Müdür ve Müdür Yardımcısı sınavlarına girenlere yol masrafı ve yevmiye ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31/10/2009 tarihinde Müdür Yardımcılığı sınavına ve 01/11/2009 tarihinde Müdürlük sınavına girenlere yol masrafı ve yevmiye ödenecek. Ödeme için kişilerin sınava girdiğini belirten harcama yetkilisi veya belirleyeceği görevli tarafından sınava girenlerin onaylı listesi yeterli olacak. Ayrıntılar için tıklayınız.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına yazdığı görüş yazısına göre;

6245 sayılı Harcırah Kanununun ?Muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye)”‘ başlıklı 14 üncü maddesinde; bu Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gönderilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık olarak verilmektedir.

Anılan Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek 27), yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmektedir.

Buna göre, memuriyet mahalli dışında açılan sınavlara katılacak olanlara en çok yedi gün süre ile gündelik ödenebilmekte ancak, bu ödemelerin sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması ve fiilen sınava girilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, sınav merkezi tercihinin serbest olması nedeniyle memuriyet mahallinden daha uzak yerde sınava girenler ile müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda iken yer değiştirmek amacıyla memuriyet mahalli dışında tekrar bu sınava girenlere yedi günü geçmemek üzere, geçici görev yolluğu ödenecek.

Sınava girenlerin belirlenmesi için kanıtlayıcı belge olarak da ödeme belgesine, görevlendirme yazısı veya görevlendirme yazısı olmayanlar için kişilerin sınava girdiğini belirten harcama yetkilisi veya belirleyeceği görevli tarafından onaylı liste yeterli olacak.

Ahmet Kandemir

www.Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir