sosyal medyanın da ortaya çıkmasıyla birlikte kullanım süreleri artmış durumdadır. Sürelerin artması ve haz verici yönü nedeniyle internet ve teknoloji bağımlılığı öğrencilerin başarısında en büyük engel durumuna gelmiştir. Ne yazı ki öğrenciler haz verici bu davranışlarının kendi geleceklerine nasıl zarar verdiğini ilk başlarda fark etmiyor. Beyin rahatlığa ve hazza alışmasıyla birlikte ders gibi başına oturmak için irade gereken durumları yapmakta zorlanıyor.

Ergenlik Beklentileri: Bedensel gelişimin getirdiği yorgunluk, arkadaş ilişkilerinin öncelik haline gelmesi, duygusal çalkantılar, ilgilerin çeşitlilik kazanması gibi durumlar ergenlik döneminde ders başına oturmayı zorlaştırmaktadır. Ancak bu durumlar her ne kadar başarıyı zorlaştırsa da ergen bu bahanelere sığınmamalıdır. Birçok ergen bu durumları yaşarken ayrıca bunlarla baş etmeyi de bir şekilde öğrenerek kendi başarılarını artırdığı da bilinmektedir.

Kısa Yol – Kolaycılık: Öğrenciler kolay yoldan başarı kazanmayı amaç edindiyse bu olumsuz alışkanlıklar onun için öğrenmede ve başarıda bir engeldir. Öğrenci başarının zahmetli olduğunu bilmeli ve kabul etmelidir.

Özdisiplin Yetersizliği: Buna irade de diyebiliriz. Birçok şartlar uygun olsa da bir konuda irade ortaya konulamıyorsa başarıyı da bekleyemeyiz. Bu nedenle öğrenci her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkılsa da bu devamlılığın ona başarıyı getireceğini bilmelidir. “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlanın devamlılığıdır”

Plansızlık: Öğrenci hedefleri doğrultusunda plan yapmadığı sürece gideceği yol konusunda zaman zaman hatalara düşebilir. Bu planı yazılı yapması daha faydalı olsa da en azından zihninde, gideceği hedefiyle ilgili bir planı mutlaka olmalıdır.

Kontrolsüz Kaygılar: “Kontrolsüz” kelimesini özellikle kullandım. Her öğrencinin kaygı yaşaması normaldir. Ancak bu kaygı aşırı ve başıboş bir kaygıysa öğrencinin başarısında engelleyici bir rol oynayabilir. Öğrenci kaygıları ile başa çıkmayı öğrenmelidir.

Kendine Güvensizlik: “Başaramam, yapamam..” tarzında yaklaşımlar kendini gerçekleştiren kehanetler durumuna gelir. Eğer yapamam diyorsanız ders çalışmayı denemeyeceğiniz, ders çalışmak için çaba harcamayacağınız için zaten başaramayacaksınız. Lakin elimden geleni yapacağım dediğiniz sürece ve başarınıza inanırsanız çalıştığınız ölçüde başarı gelecektir.

Yukarıda yazdığımız engeller dışında daha başka engeller de var. Ancak bu yazılanlar konusunda öğrenci kendisi için adım atarsa, diğer engeller zaten kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Örneğin kendine uygun çalışma biçimini bilmeye öğrenci de başarı konusunda zorluk çekebilir. Ama yukarıda ki engelleri aşan bir öğrenci kendi çalışma biçimini de bulmakta zorlanmaz.

Bu nedenle öğrenci kendine iki soruyu mutlaka sormalıdır. 1. Başarmak istiyor muyum? 2. Başarmak istiyorsam bunun için ne yapıyorum?

Kaynak: https://www.aktuelpdr.net

[reklam]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir