Öğrencimizin ders çalışmasını nasıl sağlarız?

Yazının amacı sınavlara hazırlanan öğrencilerimize nasıl daha kaliteli yardım sağlarız sorusuna cevap vermektir. Yazımızda;

  1. Ders çalışmak nasıl bir süreçtir?
  2. Öğrencime nasıl yaklaşmalıyım?
  3. Ders çalışma ortamını nasıl düzenlemeliyim?
  4. Ders çalışmaya nasıl teşvik edebilirim?
  5. Başarı durumunu nasıl takip edebilirim?

Bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Şimdi sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım.

1- Ders çalışmak nasıl bir süreçtir?

Ders çalışma eğitim-öğretim hayatının başında başlayıp öğretim hayatının sonuna kadar devam edecek olan bir süreçtir. Öğrencinizin ara sınıflarda veya üst kademeye geçiş sınıfları olan 8. ve 12. sınıfta olmasına bağlı olarak ders çalışma saatinin artması dışında değişikliğe uğramayacak olan bir süreçtir. Eğitim hayatının başarılı, verimli ve eğitim hayatı sonrasında kazanılacak mesleğin sağladığı yaşam standartlarının daha iyi olması için ders çalışma davranışının sürekli olması gerekmektedir.

Günümüz eğitim sistemi öğrencimizin gördüğü derslerini günü gününe öğrenmesini ve edindiği bilgilerin sınavlarla test edilerek eğitimine ne tür bir okulda devam edeceğini belirlemeye yönelik seçmeli bir sistemdir. Bu sınavlara yönelik hazırlanma şekli ise çoğunlukla 8. ve 12. sınıflarda öğrencimize destek eğitim, ağır ders çalışma programları, evde sürekli ders çalışmasını yönelik telkin ve bir yıl içerisinde yapılanların sürekli hatırlatılması (başına kakılması) şeklindedir. Bu sürecin sonrasında ise öğrenciden çok yüksek beklentilerle hayal edilen mesleklerin ya da liselerin kazanılmaması sonrası hüsran olmaktadır. Bir yıllık bir hazırlıkla yüksek beklentilerin karşılanması ancak sizin ve öğrencinizin hayallerini süsler. Buna örnek gösterilip yapılan karşılaştırmalarsa binde 1 görülen bir durumu başa kakmak şeklinde ortaya konmaktadır. Evet, bir yılda çalışıp iyi bir yerleri kazanan örnekler var bu inkâr edilemez ancak bunu yapanların eğitim yaşantısı veya zekâ düzeyi bizim öğrencimizle aynı mı? Bu sorunun cevabı maalesef hayırdır.

Beklentilerin ve hayallerin elde edile bilmesi bir yıllık performansı aşan bir durum olabilir. 8. Sınıf öğrencisinin sadece bu sınıfta ders çalışarak fen lisesi kazanması ya da 12. sınıf öğrencisinin sadece 12. sınıfta ders çalışarak yüksek bir bölüm kazanması çok zordur. Bu nedenle yüksek başarı için uzun bir süreçte ders çalışmak gerekir. Yüksek başarı için eğitimin başladığı birinci sınıftan üniversite eğitimini bitirip işe başlayana kadar sınıf seviyesi göz önünde bulundurularak öğrencinin sürekli ders çalışma gerekmektedir.

2- Öğrencime nasıl yaklaşmalıyım?

Öğrencimiz sınava hazırlanırken; sorumsuz, vurdumduymaz, tedirgin, güvensiz, dikkatsiz, olabileceği gibi tam tersi istediğimiz gibi sorumluluk sahibi olarak derslerine yönelmiş olabilir. Çocuğumuzun durumunu göz önüne alarak ona yaklaşmalıyız. Sorumsuz öğrenciye

görevlerini hatırlatmak uyarı olurken sorumlu öğrenciye hatırlatmak baskı unsuru olabilir. Bu noktada öğrencimizin huyunu suyunu en iyi bilen sizler öğrencinizi baskı altına almadan, sıkıştırmadan ve başıboş bırakmadan yaklaşmalısınız. Öğrencinizle sohbet ederek, dertleşerek, nasihat vermeye girmeden konuşmalı onu baskı ve strese itmeden çalışmaya teşvik etmelisiniz.

Öğrencinizle şimdiden oturup ona beklentilerinizi açıklamanız, onun beklentilerini dinlemeniz, karşılıklı görev ve sorumluluklarınızı belirleyerek uzlaşmanız önemlidir. Çünkü yıl içerisinde karşılıklı görev ve sorumluluklarınızı bilmenizi sağlar. Karşılıklı görev ve sorumluluklarınızı bilmeniz ne yapacağınızı neler yapmayacağınızı sınırlandıracağı için size ve öğrenciye daha uyumlu bir süreç sağlayacaktır. Bir anlaşmada nasıl şartların ihlalinde caydırıcılık varsa sizin konuşmanızda da bu tür belirleyici noktalar olmalıdır. Bunu yaparken öğrencinizin düşüncelerini göz önüne almanız öğrencinizin baskı altına girmesini engeller. Sizin karşınızda değerli olduğu kanısını güçlendirir. En önemlisi anlaşmanız tek taraflı dayatma değil karşılıklı uzlaşma içerisinde yapılmış olmalıdır.

3- Ders çalışma ortamını nasıl düzenlemeliyim?

Ders çalışma ortamı öğrencinin ne terden patlayacağı ne de soğuktan donacağı sıcaklıkta olmalıdır. Kış şartlarında soba yakma sıkıntısı gibi sıkıntılardan dolayı öğrencinin ders çalışmasını, derse motive olmasını beklemek hayal ürünüdür. Ancak bu durum öğrenciye ders çalışıyormuşu oynatır. Odada radyo, televizyon, müzik çalan herhangi bir alet, telefon kesinlikle ders çalışma saati içerisinde olmaz. Bu nesnelerin dikkati dağıtma ve ders verimini düşürmesi söz konusudur. Bunun yanında ders çalışma saatlerinde hazırlık ve ders kitapları haricinde kitap, dergi, gazete olmaz. Dinlenme saatlerinde bunlarla zaman geçirmesi serbesttir. Odada öğrencinin ders araç gereci için dolap veya kitaplık, masa, sandalye ki bu sandalye ne çok sert ne de çok konforlu olmalıdır. Normal bir sandalye olması idealdir. Odaya ders çalışma saatlere içerisinde girmek şunu alayım şunu koyayım, çay vereyim, ders çalışıyor musun diye bakayım gibi bir sürü gerekçe ile odaya girmek ve ders çalışmasını bölmek kesinlikle yasak. Ders çalışma saati eğer 19.00 da başlayıp 19.45 de bitiyorsa o arada ne oda var ne öğrenci var. Yok olan bir şeyle ilgilenemeyeceğiniz gibi oda ve öğrenci ile de ilgilenemezsiniz. Ha hocam ders çalışıp çalışmadığını nerden anlayacağız? Başarı takibinde bu soruya cevap vereceğiz.

Öğrencinin ders çalışma saatleri önceden belirlenir. Bu saatler içerisinde öğrenciden hiçbir iş için yardım istenmez. Öğrencinin ders çalışma saatinde tek bir işi vardır o da ders çalışmak. Hayvan bakımı, kardeş bakımı, ev, mutfak temizliği, sofra koyma kaldırma, bulaşık çamaşır, konu komşu ile oturmak gibi akşamları olması söz konuşu durumlar öğrencinin ders çalışmasına hiçbir şekilde engel olmamalı. Ders saati başladı öğrencinin ev içinde başka işi gücü kalmaz oturur dersini çalışır.

Öğrencinin herhangi bir dizi, maç, konser film izleme katılma gibi bir isteği söz konusu olursa haftada bir defaya mahsus izin verilebilir. Ancak her hafta şunu izleyeyim olmaz bu

durumda ders çalışma saatinde o saat değiştirilir. Dizinin vs. başlama ve bitme saati bellidir ders çalışma saati de o gün buna bağlı olarak ayarlanır. Bu haftada bir gün için uygulanabilir.

Öğrencinin okuldaki ders saatleri nasıl belli ise evde yemek, eve giriş, ders çalışma ve dinlenme saati kesin bir şekilde belirlenmeli ve evde bu saatlere dikkat edilmelidir. Akşam yemeği 18.30 ise o saatte yenmelidir. Bir gün 17 de bir gün 19 da gibi düzensiz olmayacak. Başarının en büyük anahtarı düzendir. Eğer düzensizliği önlersek öğrencimiz ders çalışma alışkanlığı kazanır.

4- Ders çalışmaya nasıl teşvik edebilirim?

Ders çalışmak öğrencinin asli görevi ve sorumluluğudur. Siz nasıl günlük işlerinizi aksatmadan yapıyorsanız öğrencinin de ders çalışmayı aksatmadan yapması gerekir. Eğer öğrenciniz bunu şimdiye kadar yapmamış ise görev ve sorumluluklarından kaçıyor demektir. Sizin bunu öğrencinize hatırlatmanız, asıl işinin ders çalışmak olduğunu vurgulamanız ve bunu aksatması halinde doğacak üzücü sonuçları ona hatırlatmanız gerekir. Ancak bunu yaparken öğrenciye dikte ederek değil onunla konuşarak, paylaşarak öğrencinize hatırlatmanız önemlidir. Bunu tek taraflı yüksek ses tonuyla alaylı imalarla yapmanız demek öğrenciyi baskı altına almanız demektir ki öğrencinin karşı tepkileri istenmedik yöne daha çok meyil eder. Öğrencinizle konuşurken karşınıza alıp saatlerce nasihat ederek konuşmaya kalkarsanız “bu kulağım keçe bundan vura buna geçe” atasözünün uygulamasını öğrencinize yaptırırsınız. Bunun yerine neden ders çalışmadığını, ders çalışmak dışında veya okumak dışında ne tür alternatiflerinin olduğunu, ne yapabileceğini, onun ağzından duymak istediğinizi belirtin. Düşüncelerinde fark ettiğiniz tutarsızlıkları dile getirerek düşüncelerini anlayın. Eğer bu konuda zorlanırsanız Rehberlik servisi her zaman yardıma hazır öğrencinizle beraber buyurun gelin.

Ders çalışma programını uygularken dinlenme aralarında çalıştığı konuyu, soruların zor olup olmadığını, ne kadar soru çözdüğünü, sorun bunları sormak sizin açınızdan önemli olmasa da öğrencinize onunla ilgilendiğinizi gösterir. Öğrencinizle ilgileniyor olmanız onun ders çalışmaya daha istekli olmasını sağlar sizin onunla ilgilenmeniz öğrencinizin motivasyonunu artırır.

5- Başarı durumunu nasıl takip edebilirim?

Öncelikle buradaki soru nasıl takip edebilirim? Takip edeyim mi takip etsem yararlı olur mu gibi sorular değil. Takibin nasıl yapılması gerektiği yani takip etmeniz gerektiğini ve bunun nasıl yapacağ

Öğrenciniz her hangi bir yerden destek eğitim alıyor olabilir. Dershane, okul kursu, özel ders destek eğitimdir. Okul ise asıl eğitim merkezidir. Buradan hareketle sizin ilk takip noktanız okuldur. Okulda ne yapıyor, dersleri nasıl, denemeleri nasıl, hangi dersten kaç yapıyor, hedefi nedir gibi soruları sormanız ve bunların bilgisini en az aylık olarak alıp öğrencinizle durum değerlendirmesi yapmanız gerekir. Aynı durum destek eğitim merkezleri içinde geçerlidir. Eğer öğrenciniz destek eğitim alıyorsa aldığı kurumu gördüğü dersi yaptığı neti bilmeniz gerekir. Benim öğrencim a bölümünde okuyor şu dersleri çok önemli ve şu dersinden başarısı artmıyorsa buradaki problemi fark edip gidermemiz gerekir. Gidermek için dersin öğretmeni ile rehber öğretmenle görüşülüp sorunun ne olduğu anlaşılıp sorun ortadan kaldırılmalıdır.

Durum takibi sizin öğrencinizin durumunu görmenizi eksiğini fark etmenizi sağlar. Değerlendirme yaparken kat edilen yolu görmenizi kolaylaştırır.

Öğrencinizin odasına kapanıp saatlerce ders çalışıp çalışmadığını da bu takip ortaya koyar ders çalışma süreci ileriye doğru devam ettikçe başarıda artacaktır. Eğer başarı artmıyorsa ders çalışıp çalışmadığı sorusu sorulmaya başlanır.

Özkan YAVUZBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir