Müfettiş olmak isteyenler aman dikkat!

Müfettiş olmak isteyenlerin, müfettişlik mesleği ile ilgili olarak bilmesi gerekenleri Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan CEYLAN şu şekilde sıraladı:

Milli Eğitim Bakanlığı?nın 405 İlköğretim Müfettiş Yardımcısı alacağı haberi basına yansımıştır. Müfettişler Derneği olarak sınava girme düşüncesinde olan eğitimcilere mesleğimizin, statüsü, yetki ve sorumlulukları, aylık geliri ile ilgili açıklama yapmak gereği duyulmuştur.

1. İlköğretim Müfettişlerinin Statüsü: 1999 yılında 5 yıl hizmeti bulunan ilköğretim müfettişi İl Milli Eğitim Müdürüne eşdeğer görevde sayılmakta iken 2000 yılında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı düzeyine indirilmiş, günümüzde ise statüsü belirsizliğe itilmiştir.

2. İlköğretim Müfettişlerinin Aylık gelirleri: İlköğretim müfettişlerinin maaşlarında son yıllarda % 64 erime olmuştur. Ocak ayında ilköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ek derslerine haftalık 5 saat ekleme yapılmıştır. Buna rağmen İlköğretim Müfettiş Yardımcıları halen kendisiyle aynı kıdemdeki uzman öğretmen ve yöneticilerden 220 ile 800 Tl arasında düşük aylık gelirle çalışmaya devam etmektedirler.

3. İlköğretim Müfettişlerinin Ataması: 2007 yılından itibaren getirilen uygulamayla ilköğretim müfettişleri rotasyona tabi tutulmuştur. 5. bölgede üç yıl, 3 ve 4. bölgelerde dörder yıl. 1 ve 2. bölgede ise beşer yıl çalışmak zorundadırlar. Tayin istenilen illerde boşluk yoksa istemedikleri başka, illere bakanlıkça resen atamaları yapılmaktadır. Bu nedenle kendileri ve aileleriyle ilgili ileriye dönük hiçbir plan yapamamakta, yerleşik düzene geçememektedirler.

4. İlköğretim Müfettişlerinin Çalışma Koşulları: İlköğretim müfettişlerinin, inceleme, araştırma, soruşturma, rehberlik ve denetim görevleri vardır. İlköğretim müfettişi sayısı az olduğundan her müfettiş neredeyse iki müfettiş işi yapar.

İlköğretim müfettişleri görevlerini kendi araçlarını kullanarak yapmaktadırlar. Bunun için yıllık 20-25 bin km. civarında yolculuk yaparlar. Günlük 3-4 saati yolda geçirdikleri olur. Yaz kış yollarda olduklarından kaza riski her zaman yüksektir.

Müfettişler il merkezlerinde otururlar. Gidiş-dönüş yapılamayacak kadar uzak ilçelere gidince bu ilçelerde yatılı olarak kalıp ailelerinden belirli süreleri ayrı geçirirler. Bu durum özellikle eşleri çalışan ve küçük çocuğu olan ilköğretim müfettişleri için son derece sıkıntı doğurur.

5. İlköğretim Müfettişlerinin Yetki ve Sorumlulukları: İlköğretim müfettişleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları dışındaki bütün resmi ve özel kurumların (okul, dershane, sürücü kursu, öğretmenevi, rehberlik araştırma merkezi, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ?vs) denetimini yapmaktadırlar. Bu kurumlarda denetim yaparken kendi branşlarının dışındaki öğretmen ve yöneticilerin de rehberlik ve denetimini yapmaktadırlar. İlköğretim müfettişleri mali konular ve kendi branşları dışındaki alanlarda da yeterliğe sahip olmalıdırlar.

İlköğretim müfettişlerinin araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarında yürüttükleri gibi Valiliğin emriyle zaman zaman Bakanlığımız dışındaki kamu görevlilerinin (muhtardan il müdürüne kadar her düzeyde) soruşturmalarını da yürütürler. Bu nedenle İlköğretim müfettişleri bilimsel araştırma yeterliliklerine ve hukuk bilgisine sahip olmalıdırlar.

Sonuç olarak;

İlköğretim müfettişliği mesleğinin yetki ve sorumlulukları ile statüsü, iş güçlüğü ve gelir düzeyinin uyuşmadığı, bu günkü haliyle mesleğin hak ettiği değeri görmediği açıktır. Bakanlıkça son yıllarda sürekli etkisizleştirilen mesleğe müracaat etmeden önce öğretmen ve yöneticilerimizin bir kere daha düşünmelerini tavsiye ederiz.

Kaynak: www.mufettisler.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir